Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

„SPINDULYS BEGALINĖS ŠVIESOS“ (VYDŪNUI – 150)

Kovo 6 d. pavakarę į Maironio lietuvių literatūros muziejų gausiai rinkosi rašytojo ir filosofo Vilhelmo Storostos – Vydūno gerbėjai, kur buvo minimos 150-osios šios iškilios ir įdomios asmenybės metinės. Prieš renginį lankytojai turėjo progą apžiūrėti parodą „Vydūnas – lietuvių tautinės sąmonės ugdytojas“, kurioje eksponuojami įdomiausi eksponatai iš muziejuje saugomo rašytojo archyvo: knygos, rankraščiai, laiškai, dokumentai, nuotraukos. Renginį pradėjusi muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė prisiminė, kad dar sovietmečiu, kai rašytojo kūryba buvo sunkiai prieinama, skaitytojai prašydavę knygų iš Vydūno archyvo. Domėjosi filosofiniais veikalais, dramomis apie pagonybės laikus, knygomis apie sveiką gyvenimo būdą, Vydūno verstais indų šventraščiais ir kt. Apie Vydūno asmenybę kalbėjusi muziejininkė Nijolė Raižytė pabrėžė Vydūno originalumą: buvo tvirtos valios, iki pat gilios senatvės išsaugojo jaunatvišką sielą, kūrybinę ugnelę, nenuilstamai kovojo už lietuvybę, savo užkrečiančiu entuziazmu subūrė Tilžės lietuvių giedotojų draugiją, Vaidintojų teatrą...
Literatūrinę-muzikinę kelionę „Spindulys begalinės šviesos“, skirtą Vydūno jubiliejui, įspūdingai ir įtaigiai atliko aktorius Petras Venslovas ir etnologė Daiva Šeškauskaitė. Skambėjo lietuvių liaudies dainos, buvo prisimintos svariausios Vydūno sentencijos apie laisvę, tėvynę, gimtąją kalbą.

Žmogus tėvynėn tenuein per širdį.
Tik viduje, kur paslėpta
tikra dirva tėvynės,
čia gal tiktai gyvybė prisikelti,
čia reik sužadint ugnį šventąją.
Tu nori gauti sau tėvynę,
bet reikia ją savyj sutverti.

(Iš Vydūno dramos „Probočių šešėliai“)
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė,
nuotraukos Zenono Baltrušio

Visa galerija
Atgal