Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

SALOMĖJOS NĖRIES GIMTADIENIO MINĖJIMAS

S. Nėries memorialiniame muziejuje buvo paminėtos šių namų šeimininkės poetės Salomėjos Nėries gimimo metinės. Kiekvienais metais minime kartu ir poetės amžininką, bičiulį ar mokytoją, tų metų jubiliatą. Šį kartą buvo prisimintas Juozas Eretas, poetės mokytojas, dėstytojas, bičiulis, supažindinęs su menu, redagavęs jos eiles ir vedęs į priekį...
Muziejaus vedėja Ina Aleksaitienė atskleidė, kad Salomėją Nėrį su Juozu Eretu siejo ne tik bičiuliški, bet ir romantiniai santykiai. Vedėja pacitavo 1965 m. leidinyje „Draugas“ išspausdinto interviu su profesoriumi ištrauką: „Salomėja Bačinskaitė buvo mano studentė, net artima, nes jos pagrindinė šaka universitete buvo mano dėstoma germanistika. Abu buvova ir ateitininkų meno draugijos „Šatrija“ nariai, todėl dažnai susitikdavova ir privačiai. Iš to ir išaugo ta simpatija...“
Apie šį iškilų žmogų sutiko pakalbėti Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto lektorė Raminta Antanaitienė. J. Eretas buvo ne eilinė asmenybė, tad lektorė puikiai atskleidė jo asmenines savybes:  koks buvo, kaip atrodė, kaip bendravo ir kaip jį priėmė kiti. J. Eretas buvo išprusęs, darbštus, veiklus ir be galo mylintis Lietuvą.
Visus susikaupusius po rimto pranešimo dainuoti ar bent niūniuoti S. Nėries eilėmis pakvietė atlikėjas Arvydas Paulauskas ir Alytaus Teatro mokyklos aktorė Viltauta Pocienė. Jie atliko programą „Prie didelio kelio“. Abu atlikėjai skaitė eiles, daugiausiai iš paskutinio Salomėjos Nėries rinkinio, kuris vadinosi, kaip ir jų parengta programa. Muziejaus vedėja dalyviams įteikė po raudoną rožę... Rožes mėgo gauti S. Nėris, o jas dovanoti – J. Eretas...

Parengė muziejininkė Asta Zenkevičienė

Visa galerija
Atgal