Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

RENGINIŲ CIKLAS „PIRMAS LANKAS“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje šiemet suorganizuotas penkių renginių ciklas jaunimui „Pirmas lankas“. Jų metu kvietėme debiutuojančius autorius netradicinėje muziejaus erdvėje pristatyti savo pirmąsias knygas, susipažinti ir pabendrauti su žiūrovais. „Pirmo lanko“ susitikimai įsibėgėjo šių metų pavasarį, prasidėdami poezijos knygų pristatymais. Pirmajame renginyje balandžio 26 d. susitiko literatūros kritikė, o tąkart debiutuojanti poetė Virginija Kulvinskaitė (Cibarauskė) iš Vilniaus ir literatūrologas Ramūnas Čičelis. Buvo pristatyta elektroninė poezijos knyga „Antrininkė“ („Naujas vardas“, 2017 m.). Literatūrinės diskusijos metu aptartas knygos parašymo ir atsiradimo kelias, pati autorė eilėraščius rašė 10 metų, kol, kaip pati prasitarė, subrendo kaip asmenybė ir kūrėja. Atskleista, kad poetei svarbu paliesti moteriškumo, motinystės, meilės ir mirties temas, kurios eilėraščiuose įgauna gotikinį, siaubo estetikos koloritą ir toks rašymo stilius – savitas ir su niekuo nesupainiojamas.
Antras renginys įvyko gegužės 24 d., tą savaitę lydimas gausių poezijai skirtų renginių tiek muziejuje, tiek visoje Lietuvoje. Maironio namų rūsyje svečiavosi jauniausias, bet gana brandžios literatūrinės savimonės ir ryškaus braižo poetas iš Klaipėdos – Dovydas Grajauskas. Jį kalbino kraštietis literatūros tyrinėtojas, kritikas, vertėjas Marijus Šidlauskas. Buvo pristatyta pirmoji autoriaus poezijos knyga „Apie reiškinius“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017 m.)
Iš visų tais metais skelbtame konkurse pretendavusių poezijos rankraščių – Dovydo laimėjo pirmąją vietą ir buvo išleista atskira knyga, kurios viršelyje puikuojasi ir Dovydo taip mėgstami laikrodžio dantračiai, apie kuriuos autorius visai  atsitiktinai papasakojo knygos pristatymo metu.
Įdomioje M. Šidlausko refleksijoje paaiškėjo, kad jaunasis poetas kuria originalius, ironiškus eilėraščius, kuriuose stipriausias akcentas paliekamas eilėraščio pabaigai. Būtent šis momentas leidžia D. Grajauską išskirti iš kitų jo kartos poetų. Be galo reikšmingos M. Šidlausko įžvalgos, kas šių dienų pasaulyje yra poetas, kuris, klasikine prasme, yra žmogus ieškantis tikrumo. „Poetai, tai socialiniai ir egzistenciniai kritikai-šaukliai“, – konstatavo žinomas literatūrologas.
Debiutinių eilėraščių knygų pristatymus baigėme birželio 20 d. susitikimu su Kauno poete Lina Buividavičiūte ir ją kalbinusia redaktore Aurina Venislovaite. Buvo pristatyta debiutinė Linos poezijos knyga „Helsinkio sindromas“ („Kauko laiptai“, 2017 m.), kuri kritikų įvertinta kaip išpažintinė psichoterapijos forma, o ir pati autorė neneigė, kad pavadinimą suponavo psichologijoje paplitusi sąvoka Stokholmo sindromas bei pačios autorės asmeninės patirtys – liga ir nebaigtų medicinos mokslų įtaka. Perskaičius L. Buividavičiūtės eilėraščius matyti, kad juose daug kovos ir maišto, vidinio protesto, kontrastų – gyvenimo neigimo ir teigimo.
Nors tik iš trijų poezijos knygų pristatymų negalima daryti išvadų apie visą šiuolaikinę lietuvių poeziją, tačiau visi pašnekovai pastebėjo, kad šiuolaikinėje literatūroje trinasi ribos tarp prozos ir poezijos, kinta leksika – vartojama nemažai keiksmažodžių, svetimžodžių, internetinės socialinių tinklų kalbos, visa tai atspindi šiuolaikinio žmogaus gyvenimą. Sutartinai pastebima, kad moteriškoji poezija – skaudi, liūdna ir ironiška. Ar tai šio amžiaus ypatybė? Leidžiame skaitytojams atsakyti patiems...
