Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
16
sausio
2021

PRISIMINTAS IŠEIVIŲ POETAS FAUSTAS KIRŠA

Gegužės 16-ąją Maironio lietuvių literatūros muziejuje paminėtos poeto, vieno lietuvių simbolistinės poezijos pradininkų, vertėjo, redaktoriaus, kultūros veikėjo, visuomenininko Fausto Kiršos 125-osios gimimo metinės.
Vakaro svečius pristačiusi muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė pastebėjo, kad F. Kiršos gyvenimo istorija sudėtinga, jog tai įdomaus likimo žmogus, savitos poezijos kūrėjas.
Poeto gyvenimą, kūrybą, kultūrinę veiklą apžvelgė Išeivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė, tyrinėjusi F. Kiršos archyvinę medžiagą Lietuvos bei Amerikos archyvuose ir parengusi parodą „Rašymas yra nuodai ir laimė“ (Faustui Kiršai – 125), kurią apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.
Prelegentė savo pranešimą pradėjo kviesdama visus nuvykti į Fausto Kiršos tėviškę Senadvaryje, prie gražaus Južinto ežero, kur tebėra išlikę autentiškos gonkos bei akmeniniai laiptai, menantys poeto žingsnius. Ji dėkojo Senadvaryje poeto atminimą saugančiam dailininkui Arvydui Stanislovui Každailiui, kuris surinko atsiminimus apie poetą ir įkūrė jo tėviškėje mažą muziejėlį. Apžvelgusi F. Kiršos kūrybinį kelią, V. Paplauskienė pacitavo poeto Jono Aisčio žodžius: „Jūs buvote poetas iš Dievo malonės ir pasilikote ištikimas savo didžiam pašaukimui iki dabar.“
Mintimis apie išeivijos kultūrinį gyvenimą pasidalijo poeto Kazio Bradūno dukra etnologė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. Anot jos, tai buvusi didžiulė „branduolinė energetika“, kurios dėka Amerikoje lietuviai menininkai, intelektualai buvo sukūrę kultūrinę Lietuvą.
Poetas Petras Palilionis apgailestavo, kad tokio iškilaus poeto jubiliejus neminimas plačiau ir pasidžiaugė Maironio muziejumi, gerai atliekančiu savo misiją.
Džiugu, kad savo poetą mena ir mini jo kraštiečiai. Kunigas, poetas Justas Jasėnas paskaitė savo eilėraščių, įkvėptų senų nuotraukų, atrastų zarasiečių albumuose, kuriose F. Kirša įsiamžinęs su savo giminaičiais.
Renginį praturtino Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos auklėtinių atlikta literatūrinė kompozicija „Aš liudiju keliaujančią per žmones kūrybos aistrą, laimę ir Golgotą“, kuriai scenarijų sukūrė mokytoja Gitana Kavaliauskaitė ir kunigas J. Jasėnas. Žiūrovai nepagailėjo aplodismentų jauniesiems talentams, pradžiuginusiems ir sušildžiusiems visų širdis.

Parengė Išeivių literatūros skyriaus muziejininkė Elvyra Brazaitienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal