Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
20
sausio
2021

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS RINKINIAI

Maironio lietuvių literatūros muziejaus rinkiniuose šiuo metu yra per 283 000 eksponatų. Jie aprėpia visą Lietuvos raštijos laikotarpį – nuo Martyno Mažvydo iki šių dienų. Muziejaus rinkiniai formuojami ir tvarkomi pagal atskirus rašytojus ar vertėjus, literatūros ir kultūros įvykius.
Muziejaus eksponatų rūšys yra labai įvairios. Daugiausia rinkiniuose yra rašytojų rankraščių, laiškų, fotografijų, dokumentų, knygų su autografais ir be jų, spaudos, meno kūrinių. Sukaupta memorialinių bibliotekų, baldų, įvairių daiktų.

Didžiausias eksponatų judėjimas vyksta rengiant įvairias parodas, per metus parodose iš fondų eksponuojama apie 8 000 eksponatų.
Pirmasis, didžiausias ir pagrindinis muziejaus rinkinys yra poeto Jono Mačiulio-Maironio kūrybinis, archyvinis ir memorialinis palikimas, kuris liko jo namuose po poeto mirties (1932 m.). Šio rinkinio pagrindu 1936 metais buvo įkurtas Maironio memorialinis muziejus.
Muziejaus vedėju pradėjus dirbti poetui Bernardui Brazdžioniui (1940-1944), jau pirmaisiais metais buvo parengtas naujas statutas, kuriame buvo išplėstos Maironio memorialinio muziejaus veiklos ribos ir numatyta rinkti ne tik poeto Maironio, bet ir kitų lietuvių rašytojų archyvinę medžiagą.
Nemažai eksponatų muziejuje buvo sukaupta Antrojo pasaulinio karo metais. Bernardas Brazdžionis tuo metu yra rašęs: Renkame visą medžiagą, susijusią su lietuvių literatūros istorija, atskirais rašytojais. Tai rodo, kad muziejuje net ir karo metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas kūrėjui.
Pokario metais kaupti eksponatus buvo sunkiau, daug rašytojų pasitraukė į Vakarus, ryšiai ilgam su jais nutrūko.
Tuo metu muziejus formavo Lietuvoje likusių rašytojų rinkinius, pradėjo fiksuoti įvairius literatūros įvykius, rašytojų suvažiavimus, Poezijos pavasarius ir kt.
Daug medžiagos muziejaus rinkiniuose sukaupta apie lietuvių literatūros vertimus ir vertėjus į kitas kalbas.
Sovietmečiu buvo daug žmonių, kurie pasitikėjo muziejaus darbuotojais. Jie muziejui perdavė daug labai įdomios ir vertingos medžiagos, kuri buvo saugomi specialiuose fonduose. Čia buvo galima rasti A. Kniūkštos ir Sakalo archyvą, dalį J. Keliuočio, V. Mačernio literatūrinio palikimo.
Nuosekliai dirbant buvo suformuoti šiuolaikinių rašytojų didesni ar mažesni rinkiniai. Nuolat aktyviai buvo kaupiama medžiaga apie senosios literatūros autorius, surinkta daug senųjų knygų.
Po 1989 metų atsivėrė keliai eksponatams iš išeivijos rašytojų, daugiausia iš JAV. Po kelerių metų rašytojų archyvai plaukė tūkstančiais vienetų. Šiuo metu kai kurių išeivijos rašytojų rinkiniai yra didžiuliai.
Atgavus Nepriklausomybę, pasikeitė ir Lietuvos literatūrinį kultūrinį gyvenimą atspindinti kryptis: formavosi rašytojų tremtinių, partizanų, rezistentų rinkiniai, Lietuvos gyventojai muziejui išdrįso perduoti iki to laiko saugotą įvairią archyvinę medžiagą, kuri sovietmečiu buvo slepiama.
Dabar kasmet muziejaus fondai pasipildo maždaug 6 tūkstančiais eksponatų, šiuo metu gausiausia dalis, kaip minėta, yra iš išeivijos rašytojų archyvų.
1989 metais muziejui perduota 50 000 eksponatų iš uždaryto Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus. Tai pokario ir vėlesnių dešimtmečių rašytojų rinkiniai, kuriuose yra taip pat įvairių rūšių eksponatų, daug memorialinių baldų, daiktų, paveikslų.
Šiuo metu rinkinių pobūdis keičiasi, pastaraisiais metais beveik išnyko itin informatyvios ir įdomios eksponatų rūšys  epistolika ir rankraščiai, nes rašytojai kūrinius rašo kompiuteriu, laiškus siunčia elektroniniu paštu. Standartizuotas gyvenimas ir labai panaši visų buitis nekelia muziejininkų susidomėjimo memorialiniais daiktais ar visų vienodomis bibliotekų knygomis. Tačiau nė vienas laikotarpis nebūna tuščias  bėgant laikui, keičiantis technologijoms, keisis eksponatų pobūdis, rūšys. Šiuo metu svarbiausia yra išsaugoti ir ištyrinėti viską, kas sukaupta iki šiol.

Muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė

Visa galerija
Atgal