Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
sausio
2021

DEDIKACIJA VINCUI KUDIRKAI

            Maironio lietuvių literatūros muziejaus lankytojai, Naujųjų metų išvakarėse gausiai susirinkę paminėti Lietuvos himno autoriaus Vinco Kudirkos 160-ųjų gimimo metinių, buvo sužavėti aktorės ir režisierės Virginijos Kochanskytės atlikta programa „Dedikacija Vincui Kudirkai. Pašauktasis“. Programos idėjos autorė – Marija Remienė.  
             Aktorei talkinusi ir lankytojų ovacijų sulaukusi pianistė Beata Vingraitė atliko V. Kudirkos harmonizuotus kūrinius: „Varpelis“, „Valsas“, „Nemuno vilnys“, „Dėdienė“, „Polka“ ir kt. Aktorė V. Kochanskytė įtaigiai skaitė V. Kudirkos satyras, publicistiką, eiles, atsiminimų fragmentus. Renginyje dalyvavusi muziejininkė Nijolė Raižytė priminė, kaip, kada ir kokiomis aplinkybėmis buvo parašyta „Tautiška giesmė“. „1898 m. laikraštis „Varpas“ minėjo savo įkūrimo dešimtmetį. Ta proga šio laikraščio įsteigėjas ir redaktorius V. Kudirka sukūrė eilėraštį „Tautiška giesmė“, vėliau tapusį oficialiu Lietuvos himnu. Rašė jį su viltimi, kad Lietuva pagaliau išsivaduos iš Rusijos carizmo valdžios vergijos, atgaus lietuviško žodžio, spaudos, kūrybos laisvę. Tikėjo, kad jo sukurtas eiliuotas kūrinys pakeis rusišką „Bože, caria chrani“ („Dieve, saugok carą“).
            Renginį vedusi Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė ir rašytoja Aldona Ruseckaitė prisiminė pirmąjį V. Kudirkos satyrinį kūrinėlį, publikuotą „Aušroje“, ieškojo sąsajų su Maironiu ir kitais lietuvių klasikais, taip pat pakvietė aplankyti parodą „Lietuva, tėvyne mūsų“, parengtą iš muziejaus archyvo ir skirtą V. Kudirkos jubiliejui.
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė.

Visa galerija
Atgal