Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

LDK KUNIGAIKŠTIENĖS PĖDSAKAIS

Rugsėjo 12 d. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje buvo pristatyta nauja lituanistės Violetos Bakutienės literatūrinė-muzikinė kompozicija „Apulija – žavioji pietų Italijos paslaptis arba legendinės LDK kunigaikštienės Bonos Sforcos pėdsakais“. Lektorė klausytojus pakvietė į ten, kur graikai, bizantiečiai, romėnai, germanai, arabai, normanai keitė vieni kitus ir paliko savo pėdsakus – kultūroje, papročiuose, virtuvėje. Pavaikščiojome Bonos Sforcos pėdsakais, paviešėjome Baryje, atitekusiame pačiai Bonai kaip milžiniško kraičio dalis.
„Nors iki šiol daugeliui lietuvių Bona Sforca visų pirma yra pilkoji anyta, nemylėjusi savo marčios Barboros Radvilaitės, bet Bonos pėdsakas, paliktas mūsų šalies istorijoje, kur kas gilesnis ir šviesesnis“ – teigė autorė, bandydama reabilituoti kunigaikštienę.
„Bona Sforca buvo Renesanso idėjų, kultūros ir meno skleidėja Lietuvoje bei aplinkiniuose kraštuose, energinga, novatoriška, valdinga Bario kunigaikštytė, Lenkijos karalienė ir Lietuvos kunigaikštienė. Ostūnis – tai dar vienas miestas, tapęs Bonos kraičiu ir išmintingai jos valdytas. Puikiai išsilavinusi Bona iš Italijos atsivežė ne tik įspūdingą kraitį, bet ir novatoriškų idėjų. Sutelkusi didžiules žemės valdas abipus Lenkijos ir Lietuvos sienos, Bona karaliaus dvaruose pradėjo revoliucingą ir labai efektyvią valakų reformą, vėliau įgyvendintą visoje valstybėje. Karalienė rūpinosi miestų plėtra, siuntė gabius bajoraičius mokytis į užsienį“.
Pasak lektorės, norint suprasti ir įvertinti šią asmenybę, reikia žvelgti į to meto objektyvią tikrovę bei faktus, bylojančius karalienės Bonos valdymą politiniais, teisiniais, ekonominiais ir kultūriniais aspektais.
Ir edukacine, ir emocine prasme turtingos V. Bakutienės programos metu pavaikščiojome talentingos politikės Bonos Sforcos pėdsakais, apsilankėme barokinėje Lečėje, antrojoje pagal senumą pasaulyje Materos gyvenvietėje, klausėmės itališkos muzikos.
 
Parengė B. ir V. Sruogų namų-muziejaus vedėja Birutė Glaznerienė
 
Visa galerija
Atgal