Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
18
sausio
2021

KITOKIA PAMOKA

Palemono gimnazijos mokytojos ir mokiniai lankėsi S. Nėries memorialiniame muziejuje, kur vyko aštuntokams skirta atvira integruota ir netradicinė lietuvių kalbos, dailės ir ugdymo karjerai apibendrinamoji „Parodos uždarymas“ pamoka apie dailę ir viešą kalbėjimą. Dailės mokytoja Rasa Kivilienė pristatė pamokos uždavinius ir tikslus, demonstravo skaidres su vaikų dailės darbais. Lietuvių kalbos mokytoja Asta Valentienė stebėjo ir vertino kaip moksleiviai išmokę viešo klabėjimo pamoką. Kiekvienas dalyvis buvo pasirinkęs tam tikrą profesiją, pvz. klebonas, parduotuvės kasininkė, gydytoja, geležinkeliečiai, žurnalistas, santechnikai ir kt. Būdami šios proefesijos atstovai, vertino savo dailės darbus, komentavo, kodėl vaizdavo taip, o ne kitaip. Jei kalbėtojas pritrūkdavo žodžių, jam padėdavo parodos kuratorės profesiją pasirinkusi aštuntokė Evelina, užduodama tikslius, nenukrypstant nuo temos klausimus. Geležinkeliečiai pasakojo, kaip dirbdami savo darbą, važiuodami iš vieno taško į kitą, stebi aplinką, ją fotografuoja, kaip ką įamžina ir popieriaus lape. Vienuolė pasakojo, kad jai dažnai tenka lankytis bažnyčiose, tad jai įdomu freskos ir vitražai, kažką ir pati piešia. Žurnalistas ne tik lanko parodas, jas aprašo, bet ir pats yra parodų dalyvis, nes mėgsta tapyti. Pabaigoje labai išraiškingai parodą apibendrino menotyrininkas Rokas, save įvardinęs meno degustatoriumi. Pamokos pabaigoje kiekvienas dalyvis rinkosi flomasterio spalvas pagal savo būseną. Visi turėjo įvertinti save piešdami viename lape bendrą vaizdą. Buvo įdomu stebėti vaikus, pasirinkusius tam tikrą profesiją, jų įsijautimą į vaidmenį ir galiausiai – savęs vertinimą. Mums, muziejininkėms, pamoka buvo neįprasta, be galo įdomi, moksleivių improvizacijos netikėtos, vaizdingos, kai kurių iškalbingos. Tik nustebino savęs vertinimas, mes tikėjomės, kad jis bus kur kas aukštesnis. Daugiausiai dominavo žalia ir mėlyna spalvos, kurios reiškė, kad save vertina gerai arba patenkinamai. Kaip dailės mokytoja R. Kivilienė pakomentavo: „Tikėjausi, kad lape švies daug ryškiai geltonų saulių.“ Geltona spalva simbolizavo puikiai besijaučiantį mokinį pasirinktoje rolėje. Muziejaus vedėja Ina Aleksaitienė pasidžiaugė bendradarbiavimu su Palemono gimnazija, o dalyviams įteikė dovanėles – knygeles apie muziejuje vykstančias kitokias parodas.  

Parengė muziejininkė Asta Zenkevičienė

Visa galerija
Atgal