Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

„PILNAS ILGESIO GYVENIMAS“

Kovo 18 dieną Juozo Grušo memorialiniame muziejuje įvyko literatūrinė-muzikinė popietė  „Pilnas ilgesio gyvenimas“. Švęsti Juozines dramaturgo namuose – sena tradicija, ją prisimena visi, kurie čia ateidavo susitikti su Juozu Grušu. Tris dešimtmečius tą dieną namai vėl kvepia narcizais, vazose pamerktų alyvų ir berželių pumpurų gaiva, kava; juose skamba Žodis, aidi muzika. Šį kartą muziejus sulaukė viešnių iš Klaipėdos. Praėjusių metų gruodžio mėnesį gražų 90 metų jubiliejų atšventusi Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė pristatė atsiminimų ir eilėraščių rinkinį „Pilnas ilgesio gyvenimas“. Knygą 2015 metais išleido „Homo liber“ leidykla Vilniuje. Viso gyvenimo knyga, kaip ją pavadino autorė, yra dviejų dalių. Pirmoji – „Tekėdama sustingo saulė“. Tai – autobiografinis pasakojimas, tremties, pastangų išgyventi, išsaugoti dvasios stiprybę istorija. Marijus Šidlauskas, pristatydamas knygą, rašo: „...tai oraus ir stipraus žmogaus, atlaikiusio kančios ir pažeminimo Golgotą liudijimai, užrašyti kūrybinga ir inteligentiška, o sykiu moteriškai jautria ranka. Autentiški išgyvenimai čia pavirsta įsimintinais plastinio konkretumo vaizdais.“ Sudėtingą ir daugeliui nepakeliamai sunkų atrodantį kelią šiai moteriai skyrė likimas. Gimusi 1925 metais Žvirgždžiūnuose (Pasvalio r.), Anastazija baigė Linkuvos gimnaziją, studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, ryškėjo kūrybiniai gebėjimai, buvo kviečiama į literatūros vakarus. 1946 metais buvo suimta ir Vilniaus karo tribunolo nuteista sušaudyti. TSRS karo tribunolas Maskvoje nuosprendį sušvelnino – 20 metų katorgos. Kančių keliai Sibire, Norilske, Mordovijoje. Norilske „prokliataja litovka“, visomis jėgomis kovojanti už orumo, moralinių nuostatų išsaugojimą, pasirodė dar ir poetė besanti: iš cemento maišų iškarpytuose lapeliuose surašyti eilėraščiai – graudi pirmoji knygelė, pavadinta kalinės numeriu – H-365. 1956 m. grįžo į Lietuvą. „Lietuvon grįžusi, Lietuvos neradau. Svetimieji Lietuvoje jaučiasi šeimininkai esą, o aš, Lietuvoje gimusi ir augusi, svetima.“ Apsigyvenusi Panevėžyje, budrių saugumiečių akių saugoma, šantažuojama, partiečių be priežasties iš darbo atleidžiama Anastazija dirbo įvairius darbus, viena augino dukrelę. 1995 metais persikėlė gyventi į Kauną, dabar gyvena Klaipėdoje. Net sunkiausiomis sąlygomis gyvendama aplink save būrė jaunus talentingus, nuo melagingos tikrovės bėgančius žmones, pati taip pat rašė. Išleido poezijos rinkinius „Tarp nakties ir dienos“ (1994), „Ta giesmė neišgiedota“ (1999), atsiminimų ir eilėraščių knygą „Tekėdama sustingo saulė“ (1995), poemą vaikams „Išpuikėliai vaikai“ (1998).
Popietės metu atsiminimų ištraukas, eilėraščius iš antrosios knygos dalies „Atminties ravėjimas“ skaitė autorė ir jos dukra, poetė Jūratė Sučylaitė, kuri ne tik globojo mamą, bet ir paskaitė savo poezijos.
Jautriai papasakota tremties, pokario kančių istorija, nuoširdūs posmai apie Tėvynės ilgesį, iš žemėlapių, bet ne iš atminties ištrintą Žvirgždžiūnų kaimą jaudino visus renginio dalyvius, o jauniausiems – Kauno 1-osios muzikos mokyklos moksleiviams buvo gyvas skaudžios tautos istorijos liudijimas. Mokytojų Evelinos Žigaitės ir Jurgitos Gelūnaitės-Tervydienės auklėtiniai, pianistai ir smuikininkai – Aurėja, Ora, Marija, Maksimilian su koncertmeistere Ieva Žemaityte padovanojo pamėgtų muzikinių kūrinių margą puokštę.
Buvo popietėje ir gėlės, ir pokalbiai prie kavos ar arbatos puodelio, ir nuoširdžiausi linkėjimai kūrėjoms vėl susitikti Kaune, Juozo Grušo namuose.
 
ŽODIS
 
Virš galvos – kiauras rudenio skėtis,
o po juo čirškia žvirblis sušlapęs...
Žodi – paukšti, negulki ilsėtis
po  apklotu atbuvusių lapų.
 
Dar nesulestas grūdas ražienoj,
dar vanduo neužšalo prie kranto,
o tavęs kaip žvirbliuko kas dieną
tyko dantys nekantrūs.
 
Žodi – paukšti, pakilki, pakilki –
saulė jėgą ir gyvastį žeria,
tu esi tas vienintelis tiltas,
mums sujungiantis dangų ir žemę.


(1995 09 31)
 
                                 A. Sučylienė

 Parengė muziejininkė Danutė Žilionienė

Visa galerija
Atgal