Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

PASVEIKINIMAI VAIŽGANTUI

Paskutinį sausio sekmadienį, kai visi Lietuvos muziejai atvėrė duris lankytojams, Juozo Tumo-Vaižganto muziejuje vyko Vaižganto metų atidarymo renginys „Labas rytas, Vaižgante!“ Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už kanauninką ir rašytoją Juozą Tumą bei kitus išėjusius į Amžinybę „XXVII knygos mėgėjų“ draugijos narius. Vaižgantas buvo aktyvus šios draugijos narys – jam patikėtos iždininko pareigos. Todėl 1933 metais jam mirus, šios draugijos žmonės labai prasmingai įamžino visų mylimo kunigo ir rašytojo atminimą: 1935 metais išleido gražią knygą „Milžinų dvasios“, kurią puošė žinomo dailininko Antano Kučo iliustracijos. Knygoje buvo išspausdinti patys gražiausi fragmentai iš „Pragiedrulių“. Tituliniame puslapyje skaitome dedikaciją Vaižgantui, kupiną šviesaus gedulo ir meilės šiam žmogui:
Šviesusis ir skaistusis
VAIZDE,
mūsų nary, mūsų būrelio gaivintojau,
JUOZAI VAIŽGANTE TUMAI,
lydėdami Tavo žemiškus palaikus be vainiko,
pasižadėjome supinti jį iš Tavo kūrybos žiedų.
Kiek sugebėdami dabar ir darome tai.
                                                                                                            XXVII KNYGOS MĖGĖJAI
 
Vidurdienį į Juozo Tumo-Vaižganto muziejų susirinko daugybė svečių iš Vilniaus, Marijampolės, Utenos. Žinoma, ir Kauno – Lietuvai pagražinti ir XXVII knygos mėgėjų draugijų nariai. Muziejų aplankė ir didelis būrys kauniečių muziejaus bičiulių.
Renginį sena liaudies giesme apie liną – lietuvio maitintoją ir rengėją – pradėjo etnologė Eglė Dvarionaitė-Vindašienė. Ji tarsi prikėlė, pažadino Vaižgantą jo gražiam jubiliejui – 150-ajam gimtadieniui, jo kūrybos ir žmogiškųjų idėjų atgimimui. Eglė priminė Vaižganto bendravimą su soliste Julija Dvarionaite. Juozo Tumo – Vaižganto kūrybos fragmentus, laiškus skaitė aktorė Olita Dautartaitė. Ypač gerai visus nuteikė Vaižganto eilėraštis „Birštonuokimės“, kuris iki šiol tebėra gyva Birštono, kaip kurorto, reklama.
Apie Vaižganto kunigavimą Mosėdyje, ten sklandžiusias legendas apie jauną, žemaičių pamėgtą kunigą kalbėjo rašytojas Laimonas Inis, padovanojęs muziejui jau senokai surinktus kelių autorių atsiminimus apie kunigą Tumą. Savitai ir įdomiai Vaižgantą apibūdino akademikas Romualdas Grigas – kaip apie mūsų kultūros piliakalnį ir aukštaičių žemės sulčių išaugintą Lietuvai rašytoją, romantiką, visuomenės veikėją, įžvalgų politiką. „Kažin, ar kas iš mūsų rašytojų yra taip glaudžiai ir neatskiriamai suaugęs su savo krašto gamta, su savo tėvų žeme, su savo piliakalniais ir visa kultūra, kaip Juozas Tumas-Vaižgantas? Labai ryški, savita ir plati asmenybė,“ – kalbėjo akademikas.
Po renginio įvyko XXVII knygos mėgėjų draugijos ataskaitinis susirinkimas. Draugijos vadove antrai trejų metų kadencijai išrinkta Dalia Poškienė.
 

Parengė J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas.
Dalios Poškienės nuotraukos.

Visa galerija
Atgal