Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems

JUOZO GRUŠO MEMORIALINIS MUZIEJUS

Nauja! „Linksmoji mokykla“
Žaidimas-konkursas 3–4 kl. moksleiviams. Programa skirta Lietuvių kalbos kultūros metams.

Programos dalyviai, susiskirstę į kelias komandas-klases  savo žinias, sumanumą, galės  išbandyti  įvairiose pamokose, kuriose susipins literatūriniai tekstai, senolių išmintis, žaidimai. Matematikos pamokoje teks spręsti poetų sueiliuotus uždavinius, pasimokyti skaičiuoti senolių mediniais skaitytuvais, gimtosios kalbos pamokoje reikės „išsijoti“ žodžius, o smagi užduotėlė „Strykt į knygą“ vers pasukti galveles prie vaikiškų knygų lentynos. Pasaulio pažinimas, istorija linksmojoje mokykloje atsiskleis per muziejaus eksponatus,  pasižvalgymą rašytojo sode. Bus ir pertraukos, kurių metu minsime minkles, žaisime liaudies žaidimus.   Visos užduotys vertinamos, tad žaidimo-konkurso pabaigoje bus galima pasveikinti šauniausią komandą.


„Iš raidelių statom pasakų namelį“
Edukacinė programa, skirta darželių paruošiamųjų grupių vaikams ir pirmų klasių moksleiviams.

Programos dalyviai klausysis pasakojimo apie rašto atsiradimą nuo medžiotojų strėlių ir ženklų olose iki dabartinių knygų, prie verpimo ratelio prisimins kaip Žemaitės Jonelis raides pažino, o sename lagamine radę žąsies sparną, plunksnų, rašalo, seną maldaknygę, laikraštį bandys atkurti pirmąsias senojo Lietuvos kaimo vaikų „pamokas“. Antroji programos dalis – linksmos istorijos iš miško mokyklėlių. Vaikai vaidins trumpas ištraukas iš pasakų, iš spalvotų akmenėlių su raidėmis statys nykštukui Tiliui miško namelį, pasidžiaugs jo laišku ir linkėjimais draugauti su knygelėmis.


„Mano metai“
 Edukacinė programa 1–2 kl. moksleiviams.

Programos pradžioje vaikai mena mįslę apie metus, vyksta trumpas pokalbis apie metų laikus, mėnesius, jų pavadinimus, gamtos dėsnius. Vėliau vaikai paskirstomi į dvi grupes. Pirmosios grupės vaikai stato pilį iš kubelių su B. Lenktytės pasakos „Dvylika mėnesių“ iliustracijomis. Antrosios grupės vaikai gauna lapelius su B. Brazdžionio poemėlės „Mūsų metai“ tekstais, saulutes su mėnesio gamtiniais akcentais ir raiškiai su vaidybos elementais perskaito poemėlę. Keturi vaikai, apsirengę metų laikų kostiumais, atneša užduotis, vaikai klausosi lietuvių poetų eilėraščių, stengiasi atspėti apie ką pasakoja tekstas, mena mįsles ir minkles. Programos pabaigoje vaikai kviečiami prie  plakato, kuriame vaizduojama saulė, o jos spinduliuose – dabartiniai ir senieji mėnesių pavadinimai. Vyksta pokalbis, kiekvienas vaikas gauna skirtuką su jo gimimo mėnesio senaisiais pavadinimais.


 
 „Baltoje advento tyloje(programa vyksta lapkričio–gruodžio mėn.)
Edukacinė programa 1–4 kl. moksleiviams

Edukatorė papasakos vaikams apie senuosius, jau išnykusius ar nykstančius Advento ir Kalėdų papročius, pavadinimų Kūčios, Kalėdos prasmę, gyvybės vandenį, tylą, ugnį, duoną, kalėdojimus, atleidimą ir gero palinkėjimus – svarbiausius pasiruošimo didžiosioms šventėms dalykus.
Vaikai bus kviečiami Rėdos rate užsidegti žvakutę, kad giliau pajustų Kalėdų – žmogaus ir gamtos didžiojo lūžio – aukštyn, į šviesą ir viltį – prasmę.
Pirmų klasių moksleiviai vaidins lėlių spektaklį – B. Lenktytės  „Pelytės Kalėdos“, žaisliukais su pasakos iliustracijomis puoš pelytei eglutę.
2–4 klasių mokiniai pamatys (arba patys vaidins) pasaką.
Norintiems galime pasiūlyti ir poezijos valandėlę – „Po baltu Angelo sparnu“ (vaikai nuo šakelės nusikabina angelus su Kalėdų eilėraščių posmais, žvakių šviesoje juos skaito).


Šešėlių teatras
Programa skirta 1-4 kl. moksleiviams

1. „Kas namelyje gyvena?“
 (1-4 klasių mokiniams)
Vaikai susipažinę su šešėlių teatro specifika, pasiskirsto į nedideles grupes ir vaidina trumpas ištraukas iš įvairių pasakų („Pagranduko“, B. Brazdžionio-Vytės Nemunėlio „Meškiuko Rudnosiuko“, E. Mieželaičio „Zuikio puikio“, V. Lansbergio „Arklio Dominyko meilės“, H. K. Anderseno „Karalaitės ant žirnio“, Biseto „Karvės Anabelės“ ir „Pypt“ bei kt.

2. „Aukštyn kojom
(3–4 kl. moksleiviams)
Vaikai susipažinę su šešėlių teatro specifika, pasiskirsto į nedideles grupes ir vaidina V. Biseto, V. V. Landsbergio, J. Erlicko, K. Kasperavičiaus kūrinių ištraukas, klausosi Keistuolių teatro aktorių dainų įrašų, patys kuria ir vaidina trumpas istorijas.


 „Pasakų pilis“
Edukacinė programa darželių paruošiamųjų grupių vaikams ir 1–2 kl. moksleiviams

Programos pradžioje vadovė trumpai aptaria pasakų rūšis, vaikai pakviečiami prisiminti, kokias pasakas jie žino, išsiaiškinamas skirtumas tarp rašytojo sukurtos ir liaudies pasakos, paminimos autorizuotos pasakos.
Vadovė-pasakų senelė skaito K. Kubilinsko pasaką „Katinėlis ir gaidelis“. Vaikai iš kubelių su pasakų iliustracijomis stato pasakų pilį, su pieštomis, pirštininėmis lėlėmis, apsivilkę sceniniais kostiumais grupelėmis vaidina ištraukas iš „Zuikio Puikio“, „Kiškio lūpos“, „Ožkos ragožkos“, „Trijų paršiukų“ (pasakos gali keistis). Prie Mįslių medžio mena mįsles, kurių atsakymai susiję su pasakomis, todėl vaikai prisimena daug žinomų pasakų, yra paskatinami perskaityti pasakas, kurių nėra skaitę.

 

* Visas edukacines programas būtina užsisakyti iš anksto tel. nr. 8 37 330 860!