Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

PLENERAS „KLASIKA IR...“

Šie metai jungtiniam dailininkų ir rašytojų plenerui Plastika + žodis – jubiliejiniai. Šis projektas pirmą kartą įvyko prieš dešimtį metų. Mums, muziejininkėms, kilo idėja suvienyti dvi meno šakas – literatūrą ir dailę, kurių atstovai buvo šių namų šeimininkai. Talkinti ir kuruoti du kuriančius polius mielai sutiko Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė rašytoja Aldona Ruseckaitė ir palemonietis skulptorius Juozas Šlivinskas. Šiais metais plenero tema buvo Klasika ir... Kai kuriems kūrėjams ji pasirodė labai klastinga – daug apimanti, galbūt įpareigojanti...
Kuratorius Juozas Šlivinskas sukvietė kolegas: Aliną Gulbinienę-Daiker, Nelę Jurgelionienę, Zitą Tarasevičienę, Rasą Kivilienę, Gintarą Pankevičių, Stasį Pūtvį, Raimundą Majauską, Neringą Karaškaitę, Dainorą Ramanauskienę, Rūtą Levulienę, Bangutį Prapuolenį, Ritą Rimšienę, Albertą Olšauską, Akviliną Kripaitytę, Sigitą Straigį. Šeštadienį iš paties ryto muziejaus terasose ir kieme darbavosi visas gražus dailininkų būrys. Pasislėpusi po medžiais, prie legendinio šeimininkų stalelio darbavosi N. Jurgelionienė: ji vaizdavo skrendančius paukščius tarsi atėjusio rudens paplasnojimus. R. Levulienė stebėjo aplinką iš viršaus namo terasoje ir įamžino muziejaus gėlyną. R. Kivilienė – dvi klasikines nespalvas – juodą ir baltą, bei šmėžuojančią šermukšnio šaką tarsi rudens simbolį. D. Ramanauskienė ir Z. Tarasevičienė pasirinko klasikinio obuolio tematiką. S. Pūtvis stebėjo muziejaus kambarių išplanavimą ir pavaizdavo B. Bučo žiemos dirbtuves. J. Šlivinskas sukūrė klasiko Prano Vaičaičio biustą ir instaliaciją kieme, skirtą fotomenininkui A. Keziui. A. Gulbinienė-Daiker džiaugėsi išmokusi naują piešimo techniką, kuria nutapiusi du didelių gabaritų, šiltų spalvų bei nuotaikų darbus. G. Pankevičius štrichavo grafitu tarsi skaudžiai kristų rudens lapai ar šakos vėjyje. S. Straigis šalia muziejaus takelio įtaisė medinį angelą sargą, kurį pavadino Sargybiniu.
Per pietų pertrauką muziejaus vedėja Ina Aleksaitienė, tęsiant tradiciją, besidarbuojančius vaišino grikių koše, o Alina Gulbinienė-Daiker – voveraičių padažu.
Sekmadienį dailininkai bandė kūrybiškai išnaudoti muziejaus sodo ir kiemo erdves dėliodami darbus ant molbertų bei rinkdamiesi geriau apšviestą, saulėtą vietą. Netrukus susirinko rašytojų būrelis su kuratore rašytoja Aldona Ruseckaite priešakyje. Bendrą eilėraštį rašė Lina Navickaitė, Rimantas Klusas, Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, Irna Labokė, Gvidas Latakas, Petras Venclova:
 
Palemone nužydėjo visos gėlės;
Rožės, tulpės, jazminai,
Bet vis tiek Palemone šviečia obelys ir tapybos
Bei skulptūros darbai!
 
Ar pareinat per sodą kada, Jūs tikrieji namų šeimininkai,
Greitais žingsniais tvirtai kaip tada?..
Ar pareinat per sodą kada paslapčiom obuolių pažiūrėti,
Ar kaip žydi jurginai sode, ar vanduo šuliny nedumblėtas?
Ar supuojas Jūs dvasios aukštai lyg giliukai sunokę nukristi?
Šitie klausimai tolsta tamsoj, ir palieka neįmintos mįslės...
Muzikiniai akordai, atliekami saksofonininko Artūro Puodžiukaičio, paskelbė šventės pradžią. Plastikos sekcijos atstovė Nelė Jurgelionienė įdomiai ir žaismingai pristatė dailininkus, o šie – savo darbus ir nuotaikas, kurios vyravo juos kuriant.
Po dailės darbų pristatymo vyko rašytojų kūrinių skaitymai. A. Ruseckaitė pristatė atvykusius rašytojus, prie jų prisijungė renginio svečiai – Erika Švenčionienė, Vilius Kočiubaitis bei du dailininkai – skulptorius S. Straigis, G. Pankevičius. Palaikant smagią nuotaiką, pirmasis skaityti buvo pakviestas humoristas R. Klusas, kuris tradiciškai ir poetiškai linksmino susirinkusius. P. Venclova skaitė ištrauką iš savo apsakymų rinkinio Žingsniai. Irna Labokė pristatė prozos kūrinėlį apie vaikus ir jų numylėtąjį šunelį. Labai įdomūs ir paslaptingi G. Latako legendomis persipynę eilėraščiai. Rašytojų sąjungos pirmininkas V. Elmiškis-Kiaušas įteikė muziejaus vedėjai odinį aplanką su įrištu 1944 metų leidiniu Kūryba. A. Ruseckaitė pasakojo, kad ir pati kažkada bandžius tapyti, tad savo eiles skyrė dailininkams.
Renginio pabaigoje mes, muziejaus darbuotojos, tradiciškai įteikėme kūrėjams padėkas bei dovanėles – obuolių maišelius iš S. Nėries bei B. Bučo sodo, kurių šiemet užderėjo gausiai. Šventiškai nusiteikę dalyviai savo darbus iš kiemo ir sodo sunešė į muziejaus vidaus erdves, kur dabar parengta paroda. Ją galite lankyti visą mėnesį iki spalio pabaigos. Po to paroda keliaus į Palemono gimnaziją. Kas nebuvote šiemet, lauksime kitais metais!

Parengė muziejininkė Asta Zenkevičienė

Visa galerija
Atgal