Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
17
sausio
2021

PLENERAS „ŠVIESOS BURTAI“

Saulėtas ir šiltas ruduo rugsėjo 18–20 dienomis sukvietė į tradicinį, jau 9-ąjį jungtinį rašytojų ir dailininkų kūrybinį plenerą „Plastika + žodis 2015“, kuris vyko dviejų menininkų – poetės Salomėjos Nėries ir jos vyro skulptoriaus Bernardo Bučo – sodyboje. Jungtinių tautų generalinė asamblėja 2013 metais priėmė rezoliuciją, skelbiančią 2015-uosius tarptautiniais šviesos ir šviesos technologijų metais. Šviesa atlieka vieną iš esminių vaidmenų kasdieniniame mūsų gyvenime. Tad šio plenero tema „Šviesos burtai“ – šviesi ir tauri, spindinti ir šilta, skirta šviesos metams. Visame pasaulyje šiemet organizuojami įvairūs renginiai, konkursai, viktorinos, minėjimai, projektai, tyrimai šviesos temomis.
Penktadienio ankstyvą rytą muziejuje pirmasis pasirodė dailininkas, žymus Kauno portretistas Raimundas Majauskas. Kiti šviesiai ir kūrybiškai nusiteikę dailininkai rinkosi po pietų. Kuratorius palemonietis skulptorius Juozas Šlivinskas sukvietė kolegas: Sigitą Straigį, Albertą Olšauską, Rasą Kivilienę, Gintarą Pankevičių, Mariją Rastenienę, Aliną Gulbinienę-Daiker, Nelę Jurgelionienę, Zitą Tarasevičienę, Aušrą Kojelavičiūtę, Akviliną Kripaitytę, Ingridą Šakinytę, Ramūną Kamaitį, Stasį Pūtvį, Virginiją Ligeikienę, Bangutį Prapuolenį. Šeštadienį iš pat ryto muziejaus terasose ir kieme darbavosi visas gražus dailininkų būrys. Atsiliepianti į metų tematiką, visą dieną šypsojosi saulutė, šildė kūrėjus ir džiovino jų darbus. A. Gulbinienė-Daiker piešė ryškių spalvų triptiką. Z. Tarasevičienė „suko“ sraigės namelį. S. Pūtvis buvo sužavėtas muziejaus laiptine ir ryžosi ją įamžinti savo drobėje. R. Kamaitis „sustabdė“ ošiančias pūšų viršūnes. G. Pankevičius stebėjo kiemo vaizdus iš aukštai, kurie „nugulė“ popieriaus lapuose. A. Kojelavičiūtė kaupėsi kieme, lazdynų paunksmėje ir nutapė du gražuolius paveikslus marinistine tema, kur šviesa žaidžia ant vandens. A. Olšauskas kūrybines vizijas štrichavo tamsiomis spalvomis. R. Kivilienė piešė kartu su septynmečiu sūneliu Benu, kuris atidžiai studijavo namelio architektūrą, kampus ir langelius, kuriuos įamžino popieriuje. Jo darbeliai puokuojasi parodoje. M. Rastenienė susižavėjusi vaizdais iš namo terasų, savo darbe fiksavo senąsias sodo obelis. Per pietų pertrauką muziejaus vedėja Ina Aleksaitienė, tęsdama tradiciją, besidarbuojančiuosius vaišino grikių koše. Šiek tiek tolėliau prie molberto įsitaisęs Raimundas Majauskas įamžino menininkų namelį, sodą ir pietaujančius.
Sekmadienį dailininkai zujo muziejaus sode ir kieme, ieškojo patogesnės vietos, dailesnio molberto ar geresnio apšvietimo savo darbų eksponavimui. Netrukus susirinko rašytojų būrelis su kuratore rašytoja Aldona Ruseckaite priešakyje. Bendrą eilėraštį rašė: Lina Navickaitė, Rimantas Klusas, Irna Labokė.  
 
Šviesa – tiesa ir burtai ir stulpai –
Kaipgi be jų, kur tu, žmogau, nueisi?..
Ir Salomėja moja iš aukštai –
Tiktai šviesa išgelbės mus ir viso tvaiko.
Nepamirškim ir šešėlio, nes šviesa bus našlaitėlė.
Bet jai padeda dailė, tad šviesa visad daili. Dievaži – labai graži!
(...)
Poezijai šviesos per daug nereikia,
Tamos srautai irgi gerai paveikia!
 
Muzikiniai akordai, atliekami saksofonininko Artūro Puodžiukaičio, paskelbė šventės pradžią. Plastikos sekcijos atstovė Nelė Jurgelionienė įdomiai ir žaismingai pristatė dailininkus, o šie – savo darbus ir nuotaikas, kurios vyravo juos kuriant. S. Straigis atgabeno medžio skulptūrą, vaizduojančią skaisčiai šviečiančią saulę. Tai jau trečias šio autoriaus darbas, įsikūręs muziejaus sode. J. Šlivinsko kūrinys „Minčių kelionė“, sukurta iš dviejų medžiagų – akmens ir metalo, kur keturiolika metalinių plokštelių vis savaip atspindi ar laužią šviesos blyksnį. N. Jurgelionienės pastelėse – galinga ir magiška mėnulio šviesa. A. Kripaitytės drobėse – geltona šviesa nutvieksti gėlių žiedai. B. Prapuolenio šviesių spalvų akvarelėse – dangus, vanduo ir laivelių siluetai. I. Šakinytė pristatė skaidrių, lengvų ir spalvingų skarelių girliandą, kurios išmargintos pagal šilko tapymo techniką.
Po dailės darbų pristatymo vyko rašytojų kūrinių skaitymai. A. Ruseckaitė pristatė rašto žmonių komandą, prie jų prisijungė renginio viešnia iš Jiezno Erika Švenčionienė bei skulptorius S. Straigis. N. Navickaitė, pristatyta kaip Palemono šviesa, skaitė eiles apie vienuolę Šventąją Teresę iš Avilos. Irnos Labokės kūriniai skambėjo jautriai, subtiliai, trapiai ir lengvai... A. Ruseckaitė kalbėjo apie baltą spalvą, jos prasmę, apie mėnulį, ilgai lauktą pilnatį, kurios taip ir nepavyko sulaukti. R. Klusas pristatė humoristinius eilėraščius ir aforizmus.
Kai jau visi plenero dalyviai buvo išklausyti, šventės pagrindinį vairą perėmėme mes, muziejaus darbuotojos, ir tradiciškai įteikėme kūrėjams padėkas bei dovanėles – obuolių maišelius iš S. Nėries bičiulių Vandos ir Balio Sruogų memorialinio sodo. Šventinis šurmulys dar ilgai netilo... Darbai iš kiemo ir sodo atkeliavo į muziejaus vidaus erdves, kuriose dabar parengta paroda. Ją galite lankyti iki spalio mėnesio pabaigos. Kitais metais bus jubiliejinis 10-asis kūrybinis pleneras „Plastika + žodis 2016“, kviečiame ir Jus dalyvauti, kurti, būti... Tikrai smagu! Ačiū visiems dalyvavusiems, džiaugiamės kartu su Jumis galėdamos prisiliesti prie meno ir jį rodyti mus lankantiesiems.

Parengė muziejininkė Asta Vileniškytė

Visa galerija
Atgal