Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

A. RAŽAUSKO (1929–2009) KNYGOS SUTIKTUVĖS

Žalvarniu iškilęs žiedas
danguje lekiojo, sužaliavo
Manęs laukė metai – kaip tie žalvarniai, –
ir žali, ir lekiantys.
 
Nugrumėjo metų virtinė,
Žali lietūs krito.
O gerasis Dieve! Žalvarinių...
Dieve, žalvarinių mažiau mažiau...
      
                                   A. Ražauskas
 

Kovo 15 dienos popietę S. Nėries memorialiniame muziejuje vyko Kauno Palemono vidurinės mokyklos mokytojo, šachmatininko, poeto knygos „Jungtys“ pristatymas. Besirenkančius pasitiko palemoniečio Artūro Puodžiukaičio grojamos saksofono melodijos. Knygos sudarytoja mokytoja Rita Agurkienė bei mokytojo bičiulis skulptorius Juozas Šlivinskas, kūręs viršelį, pasakojo, kaip gimė mintis išleistį šią knygą. Rankraščiai buvo skubiai ištraukti iš stalčiaus, kai eiles įvertino autoritetingi rašytojai.   
Rašytoja Lina Navickaitė-Greičiuvienė, panagrinėjusi savo mokytojo knygą, rašo: „...visapusiška mokytojo vaizduotė šakojasi itin plačiai, aprėpdama tik iš pirmo žvilgsnio atrodančias tolimas sritis, kurios šio ypač plataus akiračio žmogaus asmenyje labai vykusiai vieną kitą papildė... akivaizdu, jog matematinis mąstymas literatūrinį tekstą padaro savitą, jame atsiranda visai kito pasaulio reiškinių ir ypatumų. Visi tie drąsūs minties šuoliai, posūkiai, paradoksai, ironija, žaismė kažkuo labai matematiški. Kitoks, itin originalus matymas ir kalbėsena. Dar vienas įspūdis – įvairovė ir gausa. Nė neišvardysi – daug lyriškos nuotaikos eilių, santūraus, niuansuoto jausmo, meilės, gamtos, mirties, tautosakinių, istorinių motyvų, erotizmo...“

 
Mergica iš mano miestelio,
geidžiu mokslo žinių...
Ką turi už kelių?
 
Išnyko ir šilko ir medvilnės,
neišnyko nutykota sekundė.
Aš išsižiojau,
o palydovas kipšas šoko melstis.
 
                                   A. Ražauskas
 
 

Aktorė Kristina Kazakevičiūtė skaitė eiles. Žavėjosi poeto išmintimi ir gailėjosi, kad neteko su juo pabendrauti. Klausytojai džiaugėsi, kad po aktorės skaitymų eilės tapo kur kas aiškesnės, suprantamesnės, žemiškesnės.
Mokytoja R. Agurkienė pristatė skaidres su vaizdais iš mokytojo gyvenimo. Skulptorius J. Šlivinskas pasakojo apie bendradarbiavimą su mokytoju. Demonstravo filmuotą medžiagą, kur šviesuolis A. Ražauskas, itin besidomintis istorija, įdomiai priminė kelias reikšmingas lietuviams datas.
Palemoniečiai, atėję pagerbti savo mokytoją, bičiulį, kaimyną, dalinosi prisiminimais. Vienas epizodas keitė kitą, kalbos neseko... O laikas tirpo tirpo...

 
gyvenu išsiskyrimais
duona kurios nenoriu valgyti
vynas kurio nenoriu gerti
 
jie vis išeina aš vis lieku
bet tai neteisinga tiesa
aš leidžiuos svambalo linkme
nežinodamas kas baisiau gelia
išleisti ar palikti
 
                                A. Ražauskas

Parengė ir fotografavo muziejininkė Asta Vileniškytė

Visa galerija
Atgal