Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

PASIVAIKŠČIOJIMAS SU SOFIJA IR KONSTANTINU

B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje kovo 21 dieną lituanistė, Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė pristatė literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Pasivaikščiojimas su Sofija ir Konstantinu“. Programa skirta M. K. Čiurlioniui, jo šeimai ir Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei, kurios 130-ąsias gimimo metines minėjome 2016-aisiais metais. 
Ši kompozicija – tai galimybė įsižiūrėti į jų gyvenimus, juk suėjo į porą dvi ryškios asmenybės. Jų svajonės siekė viltingą ateitį, jie buvo kūrybos idealų suvienyti. Jų pasivaikščiojimai iki aušros po Vilnių, lietuvių kalbos pamokos Konstantinui... Vėliau tie pasivaikščiojimai-pamokos suliepsnojo ryškiausiomis meilės spalvomis...” – teigė autorė.
Pasak jos, „Čiurlionio tapyba atskleidė meno svarbą bundančiai tautai. Lietuva kėlėsi ir brendo Nepriklausomybei. Gal begalinis laisvės ilgesys lėmė, kad Čiurlionis nutapė „Vyčio preliudą“ (1909). Tad Čiurlionio  kūryba tebežadina mūsų tautinį orumą... Galbūt nebūtų taip atsiskleidęs Čiurlionio lietuviškumo momentas, jei nebūtų sutikęs Sofijos, lietuvybės puoselėtojos, žemaitiškai atkaklios, atlaikiusios sunkiausius išbandymus. Prisimindami Sofiją, aktualizuojame jos – rašytojos, gimtosios kalbos puoselėtojos – svarbą. Ji buvo Mokytoja – doros ir darnos skatintoja. „Kas gali pavergti tautą, kuri remiasi tikru žmogumi, suprantančiu savo pareigas ir nujaučiančiu tautos dvasios kelius?“ – klausė Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 1922-aisiais parašytame straipsnyje „Apie tautos auklėjimą“. Ji – Tautos praeities dvasios perteikėja…
Vienas kito kūrybai jie skyrė nemažai dėmesio: M. K. Čiurlionio straipsnį „Apie muziką“ Sofija įdėjo į savo knygą „Lietuvoje“ (1908). Čiurlionis šią knygą apipavidalino.
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė lankydavosi B. ir V. Sruogų namuose Kaune, Ramiojoje (dabar B. Sruogos) gatvėje. Muziejuje saugoma nuotrauka, kurioje viešnia Sofija sėdi svetainėje su Vanda ir Baliu. Retkarčiais Balys Sruoga lankydavosi Sofijos organizuotuose Kalbos šeštadieniuose. Tuos šeštadienius mėgo ir Vanda Sruogienė.
„Įsižiūrėjimas, įsiklausymas į Konstantiną ir Sofiją Čiurlionius,  kūrusius, ryškias brydes palikusius, tegul mus nuteikia pasiryžti ir stengtis ką nors sukurti, padaryti švaraus ir šviesaus dėl visų gerovės“ – palinkėjo Violeta Bakutienė, susirinkusiesiems klausytojams programos pabaigoje.
 

Parengė Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus vedėja Birutė Glaznerienė

Visa galerija
Atgal