Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

ALGIMANTO ŽEMAITAIČIO REČITALIS

Gegužės 5 dieną Maironio lietuvių literatūros muziejuje lankėsi iš JAV atvykęs Los Angeles Dramos sambūrio aktorius ir režisierius Algimantas Žemaitaitis. Pradėdama renginį, Išeivių skyriaus vedėja, hum. m. dr. Virginija Paplauskienė prisiminė ankstesnius svečio autorinius vakarus Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Kauno menininkų namuose ir apsilankymą Švėkšnoje bei pacitavo jo gyvenimo moto: ,,Puoselėti lietuvišką dramaturgiją, statyti lietuviškus veikalus. Išsaugoti trapų lietuvišką žodį svetimoje žemėje.“ A. Žemaitaitį išeivijos lietuviai žino ne tik kaip ,,Off Broadway“ ir Los Angeles Dramos sambūrio aktorių, režisierių, pastačiusį apie 20 veikalų, bet ir kaip nuolatinį poezijos vakarų dalyvį ir skaitovą. Per savo profesinę karjerą Dramos sambūryje jis pastatė Algirdo Landsbergio ,,Vėjas gluosniuose“, Kazio Sajos komedijas ,,Pasimatymas šaltam vasarnamy“, ,,Savaitgalio romanas“, Antano Škėmos ,,Žvakidę“ bei kt. Literatūros vakare A. Žemaitaitis skaitė Kristijono Donelaičio poemos ,,Metai“ ištraukas: ,,Rudens gėrybės“ ir „Pavasario linksmybes“ bei išeivių poeto, redaktoriaus, bažnytinės teisės daktaro, kunigo Leonardo Andriekaus OFM eilėraščius iš poezijos knygų: ,,Atviros marios“ (1955 m.), ,,Saulė kryžiuose“ (1960 m.), ,,Naktigonė“ (1963 m.), ,,Po Dievo antspaudais“ (1969 m.), ,,Už vasaros vartų“ (1976 m.) ir ,,Balsai iš anapus“ (1980 m.). V. Paplauskienė apžvelgė šio  kuklaus žmogaus gyvenimą bei kūrybą, išryškindama jo ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai. Pianisto Dariaus Kudirkos atlikti kūriniai – F. Šopeno noktiurnas, M. K. Čiurlionio pjesės bei paties sukurta pjesė ,,Svajonė“ – suteikė renginiui subtilios šventinės nuotaikos.

Parengė Išeivių literatūros skyriaus muziejininkė Eglė Krikščiūnaitė

Visa galerija
Atgal