Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

ALMA REIŠKIA MAITINTOJA

Poetė Zita Gaižauskaitė jau praėjusių metų pabaigoje priminė, kad 2015 metų sausio 1 d. – jos šviesaus atminimo bičiulės Almos Karosaitės jubiliejinis gimtadienis. Būtent sausio 1-ąją, o ne 19-ąją, kaip nurodo enciklopedijos. Poetės minėjimui išsirinkome sausio 20 dieną, nežinodamos, kad Rašytojų klubas Almos Karosaitės jubiliejui skirtą renginį organizuoja oficialiojo jos gimtadienio dieną. Teko šiame renginyje buvoti ir klausyti poetės bičiulių prisiminimų, vaikų ir aktorės L. Žadeikytės deklamuojamų posmų, pajusti tragiškai išėjusios poetės dvasios giedrą.
Poetės atminimo valandą surengti muziejuje padėjo A. Karosaitės pusseserė, Jono Žemaičio-Vytauto progimnazijos bibliotekos vedėja Margarita Pociuvienė. Jos rūpesčiu mokyklos trečiokai paruošė A. Karosaitės eilėraščių poetinę kompoziciją, šeštokės deklamavo pasakaitę „Kaip lapė vilkui vištieną virė“. Renginį pradėjo Z. Gaižauskaitė, papasakodama tirštai susirinkusiems vaikams apie judviejų su Almą draugystę, kelionę į Ispaniją. Ten, ant rudenėjančios Viduržemio jūros kranto, joms besiruošiant nerti į pasišiaušusias bangas, ji išvydo poetės ašaromis paplūdusias akis. Paklaususi, ko ši verkianti, išgirdo graudų atsakymą: bijau, kad pirma manęs nenumirtum... Z. Gaižauskaitė yra buvusi A. Karosaitės namuose, Kairėnuose pasistatytame namelyje. Pirmo apsilankymo metu nuo autobuso per miškelį ją palydėti pasišovusį vyrą palaikė Almos sutuoktiniu, o pasirodo, tai buvęs poetės kaimynas rašytojas Rimantas Šavelis. Važiuodama pas bičiulę Z. Gaižauskaitė niekada nepamiršdavo nupirkti kepenėlių jos dviem katinėliams – Pruncei ir Marcei.
Pasiklausę deklamacijų ir dainos, stengėmės įsivaizduoti poetės natūraliai kaimiškai spalvingą vaikystės atmosferą iš M. Pociuvienės užrašytų prisiminimų (pati p. Margarita nedalyvavo dėl ligos). Vaikai išgirdo apie Biržų rajone esantį A. Karosaitės gimtąjį Gavėnų kaimą šalia Agluonos ir Apaščios upių, jos mokėtus dirbti darbus, Dirvonakio pradinę mokyklą, kurioje parašytas pirmasis eilėraštis. Poetės tėvelis buvęs gerokai vyresnis už mamą, dirbo veterinarijos sanitaru, kaimynų buvo laikomas kaimo žiniuoniu. Namuose buvo daug medicininės literatūros, o skaityti Alma išmokusi iš tarpukariu populiaraus laikraščio „Ūkininko patarėjas“. Poetės mokėjimą lengvai ir greitai eiliuoti ekspromtu atskleidė iš aktorės L. Žadeikytės išgirstas A. Karosaitės atsakymas į vaiko paklausimą – kaip ji viena parašanti tiek daug vienodų knygų: Vaikeli, kai tu būsi jau ne mažas, /Aš pasakysiu tau, kas tai yra tiražas. Pirmoji poetės perskaityta knyga buvęs reformatų giesmynas, o mėgstamiausios spalvos aprašytos eilėraštyje: Tik reik turėt aušros dažų/ Ir speigmečio baltumo. Mylimiausia šventė buvusios Kalėdos ir jų metu labiausiai mėgusi klausyti kompozitoriaus Algirdo Klovos dainų. Klausėmės ir mes puikių Sigito Mickio sukurtų ir Aistės Lasytės atliekamų dainų iš disko Linkėjimai metų laikams. Tada atsistojo eilėraščių skaityti aktorė Olita Dautartaitė. Visus sužavėjo aktorės intonacijos, išraiškingai perteikiančios eilėraščių nuotaiką.
Poetė Zenė Sadauskaitė prisiminė A. Karosaitės laidotuvių dieną ir paskaitė savo eilėraštį, skirtą jos atminimui.
Prasminga poetės vardo reikšmė: lotyniškai jis reiškia maitinanti, palaimą teikianti. Mums liko 33 Almos Karosaitės poezijos knygos – graudžiai linksmas jos žodžių menas – amžinas penas sielai.

Parengė Vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Šarkanauskaitė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal