Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
20
sausio
2021

2013 M. VEIKLOS ATASKAITA

2013 m. Lietuvos Respublikos Seimui paskelbus 1863 m. sukilimo metais, būtent šiai reikšmingai sukakčiai buvo skirtas antrasis Lietuvos muziejų kelio projektas „1863 m. sukilimo istorinė atmintis“. Programoje dalyvavo ir Maironio lietuvių literatūros muziejus, įsikūręs Siručio rūmuose, kurių rūsiuose buvo kalintas vienas 1863 metų sukilimo vadų kunigas Antanas Mackevičius. Vykdant investicinį projektą Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a.13, rekonstrukcija, rūmų rūsiai buvo restauruoti ir vadinamajame „Kalėjimo“ rūsyje įrengta instaliacija, skirta 1863 metų sukilimo 150-osioms metinėms paminėti. 2013 metais Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato rekonstrukcijai LR kultūros ministerija skyrė 1,5 milijono litų.
Galvojant apie veiklą ir papildomą dalinį finansavimą, įvairiems fondams parengta 17 projektų. 2013 metais iš įvairių programų gauta 82,5 tūkstančiai litų papildomo finansavimo eksponatų restauravimui, ekspozicijų atnaujinimui, parodoms,renginiams, edukacinei veiklai bei veiklos viešinimui.
Muziejus daug dėmesio skiria vaikams ir šeimoms. Gavus papildomą dalinį finansvimą, 2013 metais buvo atnaujinta Vaikų literatūros muziejaus ekspozicija, kurioje jau galima kosminiu laivu skrieti į V. Žilinskaitės sukurtą žaislų planetą Tandadriką, o už paslaptingų vartų rasti J. Kaupo pasakos personažus.
Šiuo metu muziejuje saugoma virš 287 tūkstančių eksponatų. 2013 metais sukaupta 5123 eksponatai, kurių didžioji dalis parkeliavo iš JAV. Eksponatus taip pat perduoda Lietuvoje gyvenančių rašytojų giminės, artimieji, kartais patys kūrėjai.
Vertingų eksponatų muziejininkai atranda ir ekspedicijose, kurių metu taip pat užrašomi amžininkų atsiminimai. Pernai organizuota 10 ekspedicijų į rašytojų gimtąsias ir gyventas vietas.
Sukaupti eksponatai tvarkomi, sisteminami, tyrinėjami. Nenutrūksta ir eksponatų sklaida visuomenei, jie eksponuojami tiek muziejaus, tiek kitų įstaigų parodose. Muziejuje taip pat rengiamos parodos, kuriose eksponuojami dailininkų, fotografų darbai. Jau tradicija tampa muziejaus padalinio – J. Grušo memorialinio muziejaus darbuotojų sumanymas parengti kauniečių šeimose bendrai tėvų ir vaikų pagamintų kalėdinių atvirukų parodą. Iš viso 2013 metais muziejuje eksponuota 31 paroda,kitose institucijose – 3,  parengta ir eksponuota 21 virtuali paroda muziejaus interneto svetainėje www.maironiomuziejus.lt.  Ekspozicijose ir parodose eksponuota virš 6000 muziejinių vertybių.
2013-aisiais muziejininkai ištyrinėjo 5800 eksponatų, parašė jiems eksponatų mokslinės kartotekos korteles (pasus) ir juos inventorino. Muziejaus rinkinių saugyklos nėra uždaros – reikalinga medžiaga domisi literatūros mokslininkai, studentai, moksleiviai, televizija, aktoriai, režisieriai, kolegos muziejininkai, 385 muziejinės vertybės eksponuojamos kituose Lietuvos muziejuose. Rūpintasi ir eksponatų restauravimu – restauruota-konservuota 27 eksponatai.
Muziejaus darbuotojai daug įdomios medžiagos, tyrinėjimų skelbia virtualioje erdvėje. 2013 metais, Kultūros rėmimo fondo lėšomis buvo atnaujinta muziejaus interneto svetainė, sukurtas naujas dizainas, naujos skiltys, įdiegta nauja turinio valdymo sistema. Džiugu, kad svetainę jau pamėgo virtualūs lankytojai, besidomintys ne tik svetainėms būdinga informacija, bet ir tikslingai siekiantys susipažinti tiek su literatūros, tiek su muziejaus naujienomis. Elektroniniame žurnale „Literatūrinė Lietuva“ publikuota 147 muziejiniai-informaciniai straipsniai, 21 virtuali paroda, interesantams ir lankytojams aktuali informacija. Rubrikoje „Maironio kūrybinio darbo 125-metis“ publikuota įvairi medžiaga apie Maironį iš senosios spaudos – paskelbta 20 žinučių. Atsižvelgiant į Kristijono Donelaičio metų programą, pildoma skiltis „Pasikartokime Kristijoną Donelaitį“, nuolat buvo atnaujinama skiltis „Vakarykštės dienos naujienos“. Toliau leidžiamas elektroninis katalogas „Senosios knygos Maironio muziejuje (knygos lietuvių kalba iki 1864 m.)“ – paskelbta 7 senųjų knygų aprašai ir nuotraukos. Iš viso kataloge paskelbti jau 74 aprašai.
