Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

ESAME IR LIUDIJAME LIETUVĄ

Vasario 7 dieną B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje buvo pristatyta literatūrinė-muzikinė kompozicija „Esame ir liudijame Lietuvą“. Kompozicijos sudarytoja ir atlikėja lituanistė, F. Bortkevičienės kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė.
Programos tema – asmenybės, palikusios ryškią brydę mūsų tautos kultūros istorijoje, formavusios tautiškojo orumo ir garbės sampratą, ugdžiusios ištikimybę bei meilę gimtajai kalbai.
Anot programoje cituojamo Mikalojaus Daukšos, kalba – meilės jungė, Valstybės sargas... Galbūt M. Daukša beldėsi į lietuvio sąžinę dėl to, kad suprato, jog lietuvių kalba yra ne tik priemonė liaudies sielovadai, bet ir vertybė.
 Renginio metu buvo prisimintas Laisvės aušros pranašas dr. J. Basanavičius, kurio daugelis mokslo darbų ir tyrinėjimų skatino tautinę savimonę.  Pasakojama apie tai, kaip pirmasis „Aušros“ numeris sukrėtė Vincą Kudirką.
„40 metų lietuviai buvo verčiami skaityti kirilica parašytus lietuviškus testus“ – teigė autorė. Ir klausė: „Ar žinome kitą tautą, kuri būtų nubausta tokiu būdu?“ Pasak jos, per 40 spaudos draudimo metų kovoti dėl lietuviškos spaudos išėjo 2000 knygnešių. Jie ir atlaikė carinės žandarmerijos, policijos puolimą prieš lietuvišką knygą ir žodį.  Brolių Juškų – kunigo Antano ir mokytojo Jono – bendras tikslas buvo išsaugoti lietuvių kultūros lobius... Tad lietuvių kalba išliko, nes ji turėjo pasiryžėlių, keistuolių, pasišventėlių, degusių meile savo kraštui.
Buvo prisiminti Vileišių nuveikti darbai, jų vaidmuo žadinant tautą, Juozas Tumas-Vaižgantas, garsėjęs atsidavimu tautos reikalams, pasiaukojimu, Maironis, lietuvių tautos atgimimo idealams suteikęs romantinį, herojinį matmenį, poetas Justinas Marcinkevičius, gebėjęs pristabdyti mūsų dvasios eroziją, norėjęs mus, lietuvius, suburti prieš nutautėjimą, aktorius ir poetas, Lietuvos laisvės dainius Kęstutis Genys, M. K. Čiurlionis, kurio kūryba tebežadina mūsų tautinį orumą.
 

Parengė B. ir V. Sruogų namų-muziejaus skyriaus vedėja Birutė Glaznerienė

Visa galerija
Atgal