Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

NE APIE NYKŠTUKUS IR KUNIGAIKŠTĮ...

Sausakimša didžioji Maironio svetainė, žmogus prie žmogaus glaudžiasi sesers Marcelės kambarėlyje, yra įsitaisiusių net raudonojoje svetainėje, žmonės vis eina ir eina.... Tokie buvo Maironio namai birželio 26 d. minint kunigo, poeto, Kauno garbės piliečio Ričardo Mikutavičiaus 20-ąsias žūties metines. Anot renginio vedėjo aktoriaus Aleksandro Rubinovo, R. Mikutavičius labai mylėjo šiuos namus, dažnai čia lankėsi, bendravo, skaitė savo eilėraščius... Aktorius prisiminė kažkada vaidintą spektaklį pagal Pero Lagerkvisto romaną „Nykštukas“ („Neūžauga“). Pagrindinis herojus, mizantropas neužauga, luošas kūnu ir siela, pikto kunigaikščio užsakymu žudo žmones, kai kada žudo net ir be liepimo... A. Rubinovas tuoj pat paaiškino, kodėl apie tai kalba: prieš 20 metų Lietuvoje įvykdyta baisi žmogžudystė. Mes žinome vardus „nykštukų“, įvykdžiusių šį nusikaltimą, užsakytą ar neužsakytą, o ar sužinosime kada kunigaikščio vardą..? Jis buvo, gal ir dabar yra. Tačiau šiandien kalbame ne apie nykštukus ir kunigaikščius, o apie iškilią ir unikalią asmenybę: kunigą ir žmogų, mokėjusį kalbėti ir klausytis, klupusį, klydusį, prisikėlusį iš paklydimų...
Susirinkusiems buvo pristatyta ir nauja R. Mikutavičiaus knyga „Dievo ir savęs link... Kunigo Ričardo Mikutavičiaus pamokslai ir mintys. 1994–1998 metai“. Knygos sudarytoja Birutė Vaišnienė teigė, kad pirmuosius pamokslus užrašiusi prieš 25-erius metus, kai suprato, kokie jie svarbūs visiems Lietuvos žmonėms. „Esu laiminga ir dėkinga tam laikui, kai galėjau būti šalia šio kunigo, jį matyti, klausyti, išgirsti“, – sakė ji. – „Kai jo netekome, supratau, kad reikia šifruoti ir tvarkyti užrašytus pamokslus. Per jį kalbėjo dievas. Tai buvo labai šventas, gražus ir produktyvus mano būties laikas, kai dirbau ir ilsėjausi vienu metu...“ B. Vaišnienė dėkojo padėjusiems parengti knygą ir nebijojusiems ją leisti, ypač LEU profesorei Irenai Leliūgienei, akademikui Leonardui Kairiūkščiui, visiems, finansavusiems knygos leidimą, dėkojo už maldas... Birutė Vaišnienė yra užrašiusi, įrašiusi, iššifravusi ir redagavusi 93 Mikutavičiaus pamokslus.
Visuomeninės organizacijos „Consilia Academica“ prezidentas akademikas Leonardas Kairiūkštis teigė, jog R. Mikutavičiui Viešpaties duotas laikas buvo sudėtingas ir įdomus, o jam skirta misija sunki ir labai svarbi: atstatyti bažnyčias, atkurti labiausiai apleistą dvasinio paveldo dalį, kelti, mokyti ir žadinti žmones. Deja, dažnai likdavo neįvertintas, neišgirstas. Išleistos visos jo eilėraščių knygos,  o ciklas „Lietus“ liko neišleistas, nūnai išleista „Pamokslų“ knyga, anot L. Kairiūkščio, labai reikalinga Lietuvos žmonėms, ypač iš tėvynės išvykusiems, juk R. Mikutavičius pirmasis, labai anksti, dar 1989 m., pirmąja poezijos knyga (pristatyta  Kauno rotušėje) visus mus perspėjo: „Kad Lietuva neišsivaikščiotų...“  
Aleksandras Rubinovas perskaitė pamokslą iš „Pamokslų“ knygos, taip pat ir eilėraščių ciklą „Lietus“: „... per plakantį lietų, Viešpatie, aš pats žyrantis lietus / gaivus prieglobstis droviausiam lapui / žaižaruoja avietyno raudona siela... / Netyčia prabėgomis glostau / jos į mazgą susirišusią odą / saugioje erdvėje nesutraiškytas akis. / Lietau lietau, kasnakt kasdien, tu – mano kelias į mane – / būties trapumą susižerti balsas...“
Kunigą Ričardą Mikutavičių prisiminė ir apie jo nuveiktus darbus kalbėjo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, filosofas Krescencijus Stoškus, sūnėnas Artūras Kolaitis. Beliktų pridurti, jog žodžių intonacijas stiprino ir papildė muzikos intonacijos – Maironio fortepijonu skambino pianistės Rūta Blaškytė ir Ina Vaičienė, dainavo Rita Preikšaitė.
 

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus vedėja Virginija Markauskienė,
nuotraukos Zenono Baltrušio

Visa galerija
Atgal