Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
17
sausio
2021

IŠVARĖME ŽIEMĄ IŠ KIEMO

Juozo Grušo sodyboje Užgavėnių rytą medžiai pasipuošė kaukėmis, ant tvoros įsitaisė reikšmingiausias aukštaičių Užgavėnių veikėjas Gavėnas, o po didžiuliu beržu stojo aukštaūgė ryškiai pasipuošusi žemaitiška Morė. Netrukus atvyko persirengėliai Kauno sporto ir sveikatinimo gimnazijos moksleiviai, žaliakalniečiai su vaikučiais – čigonai, meškinai, velniai, raganos, kitokie personažai. Visi sveteliai turėjo progos išgirsti muziejininkės Danutės Žilionienės ir Kauno tautinės kultūros centro metodininkės Zitos Jakinevičienės žaidimais ir Užgavėnių dainomis prisodrintus pasakojimus apie senąsias pagoniškas šios dienos tradicijas, išskirtinę metų dieną, kai baigiasi pokalėdinio mėsiedo linksmybių laikas. Rytojaus dieną po jų – jau pelenų – priešvelykinio pasninko diena. Liaudiškuose Užgavėnių papročiuose persipina krikščioniškosios ir senosios pagoniškosios tradicijos. Jos daug kuo panašios į Vakarų Europos šalių ir Vakarų slavų papročius. Visi kalendorinių švenčių (ne tik Užgavėnių) papročiai ir tradicijos yra susiję su žemdirbyste ir valstiečio ūkiu ir visi jie turi bendrą prasmę ir tikslą – pirmiausia užtikrinti gausų derlių, gyvulių prieauglį, gerą sveikatą, šeimos pagausėjimą, sėkmingas vedybas, santarvę ir sėkmę visuose kituose reikaluose.
Šventės persirengėliams sutarus, kad Užgavėnės – sena šventė, gal net pati seniausia Europoje, kurios tikslas – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį, susikovė Lašininis ir Kanapinis. Šventės dalyviai linksmai sutiko kovingai nusiteikusius peštukus, garsiai ragino:
Kanapinis, Lašininis jau ateina:
Bus muštynės!
Kanapinis nugalės
Ir žiema pabėgt turės.
Ir tikrai, Lašinis ir Kanapinis stumdėsi, grūmojo vienas kitam, kol nelauktai pasirodžiusi Morė ėmė stebėti kovą ir persimetusi prie kanapinskiškių nulėmė liesųjų pergalę. Lašininiui teko pasitraukti. Linksmai nusiteikę persirengėliai klegėjo, žaidė, šoko, vaišinosi dar šiltais blynais, pagal tradiciją ant laužo sudegino mitinę žiemos dvasią Morę.
Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

Parengė J. Grušo memorialinio muziejaus vedėja Nijolė Majerienė

Visa galerija
Atgal