Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

APREIŠKIMO ŠVIESOS SKLIDINAS PASAULIS

Tai legendinio rašytojo Broniaus Radzevičiaus pasaulis, į kurį jis atėjo Kūčių dieną prieš 75-erius metus. Šis jubiliejus buvo prisimintas Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje prieš pat Kūčias. Pasak Genės Radzevičienės, Bronius labai mėgo ir vertino Vaižgantą ir su didele kūrybine įtampa, su meile rašė „Priešaušrio vieškelius“, kurie jam buvo tas pats, kas kadaise Vaižgantui „Pragiedruliai“. Ir iš tikrųjų Broniaus Radzevičiaus „Priešaušrio vieškeliai“ daugeliui skaitytojų primena Vaižganto „Pragiedrulius“: aukštaitiškais žodžiais nutapyta plati spalvinga to meto gyvenimo drobė. Ne vienam tai buvo didelio, keisto pasaulio atradimas.
Apie tai buvo kalbama Vaižganto muziejuje, kur susirinko gausus B. Radzevičiaus talento gerbėjų būrys. Atėjo ir jį pažinojusių žmonių, kurie pasidalijo gyvais atsiminimais apie jo vaikystę, jaunystę ir tuos metus, kai Bronius rašė savo viso neilgo gyvenimo kūrinį. Poetas Vladas Vaitkevičius prisiminė literatūrinį vakarą Taujėnų vidurinėje mokykloje, kur dalyvavo poetai Jonas Strielkūnas, Vytautas Skripka, Bronius Radzevičius. Juos visus buvo pasikvietęs mokyklos lituanistas poetas Virgilijus Kaziūnas. Bronius nemėgo daug kalbėti – pirmiausia klausydavo kitų kalbos, bet retkarčiais išsakydavo ir savo mintis apie kūrybą, gyvenimą, visada nuoširdžiai ir nenuobodžiai. Poetas prisiminė ir savo jaunystės bohemos nuotykius. Prisiminė, kaip Bronius jį kviesdavosi į gamtą, vietoj alaus bokalo pasiūlydavo puodelį kavos. Poeto Antano Masionio brolis Stasys prisiminė Broniaus vaikystę, jo mokslo metus, draugystę su Antanu. Aktorė Olita Dautartaitė perskaitė keletą Broniaus Radzevičiaus novelių iš pirmosios knygos „Balsai iš tylos“. Visus labai sudomino ir sujaudino aktorės pateikti fragmentai iš Genės Radzevičienės knygos „Buvusiojo laiko vieškeliais“. Šią knygą sudarė, parengė ir išleido žinomas žurnalistas ir rašytojas, Vaižganto premijos laureatas Juozas Kundrotas, kuris papasakojo apie savo susitikimus su Gene Radzevičiene, rengiant šią atsiminimų knygą ir pomirtinę Broniaus Radzevičiaus kūrybos rinktinę „Žolė po šerkšnu“.

Parengė J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal