Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
sausio
2021

APIE VYDŪNĄ – REGĖTOJĄ, TAUTOS MOKYTOJĄ, ROMANTIKĄ

Gruodžio 7 d. snieguotą pavakarę į Juozo Tumo-Vaižganto memorialinį butą-muziejų sugužėjo gausus būrys kauniečių. Besibaigiant Vydūno metams, minėjome mąstytojo, regėtojo, tautos Mokytojo, rašytojo 150-ąjį gimtadienį. Vydūno, kurio kūrybos kelią, nelengvą gyvenimo kelionę „praėjome“ kartu su žinomu aktoriumi ir skaitovu Petru Venslovu (pagal Gedimino Jankaus pjesę „Amžinas keleivis“). Aktorius kartu su ansambliu „Kadujo“ (vadovė Laura Lukenskienė) tarsi iškėlė vainiką Vydūno jubiliejui. Vydūnas „perdavė“ jubiliejinių metų šventimą Vaižgantui, nes kiti metai dar praėjusios kadencijos Seimo paskelbti Vaižganto metais.
O spektakliui „Amžinas keleivis“ šiemet sueina 30 metų. 1988 metais pjesė buvo pastatyta Vydūno 120-osioms gimimo metinėms.
Svarbu perskaityti Vydūną iš naujo, sau – su jaunatvišku susižavėjimu. Kaip kadaise jaunystėje skaitėme „Probočių šešėlius“, „Amžiną ugnį“. Ne viską supratome, bet buvo gera skaityti. Įsiskaityti, priprasti prie Vydūno ir suprasti jį. Pajusti jo kalbos grožį, savitumą ir patrauklumą, jo dvasios kitonišką lietuviškumą. Pasak Vaižganto, „Vydūnas – didelis rašytojas mūsų literatūroje, didelis būtų ir bet kurioje kitoje. Jam svarbos duoda ne tik talentas, dar ir mokslas. Silpnas eruditas, kad ir dideliu talentu, netampa pirmaeilis rašytojas.“
Vaižgantas ir Vydūnas nebuvo dideli bičiuliai. Skirtingi kaip žmonės, skirtingi ir kaip kūrėjai. Juos jungė didelis talentas ir meilė Lietuvai, tautai. Abu labai savitai ir nepamirštamai išreiškė save ir paliko mums didžiulius dvasinius lobius. Tačiau abu nemažai bendravo, susitikdavo Kauno universitete, kur Vydūnas kartais atvykdavo skaityti paskaitų, susirašinėdavo laiškais.
1928 metų kovo 22-ąją Juozo Tumo-Vaižganto namuose buvo paminėtas Vydūno 60-metis. Tą dieną Kauno universitete Vydūnui buvo suteiktas Filosofijos garbės daktaro vardas. Yra išlikusi sena fotografija, kurioje matome gražią draugiją: Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę, Vincą Mykolaitį-Putiną, Mykolą Vaitkų, Faustą Kiršą, Vincą Krėvę, Adomą Jakštą, Mykolą Biržišką ir, žinoma, Vydūną su Vaižgantu.
 

Parengė J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas.

Visa galerija
Atgal