Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

„KAD KRŪTINĖSE PLASTĖTŲ...“

Aš gelmėje skendau mėlynųjų akių,
Ir gaivino mane bučinių Tavo rasos.
Oi, kiek daug, oi, kiek daug vakarėlių tykių
Mūsų mintys vis pynės į kasą!
 
                                              J. Mickevičius. „Širdies kaspinai“
 
Į Salomėjos Nėries memorialinį muziejų pasidalyti šiltais jausmais, svajonėmis susirinko meilės lyrikos kūrėjai, poezijos mylėtojai ir romansų atlikėjai – choras „Monte Pacis“ su vadovu Arvydu Paulausku priešakyje. Rašantieji laisvu laiku lyriką, atėję į šį tradicinį muziejaus renginį visada randa auditoriją savo kūrybai, taip pat susitinka su bendraminčiais bei bendraamžiais.
Iš anksto užsiregistravusių dalyvių buvo apie dvidešimt. Bet siaučiant gripui ir esant permainingiems orams, dalyvavo tik pusė jų. Renginį pradėjo muziejaus vedėja Ina Aleksaitienė šmaikščiais Kęstučio Navako žodžiais apie meilę ir jos paradoksus. Vėliau vienas paskui kitą buvo traukiami raudoni lapeliai su norinčiųjų skaityti eiles pavardėmis. Vytautas Šiaudytis mamai skirtas eiles skaitė įdomiai, teatrališkai, emocingai. Aktorius Algirdas Vieraitis skaitė savo eiles apie Maironį ir Antaną Basanavičių. Vladas Buragas prieš skaitydamas įteikė tris gėlių žiedus savo brangiausiems žmonėms ir ištarė, kad meilė yra dieviškumo apraiška ir dieviškumo esmė. Skaitė kūrinius apie laimę, likimą, apžavus... Genovaitė Stulpinienė-Vikingė prisiminė laiką, praleistą bendroje draugijoje kartu su kun. Ričardu Mikutavičium. Skaitė jam dedikuotas eiles ir dovanojo knygelę apie susitikimų akimirkas su kunigu „Palaimintas, laiminęs kiekvieną“. Juozas Mickevičius linksmino humoristiniais kūrinėliais. Zenė Sadauskaitė nuteikė lyriškai skaitydama apie meilę, jūrą ir bangų ošimą. Minorine gama deklamavo kūrėja Violeta Nazarovaitė-Abramaitienė – Ašarė apie ilgesį ir širdies skausmą. Svarbi meilės tema aprašoma skirtingai, kaip kad ir skaitovės Viltautės Pocienės pasirinktos Salomėjos Nėries, Pauliaus Širvio, Vytauto Mačernio ir Aldonos Puišytės eilės.
Renginio pabaigoje choro vadovas Arvydas Paulauskas visus pasveikino su artėjančia valstybine švente – Vasario 16-ąją. Tada visi susirinkusieji atsistojo ir kartu su choru atliko Justino Marcinkevičiaus žodžiais dainą „Tai gražiai“. Ta pakilia šventine ir bendrystės nuotaika visiems dalyviams buvo nuoširdžiai padėkota už dalyvavimą ir tradicijos tęsimą. Prisiminimui įteiktos simbolinės dovanėlės – origami technika išlankstyti spalvoti skirtukai – širdutės. Šią simboliką pagamino lankstymo profesionalas Mindaugas Česnavičius.

Parengė S. Nėries memorialinio muziejaus muziejininkė Asta Zenkevičienė

Visa galerija
Atgal