Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

POETIŠKAI APIE ANTANĄ BARANAUSKĄ

Saulėtą prieššveninę balandžio 30-ąją Maironio muziejuje įvyko poetinių improvizacijų popietė „Didi šturmai dūšioj griaudė“, skirta poeto ir vyskupo Antano Baranausko 180-osioms gimimo metinėms. Teatralizuotą programą atliko A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytoja Rasa Poškuvienė, kunigai Alizavos (Kupiškio r.) parapijos administratorius Justas Jasėnas ir Anykščių parapijos vikaras Nerijus Papirtis, Anykščių kultūros centro etnografinis ansamblis „Valaukis“ (vadovė Regina Stumbrienė), smuikininkas Paulius Gaidelis. Pasakotojas A. Verbickas pristatė istorinį A. Baranausko gyvento laiko kontekstą, pagarbiai vedžiojo klausytoją poeto gyvenimo keliais. Biografinį pasakojimą pagyvindavo „Valaukio“ giedamos A. Baranausko giesmės, išdainuotas „Anykščių šilelio“ tekstas, smuiko melodija, teatralizuoti intarpai, kuriuose kun. J. Jasėnas tapęs Antanu Baranausku, o kun. N. Papirtis – Klemensu Kairiu skaitė bičiulių vienas kitam rašytas eiles. Mokytojos R. Poškuvienės įkūnyta poetė Karolina Praniauskaitė, laikydama rankoje trapią gėlės eustomos šakelę, tęsė poetinį dialogą su A. Baranausku (kun. J. Jasėno personažu). Teatralizuotų improvizacijų dėka XIX a. vidurio Lietuvos literatūrinis gyvenimas tarsi priartėjo prie šiandienos, o poetų Antano Baranausko, Klemenso Kairio Ir Karolinos Praniauskaitės bendravimas – lyg tęstųsi ir dabar. Anykštėnų programa „Didi šturmai dūšioj griaudė“ galėtų tapti idealia literatūrine pamoka visuomenei – pasakojimas apie A. Baranausko gyvenimą labai informatyvus, akcentuojantis svarbiausius poeto gyvenimo faktus, įvykius, darbus, kūrinius. Ir kartu lyriškas, romantiškas, nuspalvintas jaunuoliškos bičiulystės, talentingų poezijos tekstų, tapusių išgiedotomis liaudies dainomis, A. Baranausko mėgto smuiko melodijomis. Pasakojimą iliustravo ekrane rodomi vaizdai: A. Baranausko rankraščių ir laiškų faksimilės, portretinės poeto ir jo bičiulių, gimtųjų Anykščių apylinkių fotografijos. Tai graži kraštiečių dovana poetui Antanui Baranauskui jo 180-ojo gimtadienio proga.

Parengė Seniausios literatūros skyriaus vedėja Audronė Gedutienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal