Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

LYGIADIENIO GIESMĖ 2015

Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai rinkosi į tradicinį susibūrimą, respublikinį vieno eilėraščio konkursą – Lygiadienio giesmė 2015. Suvažiavo apie penkiasdešimt kūrėjų iš visos Lietuvos. Šventę pradėjo šios sąjungos pirmininkas Vladas Buragas, pasveikino susirinkusius, papasakojo apie mecenatą, prisiminė išėjusius Anapilin. Popietės pradžioje buvo iškilmingai uždegta žvakė – ugnis, kaip jaukumo simbolis.
Pirmoji eiles skaitė šventės viešnia Z. Gaižauskaitė, po to – pernai metų laureatė A. Mankutė-Kursevičienė apie upelį, akmenį ir angelą. J. Mickevičius – apie svajonę, B. Cicėnas iš Vilkaviškio – apie Lietuvos gamtą. A. Puidokas iš Vilniaus skaitė humoristinį eilėraštį „Su šypsenėle“, J. Žurumskienės kūrinys buvo skirtas būtovės sargams, Z. Stundžienė iš Ukmergės apdainavo pavasario darbus. G. Markauskaitė skaitė eilėraštį apie vaikystę, S. Ačejienė – aktualia šių dienų tema – apie saulės užtemimą. D. Vaskelaitė dedikavo savo eilėraštį Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkui majorui Donatui Mazurkevičiui. Apie gamtą, jos gražį ir pavasarį skaitė S. Delonienė, J. Kulnys, I. Spranaitienė, R. Petrilevičienė, D. Petkauskaitė, B. Pevėraitytė, R. Jurgelevičius, V. Bubnienė, J. Augustauskienė-Rudenė, Z. Pranckevienė, Z. Čepulytė.
 
Nusijuok ir suplėšyk vakaro tylą,
Skraiste rūko vėl žemę pridenk.
Kol akimirkai paukščiai nutyla,
Lai šešėliai nuo žemės pakyla,
Akmenėlius nuo jų nuridenk.
 
Juoku savo sudrebink dirvonus
Ir įžiebki liktarnas dausų.
Dar paskleidęs plačiai savo monus
Neški laimės šen pilnus uzbonus,
Kad aplinkui jos būtų skalsu.
 
Ir dainuoki gyvenimui dainą
Iš natų, sukurtų viltimi,
Kai džiaugsmai turi savąją kainą,
Liūdesys ir nelaimės praeina –
Jais tik džiaugiasi vien svetimi.
 
                                  R. Petrilevičienė
 
Visų išklausius, išrinkti ir apdovanoti geriausi šių metų kūrėjai. Laurete tapo V. Gustaitytė-Bubnienė. Diplomai įteikti I. Spranaitienei iš Kudirkos Naumiesčio, R. Petrilevičienei iš Kėdainių ir  J. Kulniui iš Šiaulių. I. Žurumskienei bei J. Kulniui buvo įsegti ženkliukai už aktyvią veiklą bei darbą. Šventėje dainavo Salomėja Ruzgienė pagal pačios sukurtą muziką, o tekstai parašyti Z. Gaižauskaitės, Z. Sadauskaitės, D. Buragienės bei V. Burago. Šventė baigėsi šiltais sveikinimais, knygelių dovanojimu vieni kitiems ir palinkėjimais taip pat gausiai susitikti kitais metais.

Parengė muziejininkė Asta Vileniškytė

Visa galerija
Atgal