Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
18
sausio
2021

BALYS SRUOGA IR LIETUVOS MUZIKINĖ KULTŪRA

B. ir. V. Sruogų namuose-muziejuje gegužės 18 d. ir birželio 22 d. vyko renginių ciklas, skirtas B. Sruogos 120-osioms gimimo metinėms. Pranešimų temos: „Muzikiniai lietuvių liaudies poetikos bruožai Balio Sruogos tyrinėjimuose“ bei „Balys Sruoga ir Lietuvos muzikinė kultūra“. Buvo demonstruojama vaizdinė medžiaga, klausomasi muzikinų įrašų. Autorė – profesionali pianistė, pedagogė Evelina Žigaitė.
Pirmojo pranešimo pagrindu autorė pasirinko B. Sruogos tiriamąjį darbą apie lietuvių liaudies dainas – knygą „Dainų poetikos etiudai“: „Šiame darbe rašytojas tyrinėjo dainų kilmę, sandarą, teksto, kalbos sudedamąsias dalis. Pranešimo tikslas – praplėsti B. Sruogos literatūrinius, kalbinius tyrinėjimus, juos susiejant su muzikos menu ir teorija. Taip pateikiamas platesnis vaizdas, įterpiant neatskiriamą dainų elementą – muziką.“
Antrojoje dalyje kalbėta apie B. Sruogos indėlį į Lietuvos muzikinę kultūrą: „Būdamas vienas ryškiausių savalaikės kultūros atstovų literatūrinėje plotmėje, B. Sruoga subūrė bendraminčių ratą iš įvairių kultūros sričių menininkų. Jų tarpe buvo ypač daug muzikų-kūrėjų, savo laikmečio dvasios atstovų – romantikų, modernistų. Kompozitoriai J. Tallat-Kelpša, S. Šimkus, K. Galkauskas, J. Karnavičius, B. Dvarionas, N. Martinonis, A. Račiūnas, J. Gruodis su B. Sruoga ne tik dalijosi bendrais meno, kultūros idealais, bet ir produktyviai bendradarbiavo. Vaisingi tarpusavio ryšiai davė rezultatų – muzikinę Lietuvos istoriją papildė visa eilė kūrinių, parašytų B. Sruogos žodžiais (romansai, dainos), libretais (operos ir baletai). Remiantis rašytojo dramine kūryba, sukurta muzikinių spektaklių. Teatras B. Sruogai buvo „menų menas“. Jaunystės laikais prasidėjęs susižavėjimas, įkurta teatro studija ir vedami seminarai universiteto studentams pasipildė ir muzikiniu aspektu. Rašytojas ilgą laiką bendradarbiavo su Muzikiniu teatru, Lietuvos muzikinę kultūrą papildė savo verstais operų libretais.“
Dėkojame autorei už įdomias paskaitas ir išsamius komentarus.

Parengė B. ir V. Sruogų namų-muziejaus vedėja Birutė Glaznerienė

Visa galerija
Atgal