Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
sausio
2021

ADVENTO SUSIKAUPIMAS IR DVASIOS ŠVIESA

Advento renginių ciklas simboliškai prasidėjo Juozo Grušo 116-ojo gimtadienio paminėjimu. Lapkričio 29 dieną įvyko literatūrinė popietė „Teatras – didžiausia meilė“. Susirinkusiems muziejaus bičiuliams pristatyta dailininkės Rasos Grušienės piešinių paroda. Apie dramaturgo ryšius su rašytoju Stasiu Santvaru ir aktore Rūta Staliliūnaite kalbėjo muziejaus vedėja Nijolė Majerienė. Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius, aktorius Egidijus Stancikas skaitė S. Santvaro laiškų J. Grušui fragmentus (1969–1982), M. Karčiausko eilėraštį, skirtą dramaturgui. Rašytojas, poetas, redaktorius Robertas Keturakis prisiminė J. Grušo darbus „Nemuno“ žurnalo redakcinėje kolegijoje, jo dėmesį jaunųjų literatų kūrybai, dosniai dalijamą išmintį, ypatingą santykį su Kauno dramos aktoriais ir režisieriais. Apie J. Grušo toleranciją, žmogiškumą, jo begalinį pasitikėjimą teatro profesionalais kalbėjo ir skaitovė, bibliotekininkė Dainuolė Kazlauskienė. Ji rėmėsi savo sudarytos knygos „Rūta Staliliūnaitė. Straipsniai. Pokalbiai. Laiškai“ medžiaga, supažindino su dar nepublikuotais legendinės aktorės laiškais įvairiems asmenims. Mokytojos ekspertės Rasos Urbutienės parengti Kauno J. Grušo meno gimnazijos moksleiviai su jaunystei būdingu jautrumu pateikė žiūrovams savo „Barboros Radvilaitės“ sceninius skaitymus.
Gruodžio 9 dieną muziejuje įvyko muzikinė-literatūrinė popietė „Minties tiltu iš Lietuvos į Himalajus“. Popietės svečiai pakvietė žiūrovus keliauti minties tiltu iš Lietuvos į Himalajus kartu su dainininke Aušra Mičule ir poete, vertėja Vilija Žaliene, skaitovėmis Vida Salyne ir Milda Šionefeld. Unikalias A. Mičulės harmonizuotas dainas lietuvių ir sanskrito kalbomis atliko dainininkė ir jos sūnus – multiinstrumentalistas Aistis Mičulis. Susirinkę kauniečiai išgirdo tekstus iš V. Žalienės naujai išverstos Himalajų išminties knygos „Morijos sodo lapai“ ir poetės rinktinės „Sakmės apie Kelią“. Dvasios seserų – Lietuvos ir Indijos artimą giminystę pajusti padėjo Himalajų išminties perlai, subtilios rytų melodijos, ekrane matomi M. K. Čiurlionio, N. K. Rericho, K. Šimonio dailės kūriniai, Indijos vaizdai.
Gruodžio 14-ąją įvyko tradicinis Advento renginys šeimoms – edukacinės programos – Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimų narių sukurto atviruko parodos-konkurso „Kalėdos, Kalėdos“ pabaigtuvės. Žaliakalnio progimnazijos mokiniai vaikus, mokytojus, tėvelius pasveikino kalėdine muzikine-literatūrine kompozicija „Nykštukų dovanos“. Net suplukę maži nykštukai iš didžiulių dovanų dėžių traukė dovanėles – daineles, eilėraščius, tarsi primindami, kad Kalėdos – dvasios puota. Netrūko ir apčiuopiamų dovanų. Gražiausių atvirukų autoriai buvo pagerbti Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus diplomais, muziejaus padėkomis apdovanoti lankytojams labiausiai patikusių atvirukų autoriai, padėkas ir dovanėles visiems parodos dalyviams teikė renginio organizatorės – pradinių klasių mokytojų iniciatyvinės grupės „Vaikas – mokykla – šeima“ kuratorės. Renginio svečias kompozitorius, profesorius Giedrius Kuprevičius, vieno atviruko autoriaus senelis, pasveikino vaikus, tėvelius, mokytojus muzikine improvizacija.
Gruodžio 16 dieną metų pabaigtuvėms pakvietėme į literatūrinę popietę „Prisimenant Oskarą Milašių“. Kauno apskrities viešosios bibliotekos darbuotoja, menininkė Vida Korn papasakojo apie sumanymą paminėti garsiojo poeto ir Lietuvos diplomato Oskaro Vladislovo Milašiaus 140 gimimo metines bibliotekoje, o vėliau ir kitose miesto kultūros erdvėse. Dr. Gintarė Bernotienė pristatė susirinkusiems pranešimą „Kraštovaizdžio metafizika Sigito Gedos, Leonardo Gutausko, Jono Juškaičio ir Oskaro Vladislovo Milašiaus poezijoje“. Mokslininkė atskleidė, kaip susiformavo esminiai būsimojo genialaus kūrėjo bruožai – meilė gamtai, polinkis į melancholiją, į niūrią romantiką, metafizinis nerimas ir amžinojo moteriškumo troškimas... Kalbėdama apie O. Milašiaus nuopelnus Lietuvai, ji pažymėjo, kad rašytojo diplomatinė veikla Lietuvos atstovybėje Paryžiuje, siekiant mūsų krašto Nepriklausomybės pripažinimo, nuoširdus darbas rengiant paskaitas ir skelbiant straipsnius bei studijas Lietuvos istorijos, politikos bei kultūros klausimais, lietuviškų dainų ir pasakų vertimai į prancūzų kalbą – tai reikšmingas indėlis į lietuvių diplomatijos ir kultūros istoriją. Pranešėja pirmapradės būties, sakralumo, gamtos pajautimo, įkvepiančio kraštovaizdžio bendrybių ieškojo visų minėtų autorių kūryboje. S. Gedos, L. Gutausko, J. Juškaičio ir O. V. Milašiaus eiles išraiškingai, su giliu pajautimu skaitė Kauno kamerinio teatro aktorė Alma Masiulionytė. Klarnetininkas Audrius Barniškis atliko M. K. Čiurlionio, V. A. Mocarto, S. Rachmaninovo ir kt. kompozitorių kūrinius.
 
 

Parengė J. Grušo memorialinio muziejaus muziejininkė Danutė Žilionienė

Visa galerija
Atgal