Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

KRISTIJONO DONELAIČIO „METŲ“ SKAITYMAI

Pasaulinę poezijos dieną – kovo 21-ąją, penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus pakvietė į šių metų antrąjį renginį iš ciklo, skirto Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejui. Vakarą vedė muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė, o fragmentus iš poemos „Metai“ skaitė Kauno rašytojai. Grojo pianistė Beata Vingraitė ir klarnetininkas Valdas Andriuškevičius. Renginio pradžioje ekspresyvią teatralizuotą muzikinę kompoziciją „Pavasario linksmybės pagal Liūdnus slibinus“ atliko Kauno technologijos universiteto gimnazijos moksleiviai, kurie iš salės buvo palydėti nuoširdžiais plojimais. Vėliau rašytojai, kviečiami renginio vedėjos A. Ruseckaitės, skaitė savo pasirinktas ištraukas iš visų keturių poemos dalių – nuo Pavasario linksmybių per Vasaros darbus ir Rudenio gėrybes iki Žiemos rūpesčių. Skaitymus pradėjo poetė Aldona Elena Puišytė, pasirinkusi Pavasario linksmybių ištrauką apie Adomą, pirmąjį žmogų, ir jo moterį Ievą, kuri prasideda posmu:

Ak Adom! tu pirms žmogau išdykusio svieto.
Tu su savo Ieva, sode pavasarį švęsdams
Ir gėrybes uždraustas slaptoms paragaudams,
Sau ir mums nabagėliams daug pridarei vargelių.
 

Rašytoja Violeta Šoblinskaitė pasirinko Pavasario linksmybių ištrauką apie miegą, nes Pasaulinę poezijos dieną kartu minime ir Miego dieną. Poemos veikėjas Slunkius čia apgailestauja:

Ak! kad būt ilgiaus žiema pas mus pasilikus
Ir kad vis miegot mums būtų sviete paskirta.
 

Posmus iš Pavasario linksmybių taip pat skaitė pianistė Beata Vingraitė ir poetas Vladas Vaitkevičius. Poetas, bardas Edmundas Janušaitis sodriu balsu kaip tikras aktorius perskaitė Vasaros darbų pabaigą:

Ale žmogau, žmogau! Saugokis to neminėti,
Kurs tau ant laukų bėginėjant ir trūsinėjant
Su savo žmogiškais sargais knibždėti padėjo.
 

Kauno rašytojų vadas Vidmantas Kiaušas- Elmiškis kalbėjo apie ką tik mirusį žurnalistą Kazį Požėrą, dalijosi gražiais prisiminimais ir skaitė Vasaros darbų dalį apie gerąjį amstrotą, kurio netekę būrai taip atsidūsta:

Ak, su tavim jau ir linksmybės mūsų prapuolė!

Prozininkas Petras Venclova pasiruošė skaityti K. Donelaičio Rudenio gėrybių dalyje pavaizduotus būrų šokius ir juos skaitė ne tik lietuviškai, bet ir angliškai (iš Peterio Tempesto vertimo) bei pripažino, kad tekstas anglų kalba nei iš tolo negali prilygti originalui.
Rašytoja Aldona Ruseckaitė prisipažino, kad pasirinko labai kritišką poemos dalį apie moteris ir jų ydas – gėrimą, gaidžio garbinimą, klastingumą:

Bet ir moters svodbiškai pasidžiaugt neužmiršo,
Ale labai kytriai, nės greitos moterų klastos
Kartais ir kytriausį klapą moka prigauti.
 

Rašytoja Aldona Ruseckaitė žavėjosi K. Donelaičio kalba, citavo Maironio paskaitą apie K. Donelaitį, kalbėjo apie kitus Maironio darbus Donelaičio tema.
Po rašytojo Gasparo Aleksos perskaitytos pasakėčios apie kirminą juodąjį – šūdvabalį, buvo skaitomos ištraukos iš ketvirtosios K. Donelaičio „Metų“ dalies – Žiemos rūpesčių. Prozininkė Nijolė Raižytė pasirinko poemos tekstą apie kitataučius, o rašytoja Violeta Židonytė skaitė ištrauką apie vilkus:

Taip bedūmojant man, vilkai gaujoms susibėgo
Ir, kaip pratę yr, tamsoj tralalaudami staugė.
Ak, jūs neprieteliai, ar jau mėsos pasigendat?
Ar jau vėl skilvyj jums pastninkai pasidarė?
 

Vis kitokias jiems patikusias Žiemos rūpesčių eilutes skaitė poetai Erika Drungytė ir Gvidas Latakas, o klarnetinikas Valdas Andriuškevičius priminė žiemos šalčius:

Taip, paukšteliai mieli, jums, taip mums pasidarė
Ir taip jus, kaip ir mus, baugin braškėdami šalčiai.
Jus žiemos smarkums į šaltą girią nubaidė,
O mus jis besipurtydams į stubą suvarė
Ir pasišildyt nusiuntė pas kakalį mielą.
 

Rašytojai skaitė K. Donelaičio „Metus“ poeto jubiliejaus proga, ne vienas prisipažino vėl iš naujo atradęs K. Donelaitį. Skaitykime ir mes. Juk geriausia dovana kūrėjui – jo kūrinių gyvenimas skaitytojų sąmonėje. Primirštų ir naujų atradimo džiaugsmų su Kristijono Donelaičio knyga!

Parengė Seniausios literatūros skyriaus vedėja Audronė Gedutienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal