Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

ŽVAIGŽDĖ IŠ RAŠYTOJO PALĖPĖS

„Šaulių žvaigždės“ ordiną sumanyta steigti 1927 m., artėjant Lietuvos šaulių sąjungos dešimtmečiui, bet jo aprašymas ir statutas buvo patvirtintas tik 1930 m. Ordino projektą sukūrė skulptorius Petras Rimša. Pirmą kartą žvaigžde apdovanota Lietuvos šaulių sąjungos šventės proga 1931 m. birželio 24 dieną. Šiuo apdovanojimu dažniausiai buvo pagerbiami šauliai. Žinoma, kad žvaigžde buvo apdovanota ne mažiau kaip 429 asmenys,  pasižymėję sąžiningumu, uolumu ir ištvermingumu, Šaulių sąjungai arba Lietuvai nusipelnę asmenys.
Šaulių žvaigžde apie 1932 m. buvo apdovanotas ir rašytojo Juozo Grušo tėvas Antanas Grušas. Šį pasižymėjimo ženklą ir kitus savo apdovanojimus antrojo pasaulinio karto metais jis perdavė saugoti dukrai Antaninai Grušaitei-Margerienei. Sovietinės okupacijos metais Antanina paslėpė tėvo pagarbos ženklus savo brolio J. Grušo namuose Kaune virš gegnės. Ilgus metus jų niekas nepasigedo, o gal ir vengė ieškoti, kad nesukeltų pavojaus sau ir šeimai... Ryšulėlis su ženklais atrastas rašytojo namo palėpėje tik praėjus šimtmečiui nuo J. Grušo gimimo ir 70 metų nuo „Šaulių žvaigždės“ įsteigimo – 2001 m. vasarą perdengiant čerpių stogą. Stogdengiai buvo perspėti, kad nesunaikintų jokių radinių, nors muziejaus darbuotojai nebuvo tikri, kad per daugelį metų brangūs apdovanojimai nebus nukritę ir pasimetę palėpėje tarp sendaikčių, o juos iškraustant nepastebėti ir amžiams prarasti. Tačiau įvyko stebuklas – darbininkai, nudengę senas čerpes, ant gegnės pastebėjo mažutį, nuo laiko sutrūnijusį ir pageltusį marlinį ryšelį, kuriame ir atradome dailininko Petro Rimšos „Šaulių žvaigždę“ ir Didžiojo Vilniaus seimo medalį „Lietuva“ bei nežinomos organizacijos ženklelį su įrašu „KSS“. Šie radiniai praturtino J. Grušo memorialinio muziejaus rinkinį ir iki šiol puikuojasi literatūrinėje ekspozicijoje.
„Šaulių žvaigždės“ aversas dviejų aukštų. Pirmame – trys žalios emaliuotos stilizuotos tulpės. Viršutinėje – Šaulių sąjungos ženklas su 37 taškais rėmeliuose, o apatinėse –  trimito storgalis ir šautuvo buožė. Tarpuose tarp tulpių yra spinduliai, o tarp jų – tik atidžiai įsižiūrėjus pastebimi – šautuvo vamzdis ir trimito plongalis. Antrame aukšte raudonu emaliu padengto skritulio centre – iškilus, nusidabruotas Vytis.
Reversas – įgaubtas skritulys su apvadėliu, kurio centre dviem eilutėmis užrašyta: „Už nuopelnus“. Viršutinėje tulpėje organizacijos pavadinimo trumpinys „LŠS“, kairiojoje – sąjungos įkūrimo metai „1919“, dešiniojoje – žvaigždės įsteigimo metai „1930“.
Ąselė, per kurią pervertas nusidabruotas žiedas, lieta kartu su ženklu, šiek tiek suploto žirnelio formos, ornamentuota. Kaspinėlio ir ženklo priesago nebėra.

Parengė Juozo Grušo memorialinio muziejaus vedėja Nijolė Majerienė

Visa galerija
Atgal