Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

KATALOGAS „LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“

Parodos katalogas „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ supažindina su to paties pavadinimo parodos temomis. Jų yra 12-ka. Kataloge pristatomi muziejuje saugomi seniausi asmeniniai laiškai, rašyti lietuviškai ir graždanka,  pateikiami Povilo Višinskio atvirlaiškių fragmentai žmonai Juzefai, Jono Mačiulio-Maironio atvirlaiškis seseriai Marcelei, publikuojami žaismingi Gražinos Tulauskaitės ir Benedikto Babrausko laiškų fragmentai, Balio Sruogos ir Jono Aisčio kelionių įspūdžiai. Per laiškus Stasiui Anglickiui atskleidžiamas reiklus rašytojos Ievos Simonaitytės charakteris, laiškeliuose mokytojai Onai Dabrilaitei išryškėja nesenstanti rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko siela, o iliustruoti Juliaus Kaupo laiškai Henrikui Nagiui bei linksmas  dviejų bičiulių – Antano Gustaičio ir Bernardo Brazdžionio – eiliuotas susirašinėjimas nepalika nė vieno abejingo. Viena rimčiausių parodos temų – Antano Miškinio tremties laiškai broliui Motiejui. Kataloge parodomi ne tik laiškų broliui fragmentai, bet ir asmeniniai poeto daiktai, tremties kūrybos rankraščiai, kurie buvo pripažinti nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektais bei 2011 m. įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą (registracijos nr. 49). Kataloge pateikiami įdomūs Jurgiui Blekaičiui skirti Sigito Gedos bei kitų kūrėjų laiškų pavyzdžiai ir patys šiuolaikiškiausi poeto ir fotografo Ričardo Šileikos atvirlaiškiai rašytojai Aldonai Ruseckaitei.


Parengė Deimantė Cibulskienė. MLLM, 2014, 28 p.
Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.


Visa galerija
Atgal