Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

MOTERŲ KŪRYBOS POPIETĖ 2016

Pavasarinė „Poezijos Pavasario“ paukštė ant savų sparnų į S. Nėries memorialinį muziejų atnešė du renginius – moksleivių „Poezijos pavasarėlį“ ir moterų kūrybos popietę „Pavasaris jau kelia tostą / Svaiginančias žiedų taures...“
Palemono gimnazijos moksleiviai savo šventei žalią, žydintį sodą išpuošė spalvingais vėjo malūnėliais, tad žaisminga nuotaika tvyrojo iki pat moterų kūrybos popietės... Besirenkančios kūrėjos džiaugėsi gamta – kas ėjo iki Kauno marių pakrantės, kas ieškojo besiskleidžiančių žiedų sodo pievoje, o kai kas dalijo popierinius drugelius su laimės palinkėjimais... Šventinę popietę pradėjo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivė Gabija Tatlauskaitė, perskaičiusi S. Nėries eilėraštį pavasarine tema ir kanklėmis atlikusi lyrišką kūrinį. Renginyje dalyvavo ir savo kūrybą skaitė šios rašančios moterys – Eglė Perednytė, Lina Navickaitė, Erika Drungytė, Virginija Rimkevičienė, Zenė Sadauskaitė, Nijolė Raižytė, Irna Labokė  ir Aldona Ruseckaitė. Eglė Perednytė pristatė naujai išleistą savo knygelę „Visos upės many“, skaitė eiles iš šio rinkinio apie gamtą, meilę, gyvenimą, amžinybę:
O gyvenimas buvo
nesibaigiantis sapnas
nesiliaujantis srautas šviesos
neišblėstantis liepžiedžių kvapas
trapūs žodžiai į tylą
alsuok
                                           E. Perednytė
 
Lina Navickaitė skaitė apie būvimą su savimi, akimirkos reikšmingumą, prasmės ieškojimus... Erika Drungytė – apie gamtą ir jausmus būnant joje, gamtos trapumą ir kartu svarbą, grožį, galią... Tarsi tą galingumą užfiksuoti buvo pakviestas pagroti  jau pasirengęs akordeonistas iš J. Gruodžio konservatorijos Pranciškus Misevičius, kuris atliko du labai ekspresyvius kūrinius. Zenė Sadauskaitė perskaitė naujai sukurtą guodžiantį eilėraštį ir papasakojo jo gimimą. V. Rimkevičienė skaitė eiles skirtas Česlovui Milošui, nes jis aprašęs jos gimtinę. Muziejininkė, prozininkė Nijolė Raižytė, nenorėdama išsiskirti iš poečių, pasiruošė skaityt eilėraštį, nors ir ne savo. Šiomis dienomis tvarkant prozininkės Šatrijos Raganos archyvą, tarp rankraščių papuolęs lapelis su eilėraščiu. Muziejininkė atkreipusi į jį dėmesį ir susimąsčiusi, kad vis dėlto kiekvienas prozininkas per savo gyvenimą parašo bent vieną eilėraštį. Irna Labokė skaitė lyrišką eilėraštį „Dangūs“ bei „pašposavo“, paburbėjo „Ant vyriškio, šuns ir Dievo“. Aldona Ruseckaitė prisipažino, kad ji kol kas eilėraščių rašanti mažai, kad vis dar gyvena romano apie Žemaitę nuotaikomis ir mintimis. Skaitė anksčiau sukurtą eilėraštį apie grožio laikinumą „Aguonos“ ir S. Nėries eilėraštį „Alyvos“, kurį padeklamavo, rankoje laikydama baltą alyvą... Popietę pabaigė J. Gruodžio konservatorijos moksleivis Rokas Vaškevičius, saksofonu pagrojęs kūrinį „Bagyra“ – labai moteriška ir simoliška... Šiltas ir jaukus vakaras sukvietė viešnias į muziejaus terasą, pasižvalgyti po žydintį sodą, pabendrauti, pabūti dar...   

Parengė muziejininkė Asta Zenkevičienė

Visa galerija
Atgal