Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
sausio
2021

PRISIMINIMŲ POPIETĖ R. MIKUTAVIČIUI

Lapkričio 24 d. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje stebėjome literatūrinę-muzikinę kompoziciją, skirtą kunigo Ričardo Mikutavičiaus žūties 20-mečiui. Kūrėja ir atlikėja – Violeta Bakutienė. Prisiminimų popietėje dalyvavo kunigo sūnėnai Ričardas ir Artūras Kolaičiai bei akademinio pasaulio atstovai: visuomeninės organizacijos „Consilia Academica“ vienas iš vadovų akademikas Leonardas Kairiūkštis, profesoriai, habilit. daktarai Alvydas Laiškonis bei Algimantas Matusevičius, pedagogai, bibliotekų darbuotojai ir kt.  
Pasak V. Bakutienės, visi Jam buvome svarbūs ir sausakimšoje bažnyčioje, ir studentų auditorijoje. R. Mikutavičius dėstė filosofijos disciplinas Kauno medicinos universitete, Veterinarijos akademijoje, o LŽŪU ėjo kapeliono pareigas. Akademijos miestelis buvo paskutinė Jo kunigavimo vieta. Klausydamiesi kunigo pamokslų jausdavome: apglėbtasis – tai aš.
„Kunigas buvo  nepralenkiamas bažnyčių restauratorius, uolus kultūrinio tautos paveldo saugotojas, meno kūrinių kolekcininkas. Iš vaizdo siužeto išgirdome Jo atsakymus, kas Jam buvo literatūra, poezija, kodėl Jis jautė būtinybę atidengti žodį, būtinybę kalbėti. O Jo 1989 m. išleistos knygelės pavadinimas „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ iki šiol skamba ne tik kaip ritualinė, apeiginė frazė, bet ir kunigo pranašiškas susirūpinimas“, – teigė lektorė.
 „Consilia Academika“ daug nuveikė organizuodama konferencijas, burdama tautos galias, skatindama prisirišimą prie savo žemės, būtinybę jaustis savimi savo pačių žemėje. Ši visuomeninė organizacija perėmė ir išplėtojo kunigo rūpestį dėl humanistinių idealų išsaugojimo. Saitai šiapus ir anapus nenutrūksta, kol yra prisimenančiųjų.
 

Parengė B. ir V. Sruogų namų-muziejaus vedėja Birutė Glaznerienė.
A. Bakučio nuotrauka.

Visa galerija
Atgal