Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

POEZIJOS PAVASARIO PAUKŠČIAI IR PAUKŠTYTĖS

Maironio sode vėl rinkosi Poezijos pavasario dalyviai – poetai, aktoriai, visi rašantys, skaitantys, besiilgintys poezijos. Poetė Erika Drungytė ir aktorius Henrikas Savickis paskelbė 52-ojo Poezijos pavasario pradžią. Kauno Maironio gimnazijos antros klasės moksleivis Matas Kandrotas deklamavo Maironio eilėraštį „Dvi žvaigždi“. Poezijos pavasario laureato diplomą ir Maironio premiją, įsteigtą Kauno miesto savivaldybės, pelnė poetė, dramaturgė, vertėja Ramutė Skučaitė. Poezijos pavasario laureate ji tapo už eilėraščių ir prozos knygą „Nepaslaptis tokia balta“, kurią 2015-aisiais išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. R. Skučaitę sveikino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šliažas. Laureatės juostą užrišo pernykščio Poezijos pavasario laureatas Vladas Braziūnas. Jis vėliau perskaitė laudaciją Ramutei. „Gražios tokios moterys – išsipildžiusios, gėlavandenės...“ Poetė R. Skučaitė atsisėdo į garbingą krėslą. Gausiai susirinkusiems poezijos gerbėjams ji perskaitė kelis eilėraščius iš naujausios savo knygos. Kauno valstybinio lėlių teatro aktorė Lucija Zorūbaitė padeklamavo kelis poetės eilėraščius vaikams. Ji prisiminė, kad 1969-aisiais aktorė Stefa Nosevičiūtė atnešė poetės eilėraščių ir ragino juos skaityti, kad „nebūtumėt švepli, kad ištartumėt kiekvieną raidę...“
R. Skučaitės šių metų „Poezijos pavasario“ almanache nerasime, bet kompaktinėje plokštelėje yra jos skaitomų eilėraščių iš knygos „Nepaslaptis tokia balta“.
1979-ųjų Poezijos pavasario laureatas, poetas Algimantas Mikuta paskaitė eilėraštį, dedikuotą režisieriui G. Padegimui – „Mūsų miestelis“. Paskutinė eilėraščio strofa – „Žmoneliai čia bučiavosi, čia pyko, – / gyvenimas languotas kaip skara. / Miestely buvo daug gražių dalykų, / užvis gražiausia – kapinių tvora.“
Vėliau skaitė poetė, vertėja Nijolė Simona Pukinskaitė, debiutantė Egidija Šeputytė. Jos pirmąją knygą „Sekretai ir sekreterai“ parėmė Kauno valdžia...
„Maironis kalba rašytojos Aldonos Ruseckaitės žodžiu.“ Taip sakė poetė E. Drungytė. Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė A. Ruseckaitė perskaitė eilėraštį iš ciklo „Poetas“. 2012-aisiais birželio 28 dieną įvyko Maironio rūmų mansardos atidarymas. „Šitą neramią dieną, kai ore virpuliuoja ir blaškos / šešėliai, stumdosi rūpesčiai, braunas vidun nežinia, kai rūmuose atsiveria erdvės, kai paruoštos žirklės, juostelė / ir žodžiai, kai renkasi orūs svečiai, kai puokštės jau skleidžias, / po šitiekos metų norėčiau priglust prie grindų, klausyt bildesių...“
Tąvakar Naisiuose buvo švenčiamas Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos 40-metis.  Poetas Aidas Marčėnas prisipažino, kad turėjo būti ten, bet buvo Kaune... Jis perskaitė savo eilėraštį. Vėliau eiles skaitė svečias iš Čekijos – Vojtech Kučera. Jo eilėraščius išvertė poetas, vertėjas Almis Grybauskas, o Maironio sode perskaitė poetė Ilzė Butkutė. Tai paskutinis tekstas iš 2016-ųjų „Poezijos pavasario“ almanacho.