Kauniečių ir miesto svečių dėmesio nestokoja tiek tradiciniai muziejaus renginiai (Maironio gimtadienio, Moterų menininkių kūrybos, Kalėdinis poezijos ir muzikos vakarai, naujų knygų pristatymai), tiek susitikimai su rašytojais, jubiliejinių sukakčių minėjimai. 2013 metais Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo penkiuose padaliniuose tokių renginių buvo 130, iš jų – 33 skirti vaikams ir moksleiviams, 1 – jaunimui. Senjorams ir Trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakulteto klausytojams skirtas vienuolikos renginių ciklas.
Rekonstravus dalį Maironio lietuvių literatūros muziejaus ekspozicinių salių, muziejininkai rūpinasi būsimos lietuvių literatūros istorijos ekspozicija, rengia jos koncepciją, diskutuoja tarpusavyje. Spalį organizuota patiems muziejininkams aktuali tradicinė mokslinė konferencija, kurioje literatūros mokslininkai, mokytojai, muziejininkai skaitė pranešimus ir diskutavo tema „Literatūros istorija: ką verta eksponuoti muziejuje“.
Muziejaus specialistai, tyrinėdami  55 mokslines temas, parengė 2 naujas paskaitas, 45 pranešimus, 25 publikacijas kultūros ir periodinei spaudai, 3 mokslinius straipsnius, parengė 21 naują edukacinę programą. 2013 metais centrinio muziejaus ir padalinių edukatoriai ir toliau dalyvavo bendrame LMA projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis“. Įvairaus amžiaus ir socialinių grupių klausytojams perskaityta 31 paskaita, 5 pranešimai mokslinėse konferencijose, 14 mokslo populiarinimo ir 32 informaciniai-muziejiniai pranešimai. Žiniasklaidai pateikta 112 informacinių pranešimų, dalyvauta 5 radijo ir 11 televizijos laidų.
Prasminga tradicija, kad kasmet, vėlyvą rudenį, du savaitgalius muziejuje šurmuliuoja vaikai – tuomet vyksta respublikinis dviejų turų moksleivių skaitovų konkursas, vertinamas profesionalių aktorių komisijos.
2013 metais Maironio lietuvių literatūros muziejuje organizuoti du kūrybos konkursai – tradicinis jaunųjų kūrėjų ir respublikinis moksleivių piešinių konkursas.
Du konkursai vyko padalinyje – Vaikų literatūros muziejuje: tai skaitovų konkursas „Maža kelionė per didelį pavasarį“ ir rašinėlio konkursas „Ir mano tėveliai (seneliai) buvo maži“, skirtas Prano Mašioto 150-osioms gimimo metinėms. Rašinio konkursą „Vaižganto asmenybės žavesys“ organizavo J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus.
2013 metais muziejų bei jo padalinius aplankė 46777 lankytojai, pravesta 583 ekskursijos, 556 edukaciniai užsiėmimai.
Gavę LR kultūros ministerijos lėšų leidybai ir dėkodami už finansinę paramą muziejaus bičiulei Aldonai Stark iš JAV, džiaugiamės, jog galėjome toliau tęsti muziejaus archyvuose atrastų neskelbtų Maironio tekstų leidybą. 2013 metais 1000 egzempliorių tiražu išleisti du serijos „Neskelbtų tekstų fragmentai“  leidiniai: „Mokslas – tai didžiausia galybė“ ir „Kaip nepastovi žemiškoji garbė“ (Parengė A. Ruseckaitė). 500 egz. tiražu pakartotas pirmojo sąsiuvinio „Saulėtas vainikas“ leidimas. Taip pat parengtas ir išleistas laikraštėlis „Maironio namų naujienos“ (2013 m. spalis–gruodis). Turėdami gilias leidybos tradicijas, muziejininkai dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, o edukacines idėjas galėjo įgyvendinti Muziejų nakties programoje, kurios metu lankytojai, naudodamiesi specialiu žemėlapiu ir įvykdę užduotis, galėjo patekti ne tik į visas ekspozicijas – lankytojams buvo atverti visi restauruoti paslaptingieji rūmų rūsiai.
Maironio lietuvių literatūros muziejus yra Lietuvos literatūrinių ir memorialinių muziejų metodinis centras. Per metus muziejuje ir padaliniuose buvo konsultuoti 47 interesantai, fonduose aptarnauti 58 lankytojai.
Muziejininkai taip pat kelia kvalifikaciją – užsiėmimai vyksta muziejuje, dalyvauja specializuotuose mokymuose,  seminaruose, konferencijose, lankomos naujos muziejų ekspozicijos.
Muziejaus ūkio skyrius intensyviai rūpinosi penkių padalinių Kauno mieste plačia ūkine veikla, pastatų ir aplinkos priežiūra, saugumu.

Parengė Jūratė Ivanauskienė

Visa galerija
Atgal