Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

APIE ANTANO BARANAUSKO BIBLIOTEKĄ

Kovo 29 d. Maironio lietuvių literatūros muziejus kartu su A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejumi pakvietė į knygos Antano Baranausko asmeninė biblioteka (2016 m.) pristatymą. Renginys vyko pastate Rotušės a. 10, kuriame dabar įsikūręs restoranas Medžiotojų užeiga. Šio namo antrajame aukšte 1884–1897 m. gyveno A. Baranauskas, kurio biblioteka, anot tyrinėtojų, galėjo turėti nuo 3 iki 5 tūkstančių leidinių. Kartu su knygos autoriais – Vilniaus universiteto Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro Rankraščių skyriaus vedėja dr. Inga Liepaite ir A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejaus direktoriumi Antanu Verbicku, renginyje taip pat dalyvavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto prof. habil dr. Domas Kaunas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė, Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis Valaukis (vadovė Regina Stumbrienė).
Renginio pradžioje pasidžiaugta galimybe pristatyti knygą toje erdvėje, kurioje gyveno A. Baranauskas, ir padėkota restorano Medžiotojų užeiga direktoriui Ričardui Mačiulaičiui. Rašytoja A. Ruseckaitė knygą Antano Baranausko asmeninė biblioteka pavadino aukščiausio lygio tyrinėjimu ir pakvietė kalbėti knygos autorius. Antanas Verbickas priminė Adomo Jakšto atsiminimus apie pasivaikščiojimus su A. Baranausku ir viešnagę jo bute, kalbėjo apie A. Baranausko tėvui Jonui Baranauskui ir motinai Teklei Povilonytei-Baranauskienei priklausiusias religines knygas, apie poeto brolio Jono turėtą Juozapo Silvestro Dovydaičio Šiaulėniškį senelį (1864 m.) – tai knygos su jų savininkų priklausomybės įrašais. Toliau A. Verbickas pateikia citatų iš A. Baranausko dienoraščio, laiškų, kuriuose minima, kokias knygas poetas skaitęs ar įsigijęs, jo mintis apie knygas ar skaitymą. Eilėraštyje Knygos malda (parašytas 1858 m.) poetas sako: Imant knygą, pamesi niekus.
Dr. Inga Liepaitė savo pasakojimą pradėjo suomių rašytojos Maila Talvio atsiminimais apie viešnagę A. Baranausko namuose 1894 m. kartu su vyru kabininku J. J. Mikkola: <...> nuėjome pasveikinti lietuvių kalbos tyrinėtoją vyskupą Baranauską. Šis vyras buvo išvaizdus, taip pat ir jo namai smrkiai skyrėsi nuo kitų namų. Vyskupas mus priėmė labai draugiškai, šventiškoje savo bibliotekoje pavaišino arbata ir dainavo paties sukurtas ir subalsuotas lietuviškas dainas. Išgirdome ir žinomą „Sudie, Lietuva, man linksma buvo“. Knygos autorė papasakojo apie A. Baranausko asmeninių knygų paiešką. Iš viso pavyko surasti 38 fizinius vienetus (37 pavadinimų) knygas, kurių didžioji dalis yra saugoma Anykščiuose A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejuje. Dr. Inga Liepaitė aptarė knygas pagal A. Baranausko įrašų chronologiją, knygų išleidimo metus, kalbą, tematiką. Galime pasidžiaugti, kad viena A. Baranausko bibliotekai priklausiusi knyga yra saugoma ir Maironio lietuvių literatūros muziejuje – tai Novum Jezu-Christi Testamentum... (Naujojo Jėzaus Kristaus Testamento...; išleista 1815 m.) su vyskupo Antano Baranausko parašu.
Knygos recenzentas prof. habil. dr. Domas Kaunas kalbėjo apie didelį darbą, kurį nuveikė knygos autoriai dr. Inga Liepaitė ir Antanas Verbickas, tuo pačiu nutiesdami kelius ir tolimesniems šios temos tyrinėjimams. Anot knygotyrininko D. Kauno, studijos Antano Baranausko asmeninė biblioteka šaltiniai, kuriais remtasi, yra rimti ir patikimi. Prof. D. Kaunas svarsto, ką reiškė Antanui Baranauskui jo biblioteka, ir atsako: Tai buvo visa jo kariauna. Pranešėjas palinkėjo mėgautis šia knyga, jos tekstu ir vaizdu, nes knyga yra labai graži – jos dailininkas Alfonsas Žvilius.
Vakaro metu skambėjo Anykščių kultūros centro folkloro ansamblio Valaukis išdainuotas A. Baranausko Anykščių šilelis, Nu Lietuva, nu Dauguva, kitos poeto eilės.
 

Parengė Seniausios literatūros skyriaus vedėja Audronė Gedutienė,
Nuotraukos Zenono Baltrušio

Visa galerija
Atgal