Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
sausio
2021

PARODA „SUGRĮŽIMAI“ LR KULTŪROS MINISTERIJOJE

Gegužės 25 d. LR kultūros ministerijos Židinio salėje Maironio lietuvių literatūros muziejus pristatė parodą „Sugrįžimai“, pasakojančią apie Lietuvos rašytojų, karo metais pasitraukusių nuo sovietinių represijų į Vakarus, kultūrinį ir literatūrinį gyvenimą Vokietijos bei Austrijos DP („išvietintųjų“) stovyklose. Kultūros ministro Šarūno Biručio teigimu, ministerijoje parodų jau buvusi ne viena, bet ši – pirmoji šioje erdvėje eksponuojama muziejaus paroda, aktualizuojanti praeitį, o ne dabartį. Ministras pasidžiaugė, kad išeivijos gyvenimas dabar yra tyrinėjamas ir su svetur parašytais kūriniais pagaliau gali susipažinti kiekvienas norintis. Juk iš Lietuvos nuo Sovietų Sąjungos vykdomų represijų pasitraukė apie 70 procentų rašytojų, dailininkų ir kitų menininkų, kurie nenorėjo taikytis su okupantų primestais reikalavimais arba tiesiog bijojo tremties.
Parodą Kultūros ministerijoje kuravo Meno ir kūrybinių industrijų departamento patarėja R. Balčikonytė. Atidarymo metu ji taip pat pasidžiaugė, kad išeivių archyvai grįžta į Lietuvą ir juos galima pristatyti bei rodyti žmonėms.
Muziejaus direktorė A. Ruseckaitė papasakojo, kaip atkeliauja į muziejų rašytojų archyvai iš už Atlanto, padėkojo ministerijai už 2011 m. išeivių ekspozicijai skirtas lėšas. Šios ekspozicijos kilnojamoji dalis dabar ir atvežta eksponuoti. Direktorė paminėjo, kad priverstinai pasitraukusių rašytojų rinkiniai yra vieni gausiausių muziejuje ir jiems skiriama daug dėmesio. Šiuo metu muziejaus fonduose saugoma apie 180 000 menininkų gyvenimą įvairiapusiškai iliustruojančių eksponatų.
Parodą „Sugrįžimai“ pristatė Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja V. Paplauskienė. Ji – viena pagrindinių išeivijos laikotarpio ekspozicijos rengėjų, itin artimai susipažinusi su išeiviais, jų gyvenimo faktais bei detalėmis, pati parvežusi jų archyvus, bendravusi su giminėmis, mačiusi jų gyventas vietas. Kelionės į JAV, kurių rezultatas – daugybė unikalių eksponatų, vyksta nuo 1989 m. Šiemet Lietuvos kultūros taryba parėmė dar vieną muziejaus eksponatų parvežimo iš JAV projektą, tad metų pabaigoje Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondai vėl pasipildys vertinga medžiaga.
Atidarymo metu buvo pristatytos pagrindinės parodos „Sugrįžimai“ temos: švietimas, Lietuvių rašytojų draugijos įkūrimas, Žurnalistų sąjungos įkūrimas ir spauda, knygų leidyba bei literatūros vakarai, teatrinė veikla. Kaip parodos akcentą V. Paplauskienė išskyrė A. Landsbergio, plaukiančio į JAV, nuotrauką: jaunuolis, vykstantis į nežinomą Naująjį pasaulį, kuriame sugebėjo įsitvirtinti ir tapti profesoriumi, Amerikos balso bendradarbiu, tarptautinio rašytojų P.E.N. klubo nariu. 
Parodoje atsispindi įvairūs rašytojų gyvenimo momentai DP stovyklose: skurdžios gyvenimo sąlygos, buitis, tačiau ir įvairių chorų, ansamblių, kitų meno kolektyvų veikla, studijos Vokietijos universitetuose, Pabaltijo universiteto bei V. K. Jonyno Meno ir amatų mokyklos įkūrimai. Vienas išeivijos atstovų, lietuvių egzistencinės filosofijos pradininkas Juozas Girnius nubrėžė esmines išlikimo svetur gaires: išlaikyti savastį, išsaugoti lietuvių kalbą, bet taip pat semtis ir Vakarų kultūros lobyno turtų.
V. Paplauskienė į parodos pristatymą atsivežė ir išleistus archyvinius leidinius, supažindinančius su vieno ar kito rašytojo gyvenimu, laikotarpiu, iliustruotus muziejine medžiaga. Svarbu, kad parvežti archyvai nedulkėtų saugyklose, būtų rodomi visuomenei, o priverstinai iš atminties ištrintos rašytojų pavardės būtų iš naujo atrastos ir įspaustos mūsų literatūros istorijoje.
Tai, kas eksponuojama Kultūros ministerijoje – tik maža dalis išeivių ekspozicijos, veikusios Maironio lietuvių literatūros muziejuje 2011–2013 m. (Ją parengė muziejininkės A. Brazaitienė, R. Žekienė ir A. Kelpšaitė. Projekto autorė ir vadovė – V. Paplauskienė). Atvežtoji dalis – tik fotodokumentika, ant medžiagos atspaustos išdidintos nuotraukos, o kiti eksponatai, deja, nėra lengvai transportuojami ir eksponuojami kitose erdvėse – knygoms, originaliems dokumentams reikia specialių spintų, lentynų. Parodoje atskleidžiama tik dalelė išeivių gyvenimo, tik jų veidai, sustingę fotografijose prieš daugelį metų. Muziejininkai tikisi, kad ši paroda paskatins parodos dalyvius pasidomėti išeivių kūryba, sužinoti daugiau apie vieną ar kitą kūrėją.
Išeivių archyvų pargabenimo darbus tęsti paragino ir į pristatymą atvykusi rašytojo K. Bradūno dukra Elena. Ji teigė, kol unikali medžiaga tebėra pasiekiama, kol ją rašytojų artimieji leidžia išvežti, reikia skubėti tai padaryti, nes keičiantis kartoms, jaunieji nebeįvertina senelių palikimo, nesaugo. Baisu, kad daugelį metų nuotraukose ar dokumentuose saugoti rašytojų prisiminimai gali iškeliauti į sąvartyną.
Paroda „Sugrįžimai“ LR kultūros ministerijoje veiks iki š. m. birželio 26 d.

Daugiau nuotraukų žiūrėkite skiltyje „Fotoreportažai“ >>

Parengė Išeivių literatūros skyriaus muziejininkė Jurgita Davidavičiūtė,
Aldonos Ruseckaitės nuotraukos

Visa galerija
Atgal