Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

„KAI LIPAME ĮVIJAIS LAIPTAIS, JŲ VIRŠAUS NEMATYTI“

Šią nežinomo autoriaus citatą galime perskaityti akademiko Jurgio Brėdikio naujausios knygos „Kitokiu žvilgsniu“ pabaigoje. Sakinys daugiaprasmis, be abejo, metaforiškas, netikėtai tiksliai ir taikliai apibūdinantis knygą. Autorius tarsi veda skaitytoją įvijais laiptais – bando suprasti ir paaiškinti nekasdienius, beveik sakralinius dalykus: apie žmogų kaip Visatos dalį, apie žmogaus subtiliąsias energijas ir jų informacinę komunikaciją, pradedant nuo ląstelės DNR iki globalaus lygmens. Tai daro remdamas kvantinės fizikos (fizikos sritis,  tyrinėjanti mikrodaleles: atomus, elektronus, protonus, neutrinus ir kt. bei jų sąveikas), holografijos virpesių ir rezonansų dėsniais. Kaip teigia J. Brėdikis (jis remiasi Nobelio premijos laureato Murėjaus Dželmano teorija), „… be kvantinių laukų negalėtų vykti procesai, palaikantys mūsų gyvybines  funkcijas – medžiagų apykaita, mintys, norai, emocijos, kurių visų prigimtis vienoda. Tačiau nemažai reikia nuveikti, kad išsiaiškintume, kas taip tiksliai valdo mūsų gyvybines funkcijas.  <...> Mes daug ką priskiriame autonominei nervų sistemai. Vartodami terminą „autonominė“ iš tikrųjų tik pripažįstame, kad nežinome esmės. Man tai panašu į lėktuvą, kuris gali skristi be lakūno, valdomas autopiloto. Visgi lieka neaišku, kas valdo mūsų organizmo autopilotą...  <...> Pagal kvantinės fizikos teoriją energiniai laukai formuoja materiją, o patys laukai pasižymi tomis pačiomis savybėmis, kaip ir energiniai laukai, metafizikų vadinami dvasiniais. Visata, anot Džojaus Dispenzos, yra kvantinių laukų – Aukščiausiojo Proto – rezultatas. Šie energiniai laukai yra matrica, kuri įkvepia gyvybę su jos aukštaisiais virpesiais. Žemėjant virpesių dažniams susidaro kietieji kūnai, mūsų fizinės struktūros...“
Tačiau žmogus – mini Visata. Mokslininkas hipotetiškai stengiasi įminti ir paaiškinti  žmogaus sąsajas su Visatos informaciniu-energiniu lauku, apie keistus, sunkiai paaiškinamus, tačiau egzistuojančius reiškinius: apie meilės ir gėrio dėsnius, proto ir širdies energijų darną. Brėdikis remiasi Kalifornijos Širdies matematikos instituto mokslininkų darbais. Vienas jų įvardijamas širdies koherencijos terminu. „Koherencijos (darnos) būklėje širdis sinchronizuoja smegenų alfa bangų aktyvumą. Širdį galima paveikti  meile ir švelnumu, o pasiekus jos darną – koherenciją – širdies ritmo bangos tampa vienodesnės, lygesnės. Taip mes tampame išmintingesni, pagerėja strateginis mąstymas ir atmintis, psichinės reakcijos laikas, savireguliacija, emocijų priėmimas...  Širdis yra lyg intuicijų gidas. Instituto mokslininkai tyrimais nustatė, kad širdis turi intuicijos savybių. Ji geba duoti signalą apie kokį nors įvykį iki jam atsitinkant...)“.
Savitas ir originalus skyrius apie žmogų kaip subtilios energijos būtybę. Mokslininkas teigia, jog subtiliąją energiją sunku apibūdinti, o fizikai nėra linkę vartoti šio termino. Gal todėl, kad subtiliosios energijos neįmanoma išmatuoti įprastais mokslinio tyrimo metodais. Anot Brėdikio, „subtilioji energija – tai, pirmiausia, gyvybinė (vitalinė) energija, kuri būtina ne tik žmogaus, bet ir gyvūnų, augalų bei visa,  kas gyva, gyvybei palaikyti. <...> Kvantinės fizikos atstovai šią gyvybę sieja su Universaliu Visatos energijos lauku, kuris yra visur ir kuriame esame mes. Viena  subtiliųjų energijų savybių – nelokalumas. Tai reiškia, kad tokie energijos laukai gali sąveikauti su kitais nutolusiais energijos laukais be jokių tarpininkų. Gal šie laukai neša mūsų mintis, vaizdinius..?“
Knygoje daug kalbama ir apie holistinio gydymo metodus, kai gydomas ne vien fizinis kūnas, o ligai įveikti pasitelkiamos mentalinės, dvasinės, emocinės – visos vidinės nepaprastos žmogaus savigydos galios... Ir dar: baigiamasis knygos skyrius „Visi keliai veda į ...“ – tai autoriaus mintys ir samprotavimai apie Aukščiausiąjį Kūrėjo Protą – Dievą...
Be abejo, tai tik paviršutiniška knygos anotacija. Ši žymaus Lietuvos kardiochirurgo, habilituoto biomedicinos mokslų daktaro Jurgio Brėdikio  knyga balandžio 21 dieną Maironio muziejuje buvo pristatyta itin ženkliam klausytojų būriui. Pasak vakaro vedėjos Aldonos Ruseckaitės,  Maironio namuose knyga – svarbiausia vakaro „viešnia“. Tad norisi tikėti, jog vieniems šis vakaras buvo originali, kūrybingumą ugdanti ir skatinanti pažintinė priemonė, kitiems – dar vienas žvilgsnis į unikalų akademiko darbų ir minčių pasaulį...

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus vedėja Virginija Markauskienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal