Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
sausio
2021

IŠEIVIŲ LITERATŪROS SKYRIAUS RINKINYS

ALOYZAS BARONAS (1917–1980)
ALOYZAS BARONAS (1917–1980)
Rašytojas, žurnalistas, redaktorius, kultūros ir visuomenės veikėjas Aloyzas Baronas (1917–1980) paliko ryškius pėdsakus JAV LB kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. Stebėtinai gausus ir jo literatūrinis kraitis: parašė ir išleido JAV beveik trisdešimt knygų.

2018-10-30
STASYS YLA (1908–1983)
STASYS YLA (1908–1983)
Tarp gausių išeivių rašytojų archyvų Maironio muziejuje yra ir kunigo, publicisto, teologijos profesoriaus, rašytojo, kultūros istoriko ir filosofo Stasio Ylos archyvinis rinkinys. 

2018-04-12
VYTAUTAS ALEKSANDRAS JONYNAS (1918–2004)
VYTAUTAS ALEKSANDRAS JONYNAS (1918–2004)
Literatūros kritikas, bibliotekininkas Vytautas Aleksandras Jonynas (1918–2004), parašęs per 400 knygų recenzijų, spektaklių įvertinimų, dailės ir muzikos vakarų aprašymų paliko ryškius pėdsakus Lietuvos kultūros istorijoje.

2018-03-26
KAZYS BRADŪNAS (1917–2009)
KAZYS BRADŪNAS (1917–2009)
Kazys Bradūnas (1917–2009) – poetas, redaktorius, išskirtinė asmenybė Lietuvos kultūros ir literatūros istorijoje – vienas iš prieškarinės Lietuvos Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų augintinių.

2018-03-01
KAZIMIERAS BARAUSKAS-BARĖNAS (1908–2006)
KAZIMIERAS BARAUSKAS-BARĖNAS (1908–2006)
Lyginant su didžiaisiais Maironio lietuvių literatūros muziejuje (MLLM) saugomais išeivių autorių rinkiniais (S. Santvaro, A. Gustaičio, A. Vaičiulaičio), Londone gyvenusio rašytojo, redaktoriaus Kazimiero Barausko-Barėno fondas nėra gausus. 

2018-02-27
JUOZAS KĖKŠTAS (1915–1981)
JUOZAS KĖKŠTAS (1915–1981)
Juozo Kėkšto (tikroji pavardė Adomavičius, 1915–1981) – lietuvių išeivių poeto ir vertėjo archyvinis rinkinys Maironio lietuvių literatūros muziejuje nėra labai gausus. Jame yra per 300 eksponatų, kurių didžiąją dalį sudaro albume esančios nuotraukos ir memorialinės bibliotekos knygos.  

2017-07-12
MYKOLAS MORKŪNAS (1916–1999)
MYKOLAS MORKŪNAS (1916–1999)
Maironio lietuvių literatūros muziejuje beveik visus rinkinius sudaro rašytojų archyvai: jų memorialiniai daiktai, laiškai, rankraščiai, nuotraukos ir kita. Tačiau keletas fondų yra išskirtiniai. Jie skirti ne rašytojams, o kitiems ne mažiau lietuvių kultūrai ir literatūrai nusipelniusiems reiškiniams ar asmenybėms. Prie tokių galima priskirti Spaudos, Kultūros, o greta šitų – Mykolo Morkūno fondus. 

2017-06-22
ANTANAS ŠKĖMA (1910–1961)
ANTANAS ŠKĖMA (1910–1961)
„Neparašiau knygos, vadinasi, negimiau“, – taip A. Škėmos lūpomis prabyla „Baltos drobulės“ pagrindinis herojus A. Garšva. Citata nusako vieno žymiausių išeivių prozininko, dramaturgo, literatūros kritiko, režisieriaus, aktoriaus A. Škėmos gyvenimo tikslą. Kūryba jam tampa amžina vertybe, tik per ją galima įsiamžinti ir palikti neišdildomus pėdsakus. 

2017-06-07
ANTANAS VAIČIULAITIS
ANTANAS VAIČIULAITIS
Iš Vašingtono priemiesčio Bethesdos, kur buvo Antano (1906–1992) ir Joanos Vaičiulaičių namai, 2000-aisiais metais į Lietuvą parvežtas redaktoriaus, rašytojo, vertėjo, literatūros kritiko, diplomato Antano Vaičiulaičio archyvas, kurį muziejui patikėjo rašytojo žmona Joana. 

2014-05-06
PETRAS BABICKAS
PETRAS BABICKAS
Petras Babickas (1903–1991) – poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, dailininkas, kraštotyrininkas, redaktorius, kino operatorius, radijo laidų organizatorius, pedagogas, diplomatas, keliautojas – nuėjo ilgą, sunkų ir sudėtingą gyvenimo kelią.

2014-05-05
GRAŽINA TULAUSKAITĖ
GRAŽINA TULAUSKAITĖ
Poetės, mokytojos Gražinos Tulauskaitės (1908–1990) vardas ikikarinės Nepriklausomos Lietuvos literatūriniame kultūriniame gyvenime moterų kūrėjų tarpe užėmė pirmąsias pozicijas. 1924 metais atspausdinusi eilėraščius „Lietuvoje“ įžengė į literatūros pasaulį. Vėliau kūrybą spausdino įvairiuose žurnaluose, almanachuose, antologijose, metraščiuose – Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. 

2014-05-06
JURGIS JANKUS
JURGIS JANKUS
Prozininko Jurgio Jankaus (1906–2002) archyvas – vienas pirmųjų išeivių rašytojų archyvų, 1989 m. pradėtų kaupti Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Rinkinyje yra daugiau kaip 2000 eksponatų. Dauguma jų dovanoti paties J. Jankaus, jo marčios D. Jankienės bei kitų asmenų (rašytojų, kultūros veikėjų).

2014-05-06
NELĖ MAZALAITĖ
NELĖ MAZALAITĖ
Atvertus knygos „Egzodo rašytojai“ 484 puslapyje rasime trumpą informaciją apie vieną iš nedaugelio išeivių moterų rašytojų Nelę Mazalaitę (1907–1993) – savito stiliaus rašytoją, palietusią poezijos, prozos, legendų žanrus, vienuolikos knygų autorę, girdėjusią ne vieną aštrų kritikų žodį, tačiau tvirtai, kaip tikra žemaitė, jį atlaikiusi.

2014-05-06
ANTANAS GUSTAITIS
ANTANAS GUSTAITIS
Antanas Gustaitis (1907–1990) – vienas ryškiausių ir originaliausių lietuvių rašytojų. Eilėraščius, vaizdelius, pjeses kūrė prieškarinėje Nepriklausomoje Lietuvoje, Vokietijoje, Amerikoje. 

2014-05-06
HENRIKAS RADAUSKAS
HENRIKAS RADAUSKAS
Vieno žymiausių išeivių poeto, vertėjo Henriko Radausko (1910–1970) rinkinys yra negausus — per 200 eksponatų. Tai nuotraukos, poezijos ir vertimų knygos, rankraščiai, laiškai, spaudiniai, memorialinė biblioteka. Pirmieji eksponatai – H. Radausko straipsniai apie vertimo meną – gauti 1970–1972 metais. 

2014-05-06
MARIUS KATILIŠKIS
MARIUS KATILIŠKIS
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose savo vietą visuomet suranda kiekvieno, tiek garsesnio, tiek mažiau žinomo rašytojo archyvas. Tad nė vienam nors kiek besidominčiam lietuvių literatūra nekils klausimas, ar saugomas muziejuje Mariaus Katiliškio (1915–1980) archyvas? Atsakymas aiškus.

2014-05-07
JUOZAS ALMIS JŪRAGIS
JUOZAS ALMIS JŪRAGIS
Poetas, vertėjas, redaktorius Juozas Almis Jūragis (1917–2014), nuo 1948 m. gyvenęs Australijoje, savo archyvinę medžiagą bei asmeninės bibliotekos knygas pradėjo siųsti 1996 m. Kunigas ir poetas Ričardas Mikutavičius svečiavosi Australijoje, susitiko su J. A. Jūragiu, kuris teiravosi, į kokią Lietuvos instituciją jam perduoti savo archyvą. 

2014-05-07
JURGIS BLEKAITIS
JURGIS BLEKAITIS
Pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje diplomuotas teatrologas, režisierius, aktorius, poetas, vertėjas, kritikas Jurgis Blekaitis (1917–2007), dovanodamas Maironio lietuvių literatūros muziejui (toliau – MLLM) poezijos knygą „Rudens ritmu“, įrašė: „Žodžiai ieškantys namų“. Ne tik ši knyga, bet ir visas menininko archyvinis kultūrinis palikimas rado saugų uostą Maironio namuose.

2014-05-07
HENRIKAS NAGYS
HENRIKAS NAGYS
Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomas modernaus lietuvių poeto, žemininkolankininko, vertėjo, reiklaus literatūros kritiko Henriko Nagio (1920–1996) archyvas, kurį sudaro apie 300 eksponatų. Rinkinys nėra gausus, tačiau jame esanti vertinga medžiaga atspindi rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią. 

2014-05-07