Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
21
sausio
2021

APIE POEZIJOS PAVASARĮ

Šįkart 53-asis Poezijos pavasaris vyko kitoje vietoje. Maironio sodas tvarkomas, todėl šventė vyko VDU salėje. Bet vis tiek Poezijos pavasaris prasidėjo nuo Maironio posmų. Šventinio vakaro vedėjai – M. Kiaušaitė ir A. A. Jonynas. Šiemet Poezijos pavasario laureatu tapo ir Maironio premiją pelnė poetas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, profesorius Tomas Venclova. Laureatą sveikino Kauno savivaldybės atstovas S. Kairys. Rašytojų sąjungos pirmininkas A. A. Jonynas perskaitė poetės R. Skučaitės, pernykštės Poezijos pavasario laureatės, sveikinimo ir padėkos žodį Tomui. Pernai leidykla „Versus aureus“ išleido T. Venclovos knygą „Eumenidžių giraitė“. Joje sudėti naujausi poeto eilėraščiai ir vertimai. Poetas sakė, kad Eumenidės – pykčio ir žiauraus atpildo deivės. T. Venclova kalbėjo, kad Poezijos pavasario tradiciją verta pratęsti. Apdovanojimą priimu kaip garbę. Anot jo, Poezijos pavasaris susijęs su Maironiu. Iki jo buvo talentingų, bet poezija plėtojosi punktyru. Po Maironio literatūra pradėjo plėtotis kaip ištisinė linija. Poetas prisipažino, kad rašo mažai. Be rašymo, dar verčia. Knygoje „Eumenidžių giraitė“ sudėta šešiolika originalių eilėraščių ir šešiolika vertimų. Geriau mažiau, bet geriau. T. Venclova perskaitė eilėraštį „Prie stiebo“ – apie tris neįvykusius gyvenimo variantus. Taip pat Č. Milošo vertimą – „Kurso draugei“.
1986-ųjų Poezijos pavasario laureatė poetė A. E. Puišytė skaitė iš spaudai parengtos knygos. Tai bus aštuoneilių knyga...
VDU rektorius J. Augutis džiaugėsi, kad apdovanojamas žinomiausias pasaulio lietuvis T. Venclova. Didžiavosi, kad Poezijos pavasario šventė vyksta po universiteto stogu.
Poetas D. Kajokas neseniai išleido poezijos rinktinę „Poezija, o gal ne ji“, perskaitė eilėraštį iš „Nuovargio sonetų“. Jam atiteko ir Maironio sodo varna. Gražuolę varną įteikė muziejininkai Virginija ir Edmundas.
Vėliau eilėraščius skaitė svečias, gimęs Sirijoj, gyvenantis Vokietijoj, H. Habash, 2003-ųjų Poezijos pavasario laureatas A. A. Jonynas, G. Patackas. Aktorė D. Škelevaitė skaitė poetės J. Vaičiūnaitės eilėraščius. Jai šiemet sukanka 80-ešimt. Kai kvepia baltas hiacintas / ant mano stalo, / kai pavasaris / pro sienas skverbiasi, / kai švintant / sužimba kavinuko varis, / kai dar eilėraštis negimęs, / kai nerimas dar nepratrūkęs, / kai gestas glostyt – tik mėginimas, / kai stogus dar skandina rūkas, / kai šiltas oras pilnas kuždesio, / o baltas lapas vis dar baltas, / kai saulė, rodos, tyčia uždelsė – / staiga džiaugsmu užlūžta balsas.
Poetas, VDU daktaras R. Keturakis džiaugėsi šio Poezijos pavasario netikėtumais. Svarbiausia, kad nepavėlavom vainikuoti Tomo. Teigė, kad eilėraščio reikšmingumas nepriklauso nuo poeto ūgio. Paskaitė kelis trumpyčius eilėraščius. O aš iki šiol saulėlydžio rašto nemoku... „Kauno diena“ įteikė prizą R. Keturakiui – Poezijos riteriui.
Vėliau skaitė poetė E. Drungytė. Ji įteikė „Nemuno“ katiną Ievai Krivickaitei už geriausią debiutą. Mes labai mylim jaunimą. Vėliau skaitė A. Rybalko, L. Buividavičiūtė, šiek tiek politikavo P. Palilionis, kuris prisiminė Prahos ir Kauno pavasarius 1972 metais. S. Birgelis, poetas iš Punsko, paskaitė savo eilėraštį. A. Gerasimova rusiškai skaitė T. Venclovos eilėraštį. Dailininkė I. Mikuličiūtė skyrė prizą poetui N. Cibulskui už spalvingiausią eilėraštį. Skulptorius S. Straigis sukūrė skulptūrą poetui. Deja, N. Cibulskas nedalyvavo, bet prizas jam bus perduotas. Poetė Z. Gaižauskaitė neseniai išleido eilėraščių knygą suaugusiesiems, iš jos paskaitė eilėraštį.
Paskui aktorius A. Rubinovas skaitė O. Milašiaus eiles, kurio 140-ąjį jubiliejų minime šį pavasarį. R. Katinaitė-Lumpickienė paskelbė, kad poeto A. Miškinio premijos laureatu šiemet tapo V. Rudžianskas. Birželio 11-ąją Juknėnuose jam bus įteikta ši premija.
Poezijos pavasario šventė baigėsi, bet jo tradicijos tęsiasi...
 

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkė Albina Protienė

 
 

Visa galerija
Atgal