Po vasaros atostogų tęsėme „Pirmo lanko“ tradiciją linksmesne gaida – kvietėme žiūrovus susiburti debiutinių prozos knygų pristatymuose. Ketvirtajame renginyje rugsėjo 29 d. muziejuje svečiavosi rašytoja iš Klaipėdos Virginija Rimkaitė, pristačiusi debiutinę prozos knygą „21 a“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017 m.). Ją kalbino psichologas, tekstų apie literatūrą autorius Justinas Dižavičius, kuris, anot autorės, po knygos pasirodymo, parašė taikliausią recenziją Kas išeina sujungus „Tvin Pyksą“ ir Evangeliją pagal Joną.
Psichologas uždavinėjo suktus klausimus, provokavo autorę atsakyti apie knygos gilesnę semantinę prasmę, analizavo veikėjų portretus. Buvo išsiaiškinta, jog kūrinys gimė per mėnesį, o užrašytas – per tris paras. V. Rimkaitė skelbtame konkurse iš visų tais metais atsiųstų prozos tekstų laimėjo pirmąją vietą ir „21 a“ išleista atskira knyga serijoje Pirmoji knyga.
Knygoje kuriama makabriška, groteskiška atmosfera, per veikėjų santykius išryškėja ir šio amžiaus ypatybės: beprasmybė, chaosas, vartojimo kultūra, abejingumas, nejautrumas...
Apie šio amžiaus ypatybes ir žmogaus dvasines situacijas, kuriose, anot R. Aškinytės, perskaičius knygą „<...> imi atpažinti save, savo veiksmų liūdesį, tuštumą ir prasmę...“, kalbėjo ir debiutuojantis rašytojas iš Vilniaus, žinomas kuratorius, Vilniuje ir Briuselyje veikusios galerijos „Tulips & Roses“ direktorius – Jonas Žakaitis elektroninėje prozos knygoje „90s“ („Vaga“, 2017 m.)
Paskutiniajame šį sezoną „Pirmo lanko“ renginyje spalio 12 d. autorių kalbino poetė, o tąkart pokalbio koordinatorė Lina Buividavičiūtė. Susirinkę klausytojai išgirdo gyvų skaitymų, kuriuos atliko tiek pats autorius, tiek knygos mūza – Aurimė, o kartais įsiterpdavo ir jų augintinis šuo Iksas. Buvo galima suprasti, jog J. Žakaičio proza intelektuali, joje gausu religijos, politikos, visuomeninių realijų intertekstų, yra šiek tiek mistikos, humoro ir šokiravimo elementų.
Autorius atviravo, kad rašytojui neįmanoma atsiriboti ir pabėgti nuo jį supančios aplinkos, kurios įtaka tekstuose jaučiama. Be savirealizacijos, rašant svarbus yra ir siekis būti skaitomam bei suprastam.
Nuostabu, kad šį sezoną galėjome lankytojus džiuginti tokio tipo literatūriniais renginiais – pasikvietėme šaunius, įdomius ir charizmatiškus autorius bei literatūros kritikus, kurie praskaidrino Maironio namų kasdienybę bei suteikė malonumo mūsų mylimiems lankytojams išgirsti puikios šiuolaikinės jaunųjų autorių literatūros. Žiūrovai turėjo unikalią progą pabūti kūrybinio proceso, gimstančio po rūsio skliautais, dalimi – stebėti kaip gimsta portretai, piešti gabaus VDA KNF pirmo kurso studento, muziejaus bičiulio Vincento Saladžio.
Visiems „Pirmo lanko“ gerbėjams ir ne tik skiriami tokie V. Rimkaitės žodžiai, kurie taikliai atspindi šių laikų kasdienybę: „Kai gyventi pasidaro per daug patogu, verta susimąstyti, gal netyčia nepastebėjai, kad mirei“... Tikime, kad taip nenutiks, jei tik išeisite iš savo komforto zonos ir stosite į akistatą su literatūra kitų metų Maironio lietuvių literatūros muziejaus renginiuose!

Parengė „Pirmo lanko“ renginių ciklo kuratorė Kristina Dambrauskaitė

Visa galerija
Atgal