Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

PAMINĖTOS MAIRONIO 84-OSIOS MIRTIES METINĖS

Birželio 28 d. buvo paminėtos poeto, prelato Jono Mačiulio-Maironio 84-osios mirties metinės. Gausiai susirinkusiems poeto ir jo vardo muziejaus gerbėjams direktorė Aldona Ruseckaitė trumpu pasakojimu atvėrė langą į praeitį. Kalbėjo, kad 1932 m. Maironio laidotuvės buvo labai iškilmingos, atsisveikinti su tautos dainiumi plūdo minios žmonių, skambėjo varpai, mieste buvo iškeltos vėliavos su gedulo kaspinais, danguje skraidė lėktuvai, stovėjo kareivių garbės rikiuotės, kalbą pasakė prezidentas Antanas Smetona. Per ketvirtąsias Poeto mirties metines (1936 m. birželio 28 d.) poeto ir prelato namuose buvo atidarytas Maironio muziejus, išaugęs į respublikinį Maironio lietuvių literatūros muziejų. Šie metai – jubiliejiniai, įkurtam muziejui – 80!
Juozas Tumas-Vaižgantas „Naujajame žodyje“ 1932 m. liepos 15 d. klausė: „Argi mes savo dainių Maironį taip ir užmiršime, kaip ir kitus mielus mūsų širdžiai žmones? Ne! Maironies mums neteks užmiršti – taip giliai jis mums įsiskverbė į atgijusią tautinę dvasią“. Vaižgantas buvo teisus – Maironio Lietuva nepamiršo. Klasika nesensta, o jautrius Maironio eilių posmus kiekviena karta atranda iš naujo.
Muziejininkai, saugantys ir populiarinantys Maironio ir kitų rašytojų palikimą, antradienio popietę padėjo gėlių prie Maironio paminklo, uždegė žvakutes Kauno arkikatedroje bazilikoje. Muziejaus jubiliejaus proga kolektyvas įsiamžino bendroje nuotraukoje Maironio sode.
Iškilmingo renginio metu literatūrinę-muzikinę programą „Ant aukuro širdį nešiau“ atliko aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas, solistė Rita Preikšaitė, pianistė Rūta Blaškytė. Skambėjo Maironio poezijos posmai, ištraukos iš laiškų, pamokslų. Solistė R. Preikšaitė ir pianistė R. Blaškytė atliko M. K. Čiurlionio, A. Kačanausko, J. Naujalio vokalinius bei fortepijoninius kūrinius.
Vakaro pabaigoje visi vakaro dalyviai, vedami solistės R. Preikšaitės, sugiedojo Maironio „Lietuva brangi“.

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė,
Zenono Baltrušio nuotraukos.

Visa galerija
Atgal