Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
16
sausio
2021

POEZIJOS PAVASARĖLIS 2018 SRUOGŲ SODE

Birželio 7 dieną į tradicinį Poezijos pavasarėlį susirinko muziejaus bičiuliai – Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos moksleiviai ir mokytojai.
„Poezija kartais yra nušvitimas, visiška vaizduotės laisvė, kai įgyjamas nuo nieko nepriklausantis savo asmenybės pajautimas. <…> Pagaliau poezija yra viskas kartu: raidės, žodžiai, eilutės, knygos skaitymas, mokyklinis rašinys, atsiminimas visą gyvenimą, ką buvai perskaitęs.“ Tokiomis poeto Marcelijaus Martinaičio mintimis apie poeziją šventę pradėjo renginio vedėjos Gabija ir Akvilė. Savo pirmuosius kūrinėlius skaitę 5–8 klasių moksleiviai vėl nustebino žanrų gausa – nuo pasakėčios, trioletų iki japonų poezijos žanrų – haiku, tanka, senryu, katauta. Klausėmės originalių eilių anglų kalba ir lietuvių poetų klasikų kūrybos vertimų. Eilėraščių temos, kaip ir žanrai, įvairuoja – nuo patriotinių jausmų, pirmosios meilės iki filosofinių mėginimų suvokti save ir pasaulį.
Renginyje svečiavęsis Kauno Gerojo ganytojo parapijos kunigas Nerijus Pipiras deklamavo savo eiles. Primindamas Lietuvos atkūrimo šimtmetį, palinkėjo visada, kad ir kas kur bebūtų, išlikti savo šalies piliečiais. Rašytojas Edmundas Janušaitis akcentavo dvasinį kuriančio žmogaus grožį, linkėdamas išlikti savimi ir paskaitydamas eilėraščių iš ką tik Jono Aisčio literatūros premija apdovanotos knygos Debesų sala. Muzikavo 8 klasės moksleivis Matas Mockus.
Mokyklos direktorės Irenos Švėgždienės ir mokytojų kolektyvo pastangomis išleista Poezijos pavasarėlio 2018 Antologija, skirta Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui, pradžiugino visus. Leidinį maketavo mokytoja Dalė Adamonienė, iliustravo moksleiviai ir dailės mokytoja Edita Šiurkienė.
Šventės pabaigoje balsavimo būdu buvo išrinktas labiausiai visiems patikęs eilėraštis Dvi pusės, kurio autorė – 6 klasės moksleivė Simona Mikučionytė:
 Kas yra tiesa?
 Ar tai, kas parašyta?
 Ar tai, ką kartoja aplinkiniai?
 O kas yra melas?
 Kas tariamas burnoj velias?
 Ar tai, kas žeidžia ir atrodo neteisinga?
 Ar tai, ką girdėti man nepatinka?
 O gal visa tai mumyse?
 Kas vienam melas, kitam – tiesa?
 Priklauso, iš kurios pusės į tai pažvelgsi –
 Kiekvienoj tiesoj melą, o mele tiesą atrasi…
 
 

Parengė B. ir V. Sruogų namų-muziejus vedėja Birutė Glaznerienė,
nuotraukos – Antano Untydi

Visa galerija
Atgal