Šiemet minimos rašytojo Balio Sruogos 120-osios gimimo metinės. B. Sruogos eilėraštį „Širdies rytas“ perskaitė aktorė Olita Dautartaitė.
Aktorius Henrikas Savickis dainavo kitą Henriką – Radauską. „Aš nestatau namų...“ Vėliau skaitė poetė, vertėja Ana Gerasimova-Umka, kuri išvertė ir sudarė H. Radausko eilėraščių, dienoraščių, atsiminimų rinkinį„Ugnim ant debesų“. 1998-ųjų Poezijos pavasario laureatas Gintaras Patackas skaitė iš „Mažosios dieviškosios Co“, paaiškino žodžio mentalitetas kilmę ir panašiai. Aną ir Gintarą sveikino „Kauno dienos“ rinkodaros skyriaus vadovė V. Bulanavičienė.
Viljamo Šekspyro sonetus skaitė Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Andrius Gaučas. Poetė Ilzė Butkutė sakė, kad gyvena Vilniuje, bet yra Kauno fanė... Ji perskaitė „Lopšinę Rachelei.“ „Nemuno“ vyr. redaktoriaus pavaduotoja Gražina Viktorija Petrošienė pūstažandį katinuką padovanojo Simonui Bulotai. Ekspertai nutarė, kad jis vertas katiniško prizo...
Poetė Daina Pranckietytė skaitė eilėraštį apie rudenį, o Daiva Molytė-Lukauskienė skaitė „Neperskaitytą eilėraštį Kristijonui“. 1988-ųjų Poezijos pavasario laureatas, poetas Robertas Keturakis pasakė, koks bus būsimasis jo eilėraštis. Poetą pasveikino savaitraščio „Šeimininkė“ žurnalistė Rita Šemelytė. „Už ištikimą draugystę...“
Poetas Vladas Vaitkevičius šįmet švenčia 70-ąjį pavasarį. Jis šmaikštavo, jog norėjo skaityti eilėraštį apie meilę, bet „meilę reikia jausti...“
Rašytoja Violeta Šoblinskaitė-Aleksa skaitė ne savo eilėraštį, o Amžinybėn išėjusio poeto Gintaro Gutausko „Blogą eilėraštį.“
Būta dar daug skaitymų. Danutė Vaskelaitė, Edmundas Janušaitis skaitė apie vargo piemenėlius, Petras Palilionis įteikė auksinę dovanėlę Ramutei Skučaitei, Rimantas Klusas žavėjo klausytojus epigramomis, Tautvyda Marcinkevičiūtė skaitė eilėraštį „Lietuviai Sibire“, Eglė Perednytė skaitė „Lopšinę mamai“. Aktorė Olita skaitė Algirdą Verbą... Dar Lina Navickaitė, 2006-ųjų Poezijos pavasario laureatas Gintautas Dabrišius, Ona Jautakė, Daiva Čepauskaitė. „Šiemet pastebėjau daug pelių savo eilėraščiuose...“
Garbingas Maironio sodo Varnos prizas atiteko Vidmantui Kiaušui-Elmiškiui. Už draugystę su Maironio muziejumi, muziejininkais... Poetas Vidmantas neperskaitė jokio eilėraščio, nes jo neturėjo. Įteikdama varną, Maironio muziejaus direktorė A. Ruseckaitė ragino poetus, visus rašto žmones rašyti rankraščius, laiškus Maironio muziejui. Rankraščiai baigia išnykti. Būtina parašyti muziejui garbingo jubiliejaus proga...
Tąvakar Maironio sode tarp poetų pastebėta daug paukščių. Jie laidė savo gerkles, tratėjo, ulbėjo, dudeno ir džiugino širdis. Juodasis strazdas, meleta, lakštingalos... Jų giesmės tokia melodingos, poetiškos, vertos laureatų diplomų ir prizų...

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkė Albina Protienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal