Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

BIRŽELIO 28-OSIOS MINĖJIMAS MAIRONIO MUZIEJUJE

Birželio 28 dieną, šiltą ir saulėtą, daug literatūros gerbėjų rinkosi į muziejų. Pilna Maironio svetainė klausėsi poezijos, muzikos ir įdomių literatūros naujienų. Gitara grojo Justinas Rubinovas, Maironio eilėraščius skaitė Aleksandras Rubinovas. Muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė pasakojo apie Poeto mirtį, gedulą, laidotuvių iškilmes ir muziejaus kūrimo rūpesčius. Priminė klausytojams, kad Maironis mirė 1932m. birželio 28 d., o muziejus atidarytas lygiai po keturių metų – 1936-aisiais.
Renginyje pristatytos dvi solidžios Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojų 2016 m. išleistos knygos – „Maironis. Laiškai. Atsiminimai“(sudarytojas ir parengėjas Eugenijus Žmuida) ir „Apie Maironį: Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890–2010)“ (sudarytojas Tomas Andriukonis). Abiejų knygų dailininkas Rokas Gelažius.
Apie šias ir kitas knygas, skirtas Maironiui, kalbėjo minėto instituto Leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto svajonė – išleisti Maironio raštus. Hum. m. dr. Manfredas Žvirgždas kalbėjo apie laiškų ir atsiminimų knygą, parengtą hum. m. dr. E. Žmuidos. Minėjo, kad pirmą kartą leidžiami laiškai Maironiui. Labai platus spektras adresatų. Dažnai rašyta ant spalvotų atvirukų. Maironis išsaugojo bičiulių atvirlaiškius, laikė juos albume.
Maironio sesers Marcelės Mačiulytės atsiminimus, jos korespondenciją su broliu Prelatu, Mykolo Vaitkaus pasakojimą apie Maironį bei Antano ir Tomo Venclovų tekstus talentingai skaitė aktoriai Daiva Škelevaitė ir Aleksandras Rubinovas.
Hum. m. dr. Tomas Andriukonis kalbėjo apie Maironio kūrybos vertinimą ir jo kritikus. Priminė susirinkusiems, kaip priešiškai buvo sutikti pirmieji Maironio kūriniai. Įdomu, kad knygoje yra ir keletas Maironio atsakymų kritikams.
Vakarą vedė ir atlikėjus kalbino rašytoja A. Ruseckaitė. Renginio pabaigoje Maironio fortepijonu improvizavo prof. Giedrius Kuprevičius, gitara grojo Justinas Rubinovas.

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal