Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

„JAUTRIAI SKLEIDĘ DVASIOS ŠVIESĄ“

Spalio 20 d. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje gausiai susirinkę lankytojai klausėsi ir žiūrėjo literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Jautriai skleidę dvasios šviesą“, skirtą kun. Ričardo Mikutavičiaus ir Tėvo Stanislovo atminimui. Programos sudarytoja ir atlikėja – lituanistė, Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė.


Prieš Vėlines verta ir prasminga buvo prisiminti Amžinybėn iškeliavusius kunigus Ričardą Mikutavičių ir Tėvą Stanislovą, kurių ne tik konkretūs darbai, bet ir pastoracinė veikla, pamokslai, kūryba, poezija – bene svarbiausia ir pakiliausia, ką jie paliko…
Ir kunigas Ričardas Mikutavičius ir Tėvas Stanislovas buvo kolekcionieriai. Net pačiame menkiausiame daiktelyje Tėvas Stanislovas įžvelgdavo žmogaus gyvasties ir kūrybingumo tąsą. Kunigas Ričardas kaupė įvairių pasaulio dailininkų tapybos darbus, taikomosios dailės kūrinius, skulptūras, žvakides, staliukus, sietynus, kėdes, lėkštes ir t. t.
Gyvenimo saulėlydyje Tėvui Stanislovui rūpėjo, kad Paberžė liktų ne vien sakralių ir etnografinių daiktų saugotuvėmis, bet ir dvasingumo ir šviesos ieškančių žmonių traukos centru. O mes kiekvienas, skaitantis R. Mikutavičiaus kūrybą, žvelgiame į ją savu suvokimo rakursu, atrandam labiausiai sielos virpesius rezonuojančius posmus.
Remiamas brolio kapucino Konstantino iš Vokietijos lėšomis, savanorių ir samdomų pagalbininkų jėgomis Tėvas Stanislovas per keletą metų sutvarkė Dotnuvos bažnyčią ir prikėlė kapucinų vienuolyną naujam gyvenimui. Kunigas Ričardas buvo nepralenkiamas daugelio bažnyčių restauratorius.
Abu kunigai buvo neprilygstami pamokslininkai... Abu mokė mus savo dvasios spinduliavimu, mokė pripažinti skirtingumų grožį. Kokie nepamirštami jų pamąstymai apie būtį, apie tai, kas yra laikas, kas yra šiapus ir anapus, apie amžinybės ilgesį. Tad neužžerkime kasdieniais rūpesčiais atminimų tako, juk sielos gali susiglausti...

Violeta Bakutienė

Visa galerija
Atgal