Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
20
sausio
2021

INTERAKTYVIOS EKSPOZICIJOS ATIDARYMAS

2014 m. kovo 28 d. Vaikų literatūros muziejus pristatė naują savo ekspoziciją. Pagrindinis jos tikslas – sudominti vaikus, pritraukti juos į muziejų. Ir leisti liesti eksponatus! – įvairiose muziejaus kertėse įsikūnijusias pasakas, jų veikėjus.
Šią dieną lankytojai buvo ne vaikai, o suaugę, tačiau jų susidomėjimas ir reakcija parodė, jog pasaka, paslaptis, fantazija reikalinga visiems amžiaus tarpsniams.
Smagu buvo girdėti muziejaus direktorės A. Ruseckaitės pagyras, stebėti vaikų literatūros tyrinėtojų ir kritikių G. Skabeikytės ir D. Šakavičiūtės smalsius, susidomėjusius žvilgsnius. Juokinga buvo matyti suaugėlius lendant pro siaurą angą (kosminio laivo trapą!) ir įsijaučiant į šį žaidimą-kelionę į žaislų planetą Tandadriką.
Svečiams buvo pademonstruoti visi už gautas pagal projektą lėšas sukurti interaktyvios ekspozicijos kampeliai – pasakos maketas, skirtas J. Kaupo gyvenimo ir kūrybos apžvalgai, vaidinimo ištrauka su įsigytomis lėlėmis – V. Tamulaičio pasakos „Svirplio muzikanto kelionės“ veikėjais, miriorama, sukurta dailininko M. Jonučio.
O pabaigoje laukė neįprastos vaišės, atitinkančios Vaikų literatūros muziejaus dvasią – „Kepėjo Tešlėno cukrainės“ skanėstai iš J. Kaupo pasakos „Šokoladinio kareiviuko širdis“ ir meilės eleksyras, sukurtas pagal specialų „Rudosios vaistinės“ receptą iš to paties autoriaus kitos pasakos –„Studentas iš Rudosios vaistinės“.

Parengė muziejininkė Vilma Petrikienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal