Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

KAS PARAŠYTA – NEPRAPUOLA

Birželio 12 d. Maironio namuose naujo leidinio – Juttos Noak novelių knygos „Du lagaminai“ – sutiktuvės. Jutta Noak – gydytoja, rašytoja, Hamburgo autorių susivienijimo ir Lietuvos rašytojų sąjungos narė, šiuo metu gyvena Vokietijoje. Ji – keleto esė, eilėraščių, novelių knygų autorė. Stambiausi kūriniai – romanai „Pabudimas“ (2002) ir „Petitio“ (2013). Novelių rinkinys „Du lagaminai“ išleistas 2014 m.
Anot vakaro vedėjos rašytojos Aldonos Ruseckaitės, Noak romanai nepelnytai užmiršti, tačiau tai, kas parašyta ir išleista, neprapuola. Be to, autorė rašanti naują romaną, taigi, viskam savas laikas – ateis ir šių knygų eilė. A. Ruseckaitės pastebėjimu, Noak novelėse literatūrinis laukas (nūnai toks madingas terminas) kuriamas subtiliai, efemeriškai, tarsi vos prisiliečiant, tačiau taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio: po išoriniu nesudėtingos kasdienybės piešiniu slypi sunkiai pakeliama būtis – raizgūs žmonių santykiai, tragiški išsiskyrimai, meilė ir nemeilė...
Be dviejų svarbiausių tokio renginio objektų – autoriaus ir jo knygos – yra ir trečiasis – knygos redaktorius. Tai taip pat vakaro vedėjos teiginys. „Dviejų lagaminų“ redaktorė – literatūros kritikė  Janina Riškutė. Jos manymu, didesnį dėmesį derėtų skirti ne tik knygai, bet ir autorei, juk Lietuvos skaitytojai ko gero menkai pažįsta Juttą Noak. Rašytoja,  Riškutės nuomone, visai nesirūpina savo kūrybos reklama, tačiau jos knygos kalba už save. Svarbu, jog rašytoja turi savo temų ratą, labai įvairiapusį, nuolat besiplečiantį. Novelė tarsi lakmuso popierėlis leidžia atskleisti rašytojos kūrybinius gebėjimus, talentą, taip pat ir pasaulėjautą, savastį. Juttos Noak pasaulio suvokimas labai romantizuotas, moteriškas, kupinas humanizmo ir atjautos. Autorė su didele psichologine įžvalga analizuoja įvairius žmogaus gyvenimo aspektus, tačiau jai visai nesvarbu, kas tas žmogus: talentinga serganti pianistė Solveiga („Vaikščiojanti stogais“), tėvynės išsiilgusi, gimtųjų namų nerandanti emigrantė Nikolė, keistu, nelabai estetišku būdu, tačiau nuoširdžiai realizuojanti savo ilgesį („Varlė“), savo jausmuose pasiklydusi, nelaimingai įsimylėjusi moteris („Du lagaminai“) ar neapykantos ir nemeilės iki mirties sujungti du seniai („Paukščiai“). Autorė neskuba smerkti ar moralizuoti savo herojų, tik kaip gydytoja konstatuoja diagnozę ir gailisi kenčiančio, nelaimingo žmogaus...
Šiuo metu ruošiamas išleisti dar vienas Juttos Noak romanas „Raudonosios pelytės“. Pasak Janinos Riškutės, naujasis romanas leidžia teigti, jog autorei tikrai neužtenka lengvų romantinių, moteriškų temų. Naujas romanas – naujos temos. Pripažinimo valanda tikrai ateis, net ir pavėlavusi...

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus vedėja Virginija Markauskienė,
Aldonos Ruseckaitės nuotraukos

Visa galerija
Atgal