Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

PAMINĖTOS MAIRONIO GIMIMO METINĖS

Spalio 21 dieną Maironio lietuvių literatūros muziejuje paminėtas 154-asis Poeto gimtadienis. Šįmet gimtadienio šventė buvo skirta priminti visuomenei apie neskelbtus Maironio tekstus. Muziejuje saugome iki šiol nepublikuotų pamokslų, paskaitų, proginių kalbų rankraščių lietuvių, lenkų ir lotynų kalbomis. Maironis buvo ne tik poetas, bet ir aukšto rango dvasininkas, Kauno kunigų seminarijos rektorius, moralinės teologijos profesorius.
Muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė renginio metu pristatė naują sąsiuvinį iš serijos „Neskelbti Maironio rankraščiai“. Aštuntame sąsiuvinyje „Laisvos valios kliūtys“ publikuojami fragmentai iš Maironio paskaitų „Apie nuodėmes ir ydas“, skaitytų Kauno kunigų seminarijoje. Paskaitų mintys aktualios ir šių dienų žmogui. „Šio pasaulio turtingiesiems įsakyta nesididžiuoti ir nepasitikėti netikrais turtais, bet gyvuoju Dievu, gera daryti, būti turtingiems gerais darbais, noriai duoti, dalintis.“
Ištraukas iš Maironio paskaitų skaitė Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Liutauras Vilėniškis ir Stasys Blinstrubis, apie moralinę teologiją kalbėjo klebonas, moral. teol. dr. Petras Algirdas Kanapka. Poeto fortepijonu virtuoziškai grojo pianistė Rūta Blaškytė.
Muziejaus direktorė A. Ruseckaitė dėkojo leidinio rėmėjams – Danguolei Juralevičienei, Jurgitai ir Andriui Kupčinskams, Aldonai Stark, Leonardai Šarakauskienei, Jurgitai Viliūlienei, UAB „Lonui“, UAB „Senamiesčio restauratoriams“. Muziejininkės apdovanojo viktorinos, skirtos muziejaus 80-mečio jubiliejui, nugalėtojas – Daivą Martyncevienę ir Aušrą Lukšaitę-Lapinskienę. Atminimo dovanėles įteikė ir kitoms dalyvėms – Aušrinei Janulčikaitei, Irmai Jauneikienei, Jorūnei Jurgelytei, Ingai Kaminskaitei, Danguolei Paliulienei ir Reginai Šereikei.

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal