Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

„NAUJOSIOS ROMUVOS“ JUBILIEJUS

Praėjusį penktadienį Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje kultūros gyvenimo žurnalo „Naujoji Romuva“ bičiuliams ir bendraautoriams-kauniečiams buvo pristatytas 600-sis šio leidinio numeris.  
Tiek jų išėjo skaičiuojant nuo 1931 metų sausį pasirodžiusio Juozo Keliuočio įsteigto  pirmo savaitinio kultūros gyvenimo žurnalo numerio. Per devynis metus leidinys susilaukė prižažinimo, nuolatos buvo palankiai vertinamas skaitytojų už intelektualumą, moderniškumą ir aukštą meninį lygį.
Paskutinis J. Keliuočio parengtas numeris išėjo 1940-aisiais. Okupantų valdžiai toks leidinys buvo nepriimtinas – nepadėjo nei Lenino bei Stalino portretai, nei redaktoriaus straipsnis „Į naująjį dinamizmą“, kviečiantis menininkus dirbti naujomis politinėmis sąlygomis.
1994 metais „Naujoji Romuva“ gimė antrą kartą – išėjo 495-asis numeris. Redaguoti žurnalą ėmėsi Vaidotas Daunys, o bendraminčiai ir steigėjai buvo to meto šviesuoliai ir intelektualai Liudas Dambrauskas, Jonas Antanaitis, Mindaugas Bloznelis ir Arvydas Juozaitis. Tačiau 1995-ųjų liepos 29 dieną Vaidotas žuvo, taip ir nespėjęs parengti šešto šio žurnalo numerio.
Tada žurnalo leidybos ėmėsi filosofas Arvydas Juozaitis. Jis „Naująją Romuvą“ redagavo iki 2000-ųjų metų, tačiau pasirinkęs kitą darbo sferą žurnalo vairą perdavė vienam iš aktyviausių bendradarbių – Andriui Konickiui.
Per 17 metų Andrius Konickis tarsi suaugo su šiuo leidiniu, tapo ilgiausiai dirbančiu „Naujosios Romuvos“ redaktoriumi. Andriui padeda nedidelis, bet veiklus, suprantantis ir mylintis savo darbą kolektyvas: redaktoriai Audronė Daugnorienė ir Vainius Bakas, meninė redaktorė Viktorija Šilgalienė ir dailininkas maketuotojas Rokas Gelažius.
„Naujoji Romuva“ kaip ir Keliuočio laikais turi gausų būrį talkininkų ir bičiulių. Žurnale iki šiol labai ryškiai atsispindi mūsų kultūros realijos, lietuviškos minties gaivumas, tautiškumo dvasia ir mūsų kūrybiniai talentai. Daugelis autorių žurnalui rašo nereikalaudami jokio atlyginimo. Tad juo brangesnis šis leidinys tampa ir skaitytojams, ir jo autoriams, nes jisai, pasak Andriaus, yra vaisius meilės ir pasišventimo Lietuvos kultūrai.                                     Romuviečių šventėje dalyvavo aktorė Aušra Keliuotytė, žurnalo redaktorius Andrius Konickis, prozininkės Nijolė Raižytė ir Jurga Žąsinaitė, poetė ir vertėja Tautvyda Marcinkevičiūtė, žurnalistas Gediminas Zemlickas, fotomenininkas Kęstutis Svėrys, bendradarbiai Gintaras Kušlys ir Tautvydas Nemčinskas.
Tą patį vakarą buvo pristatyta „Naujosios Romuvos fondo“ išleista garsios amerikiečių poetės Sylvios Plath poezijos „Rinktinė“. Į lietuvių kalbą ją talentingai išvertė žinoma poetė Tautvyda Marcinkevičiūtė, išpildžiusi Sylvios Plath gerbėjų svajonę.
 

Parengė Juozo Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas,
nuotraukos Zenono Baltrušio

Visa galerija
Atgal