Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

PASAULIS PRO APŠVIESTĄ LANGĄ

„Mano gyvenimas ir mano džiaugsmas – knygos. Jos ir suformavo mane. Dažnai galvoju, kad didžiausias veikimas žemėje – tai įkūnyti savo sielą knygose. Ir tai reiškia amžinai gyventi,“ – tai žodžiai iš lituanistės Albinos Navickaitės dienoraščio, kuris išspausdintas jos rašytinį palikimą pristatančioje knygoje „Pro apšviestą langą“. Nedidelis tas palikimas, bet labai ryškus. Albina buvo ne tik gera mokinių mylima mokytoja, bet turėjo ir tikrą rašytojos talentą. Gaila, kad jis neatsiskleidė, nes tam nebuvo sąlygų. Knygos sudarytoja Lina Navickaitė-Greičiuvienė (kartu su Viktoru Jankūnu) pratarmėje rašo, kad redaguodama tetos knygą išgyveno didelį džiaugsmą: „Iš ją pažinojusių žmonių atkurtų detalių ir tetos užrašytų minčių, savito kalbos stiliaus audėsi jos sielos šviesa ir autentika“. Taikliai pastebėta – iš tikrųjų tai labai įdomi rašytoja, palikusi mums kuklų, bet sklidiną šviesos ir gyvenimo džiaugsmo, meilės pasauliui liudijimą.
Knyga, sudaryta iš penkių skyrių – tai prisiminimai apie pačią autorę, Albinos Navickaitės laiškai ir dedikacijos draugams ir giminėms, įdomūs, nuoširdūs dienoraščio puslapiai, kultūriniai straipsniai bei teologiniai pamąstymai. Autorė labai mėgo filosofą Antaną Maceiną, aiškinosi sau ir giliai nagrinėjo jo garsųjį filosofinį traktatą „Niekšybės paslaptis“. Yra palikusi įdomių minčių apie Kristų.
Praėjusį šeštadienį ši knyga buvo pristatyta kauniečiams literatūrinėje popietėje „Pasaulis pro apšviestą langą“. Renginį pradėjo Kauno I- osios muzikos mokyklos Kanklių ansamblio jaunieji muzikantai (vadovė mokytoja Onutė Šikšnienė). Knygos fragmentus skaitė aktorė Liucija Zorubaitė, poetė ir eseistė Lina Navickaitė-Greičiuvienė, šios knygos sudarytoja ir redaktorė papasakojo, kaip kilo mintis parengti ir išleisti šią knygą. Su meile prisiminė savo tetą Albiną Navickaitę, kuri buvo ne tik talentinga pedagogė, bet ir bibliotekininkė, muziejininkė, tyrinėjusi Juozo Gruodžio palikimą, Nepriklausomybės laikais buvo Kristaus seserų kongregacijos narė.
 

 Parengė Juozo Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas

Visa galerija
Atgal