Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

„SAULĖLEIDŽIŲ AUŠROS“

Toks didelis didelis vakaras
Saulėleidžio jūra
Pro žemės kraštus išsiliejo
Ir žvaigždės žuvėdros
Sparnais sulingavusios
Sudužo
Į mano akių okeano vilnis.
                                                         J. Tysliava
Birželio 30 d. poezijos ir muzikos gerbėjai rinkosi į renginį „Saulėleidžių aušros“, skirtą Maironio lietuvių literatūros muziejaus įkūrimo ir Jono Mačiulio-Maironio mirties metinėms paminėti. Birželio 28 d. sukako 83 metai, kai, eidamas 70-uosius, Kaune mirė Maironis. Per ketvirtąsias Poeto mirties metines jo namuose atidarytas Maironio muziejus.
Mūsų mylimas Dainius iškeliavo vasaros viduryje... Nejaugi ir tada taip kvepėjo liepų žiedais?
Atėjusieji į renginį žavėjosi kompozitorių Juozo Gruodžio, Vlado Jakubėno, Juozo Pakalnio, Jurgio Karnavičiaus kūriniais smuikui ir fortepijonui. Smuikavo Ilona Klusaitė, seną Maironio fortepijoną „kalbino“ pianistė Goda Stanionytė.
Klausytojus  užbūrė Jono Aisčio, Kazio Borutos, Bernardo Brazdžionio, Kazio Inčiūros, Adomo Lasto, Antano Miškinio, Antano Rimydžio, Stasio Santvaro, Vytauto Sirijos-Giros, Teofilio Tilvyčio, Juozo Tysliavos eilėraščiai iš poezijos antologijos „Antrieji vainikai“, kuri pasirodė 1936 m. Ši knyga iš močiutės bibliotekos sužavėjo smuikininkę Iloną Klusaitę dar vaikystėje. Pasiryžusi kurti programą „Smuikas ir žodis Lietuvoje“, ji prisiminė tobulus, modernius eilėraščius, Kazio Binkio surinktus į vieną knygą. Programą parėmė Kauno miesto savivaldybė.
Kaip? Nenusibodo žviegiančiam asfalte?
Ar nepasiilgsti tų laukų plačių?
Kokia tavo nuotaika rudeniniam palte?
Sabalų kailiukas tinka ant pečių!
                                                                  Antanas Miškinis
Poetų eilėmis prabilo talentingi Kauno nacionalinio dramos teatro aktoriai Daiva Stubraitė ir Henrikas Savickis.
Muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė vedė vakarą, kalbino atlikėjus ir pastebėjo, kad poezijos antologija „Antrieji vainikai“ pasirodė 1936 m., kai  buvo įkurtas Maironio muziejus. Pilnutėlė salė ilgai plojo talentingiems menininkams.

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal