Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

APIE POEZIJOS PAVASARĮ MAIRONIO SODE

Tik vieną naktį aš gėrėjausi pavasariu / ir tąją naktį žemėn suklupau, / o buvo sužaliavę rasos / už viską tam pavasary žaliau.
51-asis Poezijos pavasaris Maironies sodne prasidėjo A. Mackaus ir V. P. Bložės posmais, kuriuos skaitė poetė Erika Drungytė ir aktorius Egidijus Stancikas.
Šio Poezijos pavasario laureatu tapo ir Maironio premiją už eilėraščių knygą „Stalo kalnas“ gavo poetas, vertėjas, eseistas, fotografas Vladas Braziūnas. Jį sveikino Kauno miesto mero pavaduotojas S. Kairys, rašytoja B. Jonuškaitė, poetė T. Marcinkevičiūtė: apvainikavo ąžuolo vainiku su apynio spurgais, juostą užrišo, gražiausią puokštę dovanojo, linkėjo gražaus ir lengvo žodžio. B. Jonuškaitė sakė, kad Vladas išrado savitą poetinę kalbą. Jis įsirašė į poetinę žmonių atmintį. V. Braziūnas išlaikė visus kūrybos egzaminus. Ačiū už poetinį audinį... Linkėjimai būti, gyvuoti, džiuginti skaitytojus. Vainikuotą poetą, 51-ojo Poezijos pavasario laureatą pasodino į garbingą krėslą.
Vėliau visi klausėsi muzikinio siurprizo – kompozitorius V. Bartulis pagal V. Braziūno eilėraštį „Paskutinis absentas“ sukūrė dainą. Jis drauge su dainininke Adriana Filinaite atliko šį kūrinį.
Šia prakilnia proga V. Braziūnas perskaitė tris eilėraščius. Pirmasis eilėraštis „Dėkonė“, kitas – „Galios centras“ ir „Ratilai“. Eilėraščius skaitė ir kitų Poezijos pavasarių laureatai – 2013-ųjų laureatė Tautvyda Marcinkevičiūtė skaitė apie lojantį šunį, keliaujantį per dykumą. Prisimintas ir lietuviškos dvasios architektas – Antanas Baranauskas, anot S. Gedos. Šįmet minime jo garbingą jubiliejų. Aktorius E. Stancikas giedojo A. Baranausko „Anykščių šilelį...“
Poetas G. Dabrišius, grįžęs iš Airijos, perskaitė eilėraštį „Dviguba lapė“. Sakoma, kad lapė neturėjo jokio maišelio...
Garbingą „Kauno vandenų“ premiją laimėjo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė. Naglis Žilinskas iš Maironio universitetinės gimnazijos skaitė ištrauką iš „Svajonių vainiko“, kurį parengė A. Ruseckaitė.
Eilėraščius skaitė prelatas V. S. Vaičiūnas, V. Jasukaitytė, o į amžinuosius poezijos sodus išėjusio A. Nykos-Niliūno eiles skaitė aktorė O. Dautartaitė. Vakaro Maironio sode intarpai – klarnetininko V. Andriuškevičiaus melodijos.
Poezijos pavasario renginiuose dalyvavo svečiai iš 10 šalių. Iš Ukrainos buvo atvykę Borisas ir Liudmila Chersonskiai. Jų eilėraščių vertimus skaitė D. Čepauskaitė ir A. Jakučiūnas. jei laiko mašina kieme po mano langais sustotų netyčia / nelipčiau į ją tiesiog žiūrėčiau ir apie kitokį pasaulį / mąstyčiau / nes jeigu tokią mašiną kieme pasistatęs laikai / gali gyvenimą rinktis pirmyn – komunizme, arba atgal – /caro laikais. Iš Armėnijos į Poezijos pavasarį atvyko E. Militonianas. Jo eilėraščius į lietuvių kalbą vertė M. Kontrimaitė. O po Maironio medžiais skaitė poetas D. Petrošius. Būta ir daugiau svečių: A. Gerasimova, kuri moka lietuviškai, bet rašo rusiškai. Poetas G. Patackas perskaitė jos eilėraščio vertimą. Dar vienas svečias – poetas iš Punsko S. Birgelis.
Vėliau pasipylė poezijos prizų lietus. Poetą E. Janušaitį sveikino „Kauno spaudos“ direktorė I. Bakanauskienė. Jis gavo vokelį ir gėlių puokštę už knygą „Nesupakuoti“. E. Janušaitis sakė, kad anksčiau buvo laikai, kai vaišindavo bananais, o dabar duoda vokelį.
„Šeimininkė“ ir jos redaktorė D. Juškienė gražiai apdovanojo poetą Mindaugą Nastaravičių už eilėraščių knygą „Mo“, kurią išleido leidykla „Tyto alba“. Mindaugas perskaitė trumpiausią eilėraštį, kurį suderino su Valstybine lietuvių kalbos komisija...
„Kauno dienos“ prizas atiteko poetei G. Kazlauskaitei, kuri aplinkui zujant dukrytei, perskaitė eilėraštį „Aurora“. Prizų dalijimas nesiliovė – Maironio sodo varnos prizą gavo poetas, tikras žemaitis Gvidas Latakas. Jis skaitė „Nakvynės namus“.
„Nemuno“ katinukas padovanotas Olgai Dedovai už ryškiausią debiutą. Ji skaitė eilėraštį, skirtą poetui V. Stankui. S. Abromavičius priminė apie J. Aistį, Rumšiškes ir Kampiškių kaimą. Leidykla „Kalendorius“ apdovanojo poetę Z. Sadauskaitę. O ji perskaitė eilėraštuką apie kiškį, kuriam riesta. Maironio sode savo kūrybą skaitė G. Bleizgys, N. S. Pukinskaitė, B. Jonuškaitė, 1980-ųjų Poezijos pavasario laureatas P. Palilionis, E. Drungytė dedikavo eilėraštį V. P. Bložei. Dar poetė E. Juodvalkė, 2008-ųjų Poezijos pavasario laureatas V. Rudžianskas, o A. Ruseckaitė skyrė eilėraštį aguonoms... Jos eilėraščių knyga „Verčiau (ne)užmiršti“ dar kvepia spaustuvės dažais, taip pat ir D. Kajoko knyga „Apie vandenis, medžius ir vėjus“.
Vėliau skambėjo V. Bartulio kūrinys „Persmeigtas vėjas“, I. Valantinaitės, I. J. Janonės, D. Petrošiaus, O. Jautakės, V. Kiaušo-Elmiškio, G. Patacko poezija. O paskiausiai – V. Andriuškevičiaus klarnetas...
 

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkė Albina Protienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal